ZŠ a MŠ Žďárná

ředitelka - Mgr. Ludmila Musilová

Aktuality

28/06/2016

Seznam školních potřeb pro školní rok 2016/2017  zde


28/06/2016

Také v letošním školním roce jsme se vydali s některými žáky 6. -9. třídy na Vltavu. V překrásném slunečném ránu jsme zahájili náš výlet cestou vlakem do Českého Krumlova. Toto město má své historické kouzlo a i nás oslovil zámek, zámecké zahrady, otáčivé hlediště, mosty přes Vltavu a spleť uliček s řadou krámků a letních posezení. Ale našim cílem byl kemp Nové Spolí, kde jsme hned navečer absolvovali krátký výcvik na raftu na vodě. Odtud jsme druhý den vyjížděli na první úsek Vltavy, který se vine celým Českým Krumlovem a obsahuje jezy, které jsme splouvali a na které jsme se nejvíc těšili. Druhou noc jsme byli ubytováni v kempu Zlatá Koruna. Ráno jsme vyplouvali na další a už poslední část našeho putování po Vltavě, které jsme zakončili v Boršově nad Vltavou. Zde jsme také nocovali a ráno jsme se zase vlakem vraceli zpátky domů. Celý náš výlet provázelo nejen překrásné počasí, ale také dobrá nálada. Všichni jsme si užili dobré zábavy, vodáckého sportování a spokojeni se těšili domů a možná zase na příští rok. Musilová Ludmila  


28/06/2016

Škola v přírodě 20. - 24. 6. 2016; Cesta do pravěku .....i když z nebe padalo mokré štěstí, vydaly se děti 3.- 5. ročníku na putování do pravěku. Den zahájili žáci 4.ročníku svým vystoupením o životu v pravěku a poté jsme se všichni vydali za poznáváním krás Sloupsko-šošůvských jeskyní. V úterý 21. 6. 2016 se žáci 3. - 5. ročníku vydali na prozkoumávání krás Moravského krasu. V programu dne byl Skalní mlýn, Dům přírody Moravského krasu, vláček, lanová dráha a poté pěší cesta do Sloupu. Nádherné počasí, dobrá nálada...prostě krásný den. Ve středu jsme navštívili partyzánskou chatu a radiolokační stanici Skalky. Zahráli jsme si hry, postavili domečky a namlsali se v benešovské pekárně. Čtvrtý turistický den začal programem žáků pátého ročníku, kteří si pro své spolužáky připravili powerpointové prezentace na téma elektrárny. Po prezentaci jsme se vypravili do Protivanova, kde jsme se podívali na větrné elektrárny a k velkému nadšení všech... jsme navštívili místní pizzerii. Poslední den jsme zavítali do Boskovic. Navštívili jsme Zámek Boskovice a Muzeum regionu Boskovicka. Závěrečnou tečkou za týdenní školou v přírodě byla..cukrárna. I přes rozmary počasí se akce vydařily a děti vše zvládly. Viz fofogalerie. Čadová  


27/06/2016

Dne 17. 6. 2016 navštívili žáci a žákyně 4. ročníku dopravní hřiště v Blansku. Nejdříve navštívili učebnu, kde byli seznámeni a poučeni jak se chovat v silničním provozu. Po napsání testu žáci pokračovali na dopravní hřiště. Děti dostaly kola. Bylo jim vysvětleno jak správně nasadit cyklistickou přilbu a pak vice jak hodinu jezdily po hřišti. Jízdu zvládli úplně všichni. Více ve fotogalerii. Ryšavá 


