ZŠ a MŠ Žďárná

ředitelka - Mgr. Ludmila Musilová

Aktuality

12/07/2016

Absolventské práce Letošní školní rok 2015/2016 byl novátorským rokem pro naše deváťáky, protože jejich úkolem bylo na závěr školní docházky vypracovat a obhájit absolventskou práci. Téma si mohli žáci vybrat z mnoha nabízených, nebo si zvolit téma vlastní podle svých zájmů. Cílem absolventských prací bylo prokázat schopnost samostatné a dlouhodobější práce, schopnost vyhledat a zpracovat informace, dovednost spojovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky. Důležitým cílem bylo prokázání schopnosti napsat vlastní text, schopnosti kultivovaného vyjadřování a schopnosti napsat svou práci v textovém editoru a následně ji prezentovat a obhájit. Žáci si vybrali nejen téma práce, ale také vedoucího své práce z řad učitelů, který jim pomáhal s výběrem literatury i jiných zdrojů a vlastním zpracováním. Učitelé svým žákům poskytovali pomoc s úpravou textu po pravopisné a stylistické stránce, ale také se správným grafickým zpracováním. Všichni žáci 9. ročníku vypracovali práci na zvolené téma a jejich úkolem bylo také práci prezentovat a obhájit před komisí, která dle předem známých kritérií provedla vyhodnocení. Prezentace všech prací byly velmi zajímavé a inspirující a u mnoha žáků byly dokonce lepší než samotné práce. Absolventské práce byly posouzeny komisí a žákům byly předány certifikáty, které dokládají hodnocení jejich prací a následných prezentací. Chtěla bych poděkovat všem žákům za zodpovědný přístup k vypracování absolventských prací, ale také všem učitelům, kteří se stali vedoucími práce nebo hodnotiteli. Byl odveden obrovský kus kvalitní práce, která jistě bude odrazovým můstkem pro další roky a další žáky. Tři nejlepší práce si můžete přečíst. Musilová Ludmila  


12/07/2016

Absolventská práce - Jakub Lachman  zde


12/07/2016

Absolventská práce - Adéla Učňová  zde


12/07/2016

Absolventská práce - Anna Minxová  zde


28/06/2016

Seznam školních potřeb pro školní rok 2016/2017  zde


28/06/2016

Také v letošním školním roce jsme se vydali s některými žáky 6. -9. třídy na Vltavu. V překrásném slunečném ránu jsme zahájili náš výlet cestou vlakem do Českého Krumlova. Toto město má své historické kouzlo a i nás oslovil zámek, zámecké zahrady, otáčivé hlediště, mosty přes Vltavu a spleť uliček s řadou krámků a letních posezení. Ale našim cílem byl kemp Nové Spolí, kde jsme hned navečer absolvovali krátký výcvik na raftu na vodě. Odtud jsme druhý den vyjížděli na první úsek Vltavy, který se vine celým Českým Krumlovem a obsahuje jezy, které jsme splouvali a na které jsme se nejvíc těšili. Druhou noc jsme byli ubytováni v kempu Zlatá Koruna. Ráno jsme vyplouvali na další a už poslední část našeho putování po Vltavě, které jsme zakončili v Boršově nad Vltavou. Zde jsme také nocovali a ráno jsme se zase vlakem vraceli zpátky domů. Celý náš výlet provázelo nejen překrásné počasí, ale také dobrá nálada. Všichni jsme si užili dobré zábavy, vodáckého sportování a spokojeni se těšili domů a možná zase na příští rok. Musilová Ludmila  


28/06/2016

Škola v přírodě 20. - 24. 6. 2016; Cesta do pravěku .....i když z nebe padalo mokré štěstí, vydaly se děti 3.- 5. ročníku na putování do pravěku. Den zahájili žáci 4.ročníku svým vystoupením o životu v pravěku a poté jsme se všichni vydali za poznáváním krás Sloupsko-šošůvských jeskyní. V úterý 21. 6. 2016 se žáci 3. - 5. ročníku vydali na prozkoumávání krás Moravského krasu. V programu dne byl Skalní mlýn, Dům přírody Moravského krasu, vláček, lanová dráha a poté pěší cesta do Sloupu. Nádherné počasí, dobrá nálada...prostě krásný den. Ve středu jsme navštívili partyzánskou chatu a radiolokační stanici Skalky. Zahráli jsme si hry, postavili domečky a namlsali se v benešovské pekárně. Čtvrtý turistický den začal programem žáků pátého ročníku, kteří si pro své spolužáky připravili powerpointové prezentace na téma elektrárny. Po prezentaci jsme se vypravili do Protivanova, kde jsme se podívali na větrné elektrárny a k velkému nadšení všech... jsme navštívili místní pizzerii. Poslední den jsme zavítali do Boskovic. Navštívili jsme Zámek Boskovice a Muzeum regionu Boskovicka. Závěrečnou tečkou za týdenní školou v přírodě byla..cukrárna. I přes rozmary počasí se akce vydařily a děti vše zvládly. Viz fofogalerie. Čadová  


