ZŠ a MŠ Žďárná

ředitelka - Mgr. Ludmila Musilová

Aktuality

30/05/2016

Návštěva MŠ Němčice - V pátek 27. 5. 2016 děti z naší mateřské školy navštívily Mateřskou školu Němčice. Po prohlídce mateřské školy jsme se přemístili na zdejší fotbalové hřiště, kde jsme shlédli ukázky práce záchranářů. Záchranáři dětem ukázali sanitku a její vybavení, seznámili děti s významem jejich práce a s nejdůležitějšími poznatky a dovednostmi, týkající se poskytování 1. pomoci. Tyto ukázky byly pro děti zajímavé a návštěva Němčic se jim velmi líbila.Více ve fotogalerii. Bergová  


27/05/2016

XVIII. Olympiáda dětí a mládeže žáků I. ročníku ve Velkých Opatovicích Ve středu 25. května 2016 se do Velkých Opatovic sjelo 263 prvňáčků z 28 základních škol, nechyběli ani naši žáci. Konkurence byla veliká i s mezinárodní účastí žáků z Polska. Závodilo se ve čtyřech disciplínách – běh na 50 m, skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem, malý maraton (400 m). Velmi dobrý výkon předvedl Petr Koudelka, Tomáš Soural, Kryštof Hebelka. Mezi děvčaty zabodovala Nela Trnečková a Romana Polívková. V rámci olympiády probíhala také výtvarná soutěž, zde se zapojili všichni naši prvňáčci a vytvořili kolektivní práci „My všichni rádi sportujeme“, která získala cenu poroty. Děkuji žákům 1. třídy za vzornou reprezentaci naší školy. Eva Kejíková. Více ve fotogalerii  


17/05/2016

Dne 16. 5. 2016 se celá škola zúčastnila přednášky o gladiátorech a Římu. Viděli jsme zbraně jaké používali. Dokonce si někteří žáci mohli vyzkoušet legendární římskou želvu, což je obranná strategie vojáků, při které všechny štíty vyčnívají směrem ven a společně tvoří neprostupný krunýř. Dozvěděli jsme se několik nových informací a představení se nám líbilo. Žákyně 7. třídy. 


17/05/2016

6. 5. 2016 Tak jako každý rok i letos se ve škole uskutečnil tradiční soud s jadernou energetikou. Postavily se proti sobě dva týmy složené z žáků 9. třídy – „žalobci“ – tedy odpůrci využívání jaderné energie pro výrobu elektrické energie a „obhájci“ – tedy zastánci využití jaderné energie. Žáci obou skupin shromažďovali, třídili a zpracovávali informace o dané problematice, ze kterých vytvořili prezentace. Všichni využili svých schopností, možností i znalostí a pracovali se zaujetím a velkou snahou. Úkolem obou týmů bylo přesvědčit porotu o tom, který z týmů měl lépe vytvořenou prezentaci, čí projev byl lepší. Všichni se svých úkolů zhostili na výbornou. Není důležité, který z týmů vyhrál, ale to, že se žáci učí pracovat jinou formou, že musí spolupracovat a hlavně vystupovat před porotou složenou z učitelů a žáků jiných tříd. Všem žákům i členům poroty děkuji za tuto inovativní formu výuky. Musilová L.  


17/05/2016

PROJEKTOVÁ VÝUKA FORMOU HISTORICKÉ EXKURZE. Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili projektové výuky, která v sobě zahrnovala několik historických exkurzí. Cílem projektu je, aby si žáci ověřili své dějepisné znalosti z období pravěku a 17. - 20. století a to, jak z českých, tak i ze světových dějin. Naše terénní práce započala v Muzeu Boskovicka, poté jsme navštívili zámek a hrad. Během exkurze podávala učitelka dějepisu výklad o historických budovách na trase exkurze, na základě kterého měli žáci pracovat ve skupinách a vyplňovat pracovní listy. Projekt byl zaměřen na zapojení mezipředmětových vztahů se zeměpisem (nechyběla práce s mapou, buzolou i GPS) a s výtvarnou výchovou, protože součástí úkolů je kresba vybrané historické památky a zapojení do regionální výtvarné soutěže. MP 


17/05/2016

Provoz v MŠ bude o letních prázdninách přerušen od 18. 7. 2016 do 31. 8. 2016. 


17/05/2016

Úhrada za MŠ za měsíc červenec je stanovena ve výši 100,- Kč splatná do 20. 6. 2016. 