21/06/2016

WIKYLAND BRNO - ŠKOLNÍ VÝLET - Dne 15. 6. 2016 se uskutečnil školní výlet žáků 1. a 2. ročníku ZŠ a MŠ ve Žďárné. Dopoledne navštívili zábavní centrum Wikyland v Brně, kde pro ně bylo připraveno mnoho atrakcí: skluzavky, trampolíny, prolézačky, lezecká stěna a jiné nafukovací a skákací atrakce. Nechyběla ani možnost jízdy v autíčkách a na tříkolkách. Kdo se cítil být unavený, mohl si sednout ke stolečku s občerstvením, popřípadě přitom zhlédnout nějakou pohádku. Během dopoledne si žáci užili nabízených atrakcí dosyta. Odpoledne se pak zastavili na zámku v Rájci-Jestřebí, kde mohli obdivovat nejen krásu zámku, ale dozvěděli se také o něm od paní průvodkyně spoustu zajímavých informací. Nezapomněli si koupit dárečky pro své blízké a unaveni, ale plni pěkných zážitků se vrátili domů. Grmelová  


17/06/2016

Návštěva Hasičského záchranného sboru v Boskovicích Ve středu 15. 6. 2016 děti z naší mateřské školy navštívily budovu HZS v Boskovicích. Ze Žďárné jsme přijeli linkovým autobusem do Boskovic a procházkou došli až k budově. Po přivítání nám hasiči ukázali vnější i vnitřní prostory a jejich vybavení. Dále jsme shlédli video, zaměřené na protipožární ochranu. Potom hasiči děti seznámili se svou výstrojí, vybavením, hasičskými auty…Děti měly také možnost vyzkoušet si hašení proudnicí, viděly praktické ukázky poskytování 1. pomoci a také plnily různé zábavné úkoly. Poté se už děti těšily na občerstvení – opékané párky. Po posilnění nám hasiči ukázali svoji činnost při vyhlášení poplachu – oblékání do ochranných oděvů a používání různého vybavení. Na závěr jsme měli možnost shlédnout ukázku slaňování a záchrany. Z Boskovic jsme odjížděli opět linkovým autobusem plni nových zkušeností a zážitků.Bergová. Foto ve fotogalerii.  


17/06/2016

VÝLET SEDMÁKŮ DO PRAHY. Ve dnech 13. - 14. 6. jsme se vydali časně ráno vlakem z Blanska na náš třídní výlet do Prahy. Jako první jsme navštívili Vyšehrad, kde jsme viděli hroby slavných osobností (např. Karel Hynek Mácha, Milada Horáková, Bedřich Smetana...). Následovala vyhlídka na Vyšehradě, odkud jsme obdivovali krásy Prahy a řeky Vltavy. Tam jsme strávili skoro celé dopoledne a pak jsme se přemístili k přístavišti, kde zrovna odpočíval herec Ondřej Kavan. Po pořízení fotky i s naším Ondřejem Kavanem jsme nastoupili na naši loď směrem do zoo. Podplouvali jsme pod Karlovým mostem a okolo Národního divadla. V zoo jsme strávili celé odpoledne. Autobusem a metrem jsme se dopravili do našeho hostelu Kotva, kde jsme byli ubytovaní. Druhý den ráno jsme se metrem dopravili k Petřínské rozhledně, kde jsme vyšli snad milion schodů a mohli se pokochat pohledem na celou Prahu. Na řadě bylo bludiště, kde jsme se nemohli zorientovat a pobavili jsme se u křivých zrcadel. Poté jsme šli k Pražskému hradu, kde jsme stihli střídání stráží. Prošli jsme přes Karlův most a po zastávce na oběd se vydali k orloji na Staroměstském náměstí. Našla se chvíle i na nákupy. Vyfotili jsme se pod sochou sv. Václava a nastal čas odjezdu z vlakového nádraží. Výlet se velmi povedl, líbilo se nám tam a jsme rádi, že ho pro nás pan učitel Hlaváček a paní ředitelka připravili. Doufáme, že si to příští rok zopakujeme. Žáci 7. třídy  


