Vítáme vás v novém školním roce 2017–2018

Ve Žďárné se bude konat okresní přebor v přespolním běhu

V úterý 26. září 2017 pořádá naše škola jednu z největších sportovních akcí. Organizací okresního přeboru základních škol v přespolním běhu se ujala poprvé v historii a je to pro nás velkým závazkem i ctí. Dá se očekávat start zhruba 400 dětí druhého stupně, které se na start postaví postupně ve čtyřech kategoriích. Jako první odstartují mladší žákyně (9.00), po nich pak starší dívky (9.40), oboje čeká 1500 m dlouhá trať. Následují mladší chlapci (10.20) na 2 km a program uzavřou v 11.00 na nejdelší trati 3 km starší chlapci. Tajně doufáme v medailový úspěch některého běžce či běžkyně z naší školy, zejména mezi těmi mladšími. Start i cíl jsou na hřišti v části obce Strážná. Srdečně zveme veřejnost k účasti na této významné sportovní akci. BH

UPOZORNĚNÍ – OZNÁMENÍ PRO RODIČE

Ředitelka Základní a Mateřské školy ve Žďárné oznamuje rodičům žáků a dětí, že dne 21. 9. 2017 bude z technických důvodů škola uzavřena (přerušena dodávka elektrické energie) ředitelské volno.

Ze stejného důvodu je přeložen sběr papíru na středu 27. 9. 2017, v době od 7,00 do 18,00 hodin

Nabídka lyžování pro mateřskou školu

Nabízíme možnost přihlásit dítě na lyžování v Olešnici.

Jedná se o 5 lekcí (buď v jednom týdnu nebo jeden den pět týdnů po sobě) od 9,00 do 12,00 hodin.

Cena 2 300,- Kč na jedno dítě + doprava 3 300,- Kč autobus (pro jedno dítě bude cena určena podle celkového počtu).

Lyžařskou výbavu je možno vypůjčit si v Olešnici – třeba předem dohodnout.

Prosíme rodiče, kteří by měli zájem, aby se do pátku 22. 9. 2017 zapsali na přiložený seznam na nástěnce v šatně mateřské školy.

Společná schůzka rodičů

Dne 14. 9. 2017 se koná v 15:30 ve školní jídelně schůzka s rodiči žáků, kteří navštěvují ZŠ Žďárná. Během schůzky budou rodiče seznámeni se školním řádem a jeho dodatky, budou jim představeni pracovníci školy, budou informováni o plánovaných větších akcích školy, dostanou informace o školním stravování, o zájmové činnosti a o lyžařském výcvikovém kurzu. ML

Sběr starého papíru

Základní škola a Mateřská škola organizuje dne 21. 9. 2017 sběr papíru.  V tento den bude přistaven velkoobjemový kontejner, do kterého se bude papír ukládat. Opět je tento sběr organizován jako soutěž mezi třídami. Nejlepší třídy 1. a 2. stupně získají jako výhru poukaz na bowling do Boskovic (počítá se průměr na žáka). Letos se zapojí do sběru papíru i MŠ, kde všechny děti získají drobnou odměnu. Sběr papíru pro veřejnost bude 21. 9. 2017 v odpoledních hodinách od 16:00 do 18:00.ML