17/05/2016

Žádám rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně, aby zrušili trvalé příkazy na měsíc červen, červenec k platbě stravného ve svých bankách. Během měsíce července budou vypláceny vratky za stravné žáků ZŠ a dětem MŠ v měsíci srpnu. Současně žádám rodiče, aby v měsíci srpnu znovu zadali ve svých bankách platební příkazy k úhradě stravného na školní rok 2016/2017. Informace získají na přihlášce ke stravování na daný školní rok, kterou žáci obdrží v měsíci červnu 2016. Děkuji Čížková 


16/05/2016

Základní škola a Mateřská škola Žďárná vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice školník ZŠ a MŠ Žďárná na hlavní pracovní poměr s úvazkem 0,75. Podmínkou je manuální zručnost a vhodný přístup k dětem. Nástup možný po dohodě. E-mail: zs.zdarna@seznam.cz, tel. 516 468 284. 


12/05/2016

POHÁR ROZHLASU V ATLETICE. Velmi dobře reprezentovali naši chlapci a děvčata na tradičním dvoudenním okresním přeboru škol v atletice. Ačkoliv ve Žďárné nejsou podmínky na trénink v tomto sportovním odvětví, rozhodně se mezi velkými soupeři neztratili. Nejvíce se dařilo družstvu starších dívek, které v konkurenci šestnácti soupeřů obsadilo vynikající deváté místo, Vendula Šindelková se ve skoku dalekém protlačila do elitní desítky na vynikající šesté místo. Starší chlapci skončili čtrnáctí. Všem patří velké poděkování. Viz fotogalerie. (bh) 


12/05/2016

ŠKOLNÍ PŘEBOR V BOWLINGU. Stejně jako v loňském roce uspořádala škola pro své žáky přebor v bowlingu na blanenské osmidráze. V pondělí 9.května zde svoje síly poměřilo 45 startujících. Nejlepší mezi chlapci byl suverénně Ondřej Polívka, na pomyslné stupně vítězů s ním vystoupili Lukáš Trnečka a Michal Sedlák. Nejlepší dívkou byla Anna Minxová před Vendulou Šindelkovou a Barborou Novákovou. Tři nejlepší kluci a dvě děvčata budou školu reprezentovat na okresním přeboru škol, který se bude konat 31.května v Blansku. Viz fotogalerie. (bh)  


12/05/2016

BATTLEFIELD. V lanovém centru v Olomouci se konala velmi zajímavá soutěž s názvem Battlefield, kterou pořádala Česká obec legionářská na počest odboje našich výsadkářů za druhé světové války. Prověřila na velkém množství stanovišť nejen fyzickou zdatnost startujících, ale také jejich vědomosti z tohoto období českých dějin. Žďárenskou školu reprezentovalo družstvo s názvem Úderná síla ve složení Lukáš Trnečka, Miroslav Urban, Ondřej Polívka, Adéla Trnková, Adéla Učňová a Vendula Šindelková. Mezi šestácti zúčastněnými týmy dosáhlo na výborné deváté místo. Všem patří velký dík za skvělou reprezentaci. (bh) 


12/05/2016

SOUTĚŽ KAREL IV. - Výborná kreslířka ze sedmé třídy Adéla Králová se zúčastnila soutěže vyhlášené paní ministryní Kateřinou Valachovou na téma Karel IV. k jeho 700 letému výročí. Adélka nakreslila velký portrét Karla IV., se kterým bude soutěžit v celorepublikovém kole.Budeme jí držet palce. MP 


12/05/2016

1. MÍSTO V SOUTĚŽI MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ. Ve čtvrtek 12. 3. 2016 se mladší i starší žáci zúčastnili již tradičního okresního kola Soutěže mladých zdravotníků v Blansku. Děvčata ošetřovala nejen obyčejné krvácení z nosu, ale také se potýkala s různými otravami a složitějšími poraněními. Předvedla i to, jak zvládají obvazovou techniku a transport poraněného. Mladší žáci obsadili 3. místo, straší žákyně - ve složení Anička Minxová, Terka Kejíková, Liduška Marková, Viktorka Písaříková, Katka Kovářová a Silva Sychrová, vybojovaly krásné 1. místo. Dívky postupují do krajského kola, které se koná 3. 6. ve Znojmě. Gratulujeme a držíme pěsti!!! Rouchalová  


10/05/2016

Dne 5. 5. 2016 se v prostorách MŠ uskutečnila besídka ke Dni matek. V hojném počtu se jí zúčastnili rodiče dětí a příbuzní. Bergová Dana 