17/06/2016

BALDOVEC – ŠKOLNÍ VÝLET 9. ROČNÍKU (14. A 15. 6.) V úterý 14. 6. téměř všichni žáci 9. ročníku vyrazili na cyklisticko-sportovní výlet do Baldovce, kde na ně čekala spousta adrenalinových a sportovních aktivit. Do kempu jsme dorazili před obědem, ubytovali se a po obědě nás čekala téměř 23 metry vysoká horolezecká věž. Odpoledne jsme si všichni zahráli přehazovanou v písku, při které jsme se opravdu hodně vyřádili a večer jsme vyzkoušeli paintball. Druhý den ráno nás ještě čekalo lanové centrum, kde jsme v 8 metrech nad zemí zdolávali lanové mosty a překážky. Plni zážitků jsme se vydali před obědem na cestu domů. Ve Sloupě jsme se naobědvali a vyjeli směrem do Žďárné. I přes velice silný déšť jsme cestu na kole zvládli, a sice mokří, ale spokojení dojeli domů. Rouchalová  


14/06/2016

Školní výlet MŠ Žďárná V pátek 10. 6. 2016 jsme uskutečnili školní výlet dětí MŠ a učitelek MŠ společně s rodiči dětí do ZOO Lešná. Tohoto výletu se zúčastnila většina dětí a rodičů. Odjížděli jsme v 7,30 hodin od budovy ZŠ a MŠ a vrátili jsme se zpět v 16,00 hodin. Počasí se nám vydařilo a dle rozhovorů s dětmi i s rodiči se jim výlet líbil. Bergová. Více ve fotogalerii.  


14/06/2016

VYCHÁZKA ŽÁKŮ ZE ŠD A KROUŽKU ANGLIČTINY NA SUCHÝ. V pondělí 13. 6. odpoledne se žáci ze školní družiny společně s žáky kroužku Hrátky s angličtinou vydali na vycházku lesem do obce Suchý. Cestou lesem plnili celou řadu úkolů na motivy známých pohádek. Nejprve vždy na označených místech museli najít obálku s úkolem a poté společnými silami úkol splnit. V rámci plnění úkolů si rovněž zopakovali celou řadu anglických slovíček. Nakonec objevili ukrytý poklad, který si poctivě rozdělili. Vycházku jsme zakončili krátkým odpočinkem a zaslouženým nanukem. Trnečková 


08/06/2016

OKRESNÍ PŘEBOR V BOWLINGU. Poslední květnový den vyrazili reprezentanti naší školy pod vedením pana učitele Hlaváčka do Blanska na okresní přebor v bowlingu. Vedli si velice zdatně. V konkurenci 12 škol dosáhlo družstvo ve složení Ondřej Polívka, Lukáš Trnečka, Miroslav Urban, Vendula Šindelková, Anna Minxová na výborné sedmé místo. Mezi chlapci dosáhl Ondra Polívka na deváté místo, stejně jako Vendula Šindelková mezi děvčaty. Pořadatelé na závěr připravili překvapení - v parku před budovou dva živé medvědy. Viz fotogalerie. -bh- 


08/06/2016

SOUTĚŽ MALÝCH ATLETŮ. V pátek 3.června se zúčastnilo šest dětí z prvního stupně s panem učitelem Hlaváčkem v Kunštátu přeborů v atletice pod názvem Pohár krále Jiřího. Naši atleti se v konkurenci 12 škol neztratili, když dosáhli na pět umístění v první desítce. Nejblíže k medaili byl Tomáš Jelínek, který byl čtvrtý na 50 m, v běhu na 400 m skončil devátý. Jan Polívka skončil desátý v hodu kriketovým míčkem a šestý ve skoku dalekém, Jan Dudek doběhl pátý na čtyřstovce. Reprezentaci doplnili Eliška Hanáková, Anna Hanáková a Agáta Dudková. -bh- 


