skola-zdarna

Vítáme vás v novém školním roce 2016–2017

Návštěva Městského divadla v Prostějově

Dne 20.2.2017 navštívili žáci 3.-5. ročníku ZŠ a MŠ Žďárné Městské divadlo v Prostějově, kde zhlédli divadelní představení Listování – Lichožrouti. Toto představení vycházelo ze stejnojmenné knihy o ztracených ponožkách – z každého páru se většinou ztrácí pouze jedna ponožka. Herci přímo na jevišti listovali v knize, předčítali a současně hráli vybrané části děje. Snažili se pobavit dětské diváky, ale také prohloubit jejich zájem o četbu knih. Grmelová

Divadelní představení Tři bratři

Ve středu 15. 2. 2017 navštívili žáci 1. a 2. ročníku v Zámeckém skleníku v Boskovicích pohádkové přestavení Tři bratři. Toto divadlo sehráli studenti VOŠ ekonomické, zdravotnické a SŠ Boskovice. Pohádka byla velice pěkná, s krásnými písničkami, které si děti spolu s herci zazpívaly. Všem se líbila a děti odměnily herce velkým potleskem.VK foto

Místo, kde bydlím – 1.třída

V měsíci únoru si společně v hodinách ČJS povídáme o naší vesnici. Uspořádali jsme si společně besedu o naší obci. Kde jsme se seznámili se zajímavostmi obcí Žďárná, Ludíkov, Suchý. Prohlédli jsme si novodobé, ale i starší fotografie obcí, dozvěděli jsme se něco málo o historii obcí, jak vypadají znaky obcí a co znamenají.

V příštích hodinách ČJS nás čeká společná vycházka, kde budeme plnit předem připravené úkoly o naší obci, navštívíme také obecní úřad, poštu a podobně.

Budeme se moc těšit, co zajímavého se naučíme.RP foto

Už jsem čtenář -1. třída

Prvňáčci už znají celou řadu písmen. A tak hurá do čtení. Tento měsíc paní učitelka pasovala prvňáčky na čtenáře. Dostali medaili a nový čtenářský deník. Kam si budou zapisovat knížky, které přečetli.

Prvňáčkům se deníky moc líbily a všichni se moc těší, až si přečtou svoji první knížku.RP  foto

Preventivní program Veselé zoubky

V pondělí 6. února se žáci 1. třídy zúčastnili programu“ Veselé zoubky.“ Zúčastnilo se 20 žáků, a to v rámci 2 vyučovacích hodin ČJS.

Průběh hodin vypadal následovně:

  • Seznámení dětí s danou problematikou – jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je to zubní kaz
  • Žákům byla představena projekce filmu „ Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, společné vyprávění příběhu, zamyšlení se nad danou problematikou
  • Probrání zásad správné péče o zoubky, jak si čistit zoubky, aby byly bez kazu, proč a jak často navštěvovat zubního lékaře apod.
  • Společné vypracování úkolů na ICT + samostatné vyplnění pracovních listů
  • Rozdání dm preventivních balíčků „ Veselé zoubky“ – společná fotodokumentace

Preventivní program jsem dále využila v rámci výuky – mezipředmětové vztahy, a to ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech. Zoubky si žáci namalovali, nejen ty zdravé, ale i zuby se zubním kazem. Žáci si uvědomují, co skrývá v sobě nebezpečí zubního kazu a jak je důležitá jeho prevence. Společně jsme si ukázali správnou techniku čištění zubů a v rámci pracovních činností jsme si kartáček vyrobili. Žáci vědí, jaký typ kartáčků si mají zvolit a jak správně při čištění zubů postupovat.

Preventivní program „Veselé zoubky“ hodnotím z mého hlediska velmi kladně, líbí se mi zpracování programu pro jeho snadné využití ve výuce.

Pro žáky byl program přínosný, žáci dostali základní informace o tom, jak se o svůj chrup správně starat, což je důležité  jako prevence před zubním kazem. RP foto