17/06/2016

VÝLET SEDMÁKŮ DO PRAHY. Ve dnech 13. - 14. 6. jsme se vydali časně ráno vlakem z Blanska na náš třídní výlet do Prahy. Jako první jsme navštívili Vyšehrad, kde jsme viděli hroby slavných osobností (např. Karel Hynek Mácha, Milada Horáková, Bedřich Smetana...). Následovala vyhlídka na Vyšehradě, odkud jsme obdivovali krásy Prahy a řeky Vltavy. Tam jsme strávili skoro celé dopoledne a pak jsme se přemístili k přístavišti, kde zrovna odpočíval herec Ondřej Kavan. Po pořízení fotky i s naším Ondřejem Kavanem jsme nastoupili na naši loď směrem do zoo. Podplouvali jsme pod Karlovým mostem a okolo Národního divadla. V zoo jsme strávili celé odpoledne. Autobusem a metrem jsme se dopravili do našeho hostelu Kotva, kde jsme byli ubytovaní. Druhý den ráno jsme se metrem dopravili k Petřínské rozhledně, kde jsme vyšli snad milion schodů a mohli se pokochat pohledem na celou Prahu. Na řadě bylo bludiště, kde jsme se nemohli zorientovat a pobavili jsme se u křivých zrcadel. Poté jsme šli k Pražskému hradu, kde jsme stihli střídání stráží. Prošli jsme přes Karlův most a po zastávce na oběd se vydali k orloji na Staroměstském náměstí. Našla se chvíle i na nákupy. Vyfotili jsme se pod sochou sv. Václava a nastal čas odjezdu z vlakového nádraží. Výlet se velmi povedl, líbilo se nám tam a jsme rádi, že ho pro nás pan učitel Hlaváček a paní ředitelka připravili. Doufáme, že si to příští rok zopakujeme. Žáci 7. třídy  


08/06/2016

SOUTĚŽ MALÝCH ATLETŮ. V pátek 3.června se zúčastnilo šest dětí z prvního stupně s panem učitelem Hlaváčkem v Kunštátu přeborů v atletice pod názvem Pohár krále Jiřího. Naši atleti se v konkurenci 12 škol neztratili, když dosáhli na pět umístění v první desítce. Nejblíže k medaili byl Tomáš Jelínek, který byl čtvrtý na 50 m, v běhu na 400 m skončil devátý. Jan Polívka skončil desátý v hodu kriketovým míčkem a šestý ve skoku dalekém, Jan Dudek doběhl pátý na čtyřstovce. Reprezentaci doplnili Eliška Hanáková, Anna Hanáková a Agáta Dudková. -bh- 


03/06/2016

CO2 LIGA – Celorepubliková školní soutěž na téma „Změny klimatu“  zde


17/05/2016

Provoz v MŠ bude o letních prázdninách přerušen od 18. 7. 2016 do 31. 8. 2016. 


17/05/2016

Žádám rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, aby zrušili trvalé příkazy na měsíc červen, červenec k platbě stravného ve svých bankách. Během měsíce července budou vypláceny vratky za stravné žáků ZŠ a dětem MŠ v měsíci srpnu. Současně žádám rodiče, aby v měsíci srpnu znovu zadali ve svých bankách platební příkazy k úhradě stravného na školní rok 2016/2017. Informace získají na přihlášce ke stravování na daný školní rok, kterou žáci obdrží v měsíci červnu 2016. Děkuji Čížková 


12/05/2016

BATTLEFIELD. V lanovém centru v Olomouci se konala velmi zajímavá soutěž s názvem Battlefield, kterou pořádala Česká obec legionářská na počest odboje našich výsadkářů za druhé světové války. Prověřila na velkém množství stanovišť nejen fyzickou zdatnost startujících, ale také jejich vědomosti z tohoto období českých dějin. Žďárenskou školu reprezentovalo družstvo s názvem Úderná síla ve složení Lukáš Trnečka, Miroslav Urban, Ondřej Polívka, Adéla Trnková, Adéla Učňová a Vendula Šindelková. Mezi šestácti zúčastněnými týmy dosáhlo na výborné deváté místo. Všem patří velký dík za skvělou reprezentaci. (bh) 


Archiv aktualit

Design by Stanislav Rojíček