08/06/2016

KRAJSKÉ KOLO MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ V pátek 3. června proběhlo ve Znojmě krajské kolo mladých zdravotník. Naši školu reprezentovaly žákyně 2. stupně, které se svých úkolů zhostily výborně, ale na stupně vítězů bohužel nedosáhly. Za vzornou reprezentaci děkujeme. Rouchalová 


08/06/2016

DĚTSKÝ DEN 1.6. 2016 si žáci 9. třídy pro mladší ročníky, včetně školky, přichystali akci „Dětský den“. Děti procházely různá stanoviště, na kterých plnily úkoly, jež jim zadaly pohádkové postavy. Na prvním stanovišti byli král a královna, kteří si pro děti připravili hledání klobouku. Na druhém stanovišti čekal Mach a Šebestová, kteří měli nachystané otázky z pohádek a skákání v pytlích. Třetí stanoviště patřilo Patovi a Matovi. Ti byli tak nešikovní, že děti musely odvést veškerou práci za ně, stavěly domečky pro mravence. Čtvrté stanoviště obývali dva klauni, kteří učili děti házet míčky do klobouku a házení kroužků na klacek. Na pátém stanovišti je přivítala čarodějnice a princezna, děti skákaly opičí dráhu a poté si opekly párek. Dětem se tento den velmi líbil. Žáci 9. třídy  


07/06/2016

PROJEKT-ZNÁME CELÝ SVĚT. Dne 2. 6. připravila paní učitelka Pavla Musilová a paní ředitelka pro 7. třídu projekt s názvem „Známe celý svět.“ Připraveno bylo šest stanovišť podle kontinentů. Pracovali jsme v týmech a měli jsme možnost vyzkoušet si skupinovou práci. O přestávkách jsme hráli zeměpisné domino a kvarteto. Velmi nás to bavilo a měli jsme velkou radost, že to pro nás paní učitelky nachystaly. Celou tuto akci jsme zakončili malou sladkostí a dětským šampusem. Děkujeme… Redakční tým 7. třída  


07/06/2016

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017  zde


03/06/2016

CO2 LIGA – Celorepubliková školní soutěž na téma „Změny klimatu“  zde


30/05/2016

Návštěva MŠ Němčice - V pátek 27. 5. 2016 děti z naší mateřské školy navštívily Mateřskou školu Němčice. Po prohlídce mateřské školy jsme se přemístili na zdejší fotbalové hřiště, kde jsme shlédli ukázky práce záchranářů. Záchranáři dětem ukázali sanitku a její vybavení, seznámili děti s významem jejich práce a s nejdůležitějšími poznatky a dovednostmi, týkající se poskytování 1. pomoci. Tyto ukázky byly pro děti zajímavé a návštěva Němčic se jim velmi líbila.Více ve fotogalerii. Bergová  


27/05/2016

XVIII. Olympiáda dětí a mládeže žáků I. ročníku ve Velkých Opatovicích Ve středu 25. května 2016 se do Velkých Opatovic sjelo 263 prvňáčků z 28 základních škol, nechyběli ani naši žáci. Konkurence byla veliká i s mezinárodní účastí žáků z Polska. Závodilo se ve čtyřech disciplínách – běh na 50 m, skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem, malý maraton (400 m). Velmi dobrý výkon předvedl Petr Koudelka, Tomáš Soural, Kryštof Hebelka. Mezi děvčaty zabodovala Nela Trnečková a Romana Polívková. V rámci olympiády probíhala také výtvarná soutěž, zde se zapojili všichni naši prvňáčci a vytvořili kolektivní práci „My všichni rádi sportujeme“, která získala cenu poroty. Děkuji žákům 1. třídy za vzornou reprezentaci naší školy. Eva Kejíková. Více ve fotogalerii  


17/05/2016

Provoz v MŠ bude o letních prázdninách přerušen od 18. 7. 2016 do 31. 8. 2016. 


17/05/2016

Úhrada za MŠ za měsíc červenec je stanovena ve výši 100,- Kč splatná do 20. 6. 2016. 


17/05/2016

Žádám rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, aby zrušili trvalé příkazy na měsíc červen, červenec k platbě stravného ve svých bankách. Během měsíce července budou vypláceny vratky za stravné žáků ZŠ a dětem MŠ v měsíci srpnu. Současně žádám rodiče, aby v měsíci srpnu znovu zadali ve svých bankách platební příkazy k úhradě stravného na školní rok 2016/2017. Informace získají na přihlášce ke stravování na daný školní rok, kterou žáci obdrží v měsíci červnu 2016. Děkuji Čížková 


12/05/2016

POHÁR ROZHLASU V ATLETICE. Velmi dobře reprezentovali naši chlapci a děvčata na tradičním dvoudenním okresním přeboru škol v atletice. Ačkoliv ve Žďárné nejsou podmínky na trénink v tomto sportovním odvětví, rozhodně se mezi velkými soupeři neztratili. Nejvíce se dařilo družstvu starších dívek, které v konkurenci šestnácti soupeřů obsadilo vynikající deváté místo, Vendula Šindelková se ve skoku dalekém protlačila do elitní desítky na vynikající šesté místo. Starší chlapci skončili čtrnáctí. Všem patří velké poděkování. Viz fotogalerie. (bh) 


12/05/2016

BATTLEFIELD. V lanovém centru v Olomouci se konala velmi zajímavá soutěž s názvem Battlefield, kterou pořádala Česká obec legionářská na počest odboje našich výsadkářů za druhé světové války. Prověřila na velkém množství stanovišť nejen fyzickou zdatnost startujících, ale také jejich vědomosti z tohoto období českých dějin. Žďárenskou školu reprezentovalo družstvo s názvem Úderná síla ve složení Lukáš Trnečka, Miroslav Urban, Ondřej Polívka, Adéla Trnková, Adéla Učňová a Vendula Šindelková. Mezi šestácti zúčastněnými týmy dosáhlo na výborné deváté místo. Všem patří velký dík za skvělou reprezentaci. (bh) 


25/04/2016

NOC S POHÁDKOU V noci z 22. na 23. dubna základní školu zaplnilo téměř 40 dětí z prvního stupně, které si přišly užít noc s pohádkou. Se spacáky a dobrou náladou se sešly v šest večer a vše mohlo začít. Děti byly rozděleny do sedmi týmů a postupně plnily různé úkoly. Poslechly si několik pohádek, pracovaly s básničkami, doplňovaly pohádku, skládaly puzzle, hledaly indicie, pracovaly s filmovými ukázkami a to nebylo zcela všechno. Děti si přinesly i svoje oblíbené knížky a seznámily s nimi ostatní kamarády. Po splnění všech disciplín a sečtení bodů byly vyhlášeny výsledky. Nejúspěšnějším týmem byli žlutí, ve složení Jana a Šárka Foltýnovy, Bára a Romana Polívkovy, Anička Krejčířová a Matyáš Hebelka. Na druhém místě skončil růžový tým, který byl složen z Terezky Hebelkové, Elišky Markové, Adélky Dlábkové, Jakuba Čížka a Petra Koudelky. Třetí místo obsadil tým modrých, který byl složen ze samých chlapců – Radek Dvořáček, Jan Dudek, Jakub Žáček, Petr Sychra a Daniel Luňáček. V jednu hodinu ráno se všichni zavrtali do svých spacáků a během několika chvil usnuli. Druhý den ráno jsme se rozloučili a mnozí šli jistě dospávat náročnou pohádkovou noc. Doufám, že si děti noc užily a vracely se domů spokojeny, protože všechny si odnesly i pěkné ceny. Celou pohádkovou noc pomáhala realizovat i děvčata ze 7. ročníku (Viktorka Písaříková, Katka a Anička Kovářovy a Silva Sychrová), kterým patří velký dík. Rouchalová, Polívková  


Archiv aktualit

Design by Stanislav Rojíček