09/05/2016

MASKOT VODNÍ ELEKTRÁRNY DLOUHÉ STRÁNĚ. Žáci druhého stupně se zúčastnili soutěže vyhlášené vodní elektrárnou Dlouhé stráně, která si ke svým narozeninám přeje nového maskota. Za školu jsme odeslali několik 3D příspěvků. Uvidíme, zda budou žáci úspěšní. MP 


06/05/2016

HISTORICKÁ EXKURZE V POLSKU - KRAKOV A OSVĚTIM. 3. 5. 2016 se žáci 2. stupně a několik absolventů naší školy vydali na zahraniční exkurzi do Polska. V celém Polsku byl zrovna státní svátek – svátek Ústavy. Cílem naší cesty bylo královské město Krakov a koncentrační tábory Osvětim a Březinka. Po celém Krakově jezdili kočáry s koňmi a domy byly zdobené vlajkami. Jako první jsme se podívali na katedrálu s 18 kaplemi na Wavelském vrchu a na renesanční zámek, kde pochodovalo mnoho vojáků. Potom jsme navštívili kostel sv. Ondřeje, který je z venku v románském slohu a vevnitř ho zdobí baroko. Venku je vidět původní dvojité románské okno. Před dalším, barokním kostelem jsou sochy 12. apoštolů. Na největším náměstí ve střední Evropě jsme viděli zrenovovanou tržnici Sukjenici, kde jsme si mohli nakoupit suvenýry. Na stejném náměstí se nachází kostel Panny Marie s dvěma různě vysokými věžemi. Jako poslední jsme v Krakově navštívili Jagellonskou univerzitu. Následovala exkurze koncentračního tábora. Nejprve jsme navštívili menší tábor Osvětim I. Poté jsme přejeli do velkého tábora Březinka. Paní průvodkyně nám také vyprávěla o třetím dnes již neexistujícím táboře Monowitz. Z exkurze jsme byli nadšení a byli jsme rádi za pěkný výlet. Redakční tým ze 7. třídy.  


25/04/2016

NOC S POHÁDKOU V noci z 22. na 23. dubna základní školu zaplnilo téměř 40 dětí z prvního stupně, které si přišly užít noc s pohádkou. Se spacáky a dobrou náladou se sešly v šest večer a vše mohlo začít. Děti byly rozděleny do sedmi týmů a postupně plnily různé úkoly. Poslechly si několik pohádek, pracovaly s básničkami, doplňovaly pohádku, skládaly puzzle, hledaly indicie, pracovaly s filmovými ukázkami a to nebylo zcela všechno. Děti si přinesly i svoje oblíbené knížky a seznámily s nimi ostatní kamarády. Po splnění všech disciplín a sečtení bodů byly vyhlášeny výsledky. Nejúspěšnějším týmem byli žlutí, ve složení Jana a Šárka Foltýnovy, Bára a Romana Polívkovy, Anička Krejčířová a Matyáš Hebelka. Na druhém místě skončil růžový tým, který byl složen z Terezky Hebelkové, Elišky Markové, Adélky Dlábkové, Jakuba Čížka a Petra Koudelky. Třetí místo obsadil tým modrých, který byl složen ze samých chlapců – Radek Dvořáček, Jan Dudek, Jakub Žáček, Petr Sychra a Daniel Luňáček. V jednu hodinu ráno se všichni zavrtali do svých spacáků a během několika chvil usnuli. Druhý den ráno jsme se rozloučili a mnozí šli jistě dospávat náročnou pohádkovou noc. Doufám, že si děti noc užily a vracely se domů spokojeny, protože všechny si odnesly i pěkné ceny. Celou pohádkovou noc pomáhala realizovat i děvčata ze 7. ročníku (Viktorka Písaříková, Katka a Anička Kovářovy a Silva Sychrová), kterým patří velký dík. Rouchalová, Polívková  


22/04/2016

ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE EVROPA VE ŠKOLE. Žákyně 7. třídy Kateřina Kovářová získala třetí místo v literární části krajského kola soutěže Evropa ve škole za práci s názvem "Fanoušek je součást týmu". Její práce postupuje do celonárodního kola, které se koná v Praze. Budeme jí držet palce. MP 


22/04/2016

Štafetový pohár. V Blansku se konala dne 21. dubna zajímavá sportovní akce pro žáky I. stupně. Za velmi pěkného slunného počasí se jí zúčastnili i žáci ze Žďárné. Štafetový pohár představoval celkem tři závody – 2 na 8x100 m mladších a starších žáků a štafeta školy na 8x200 m. Naší malí atleti vybojovali celkově jedenácté místo, ač byli na podobných závodech poprvé a je třeba jejich úsilí velmi pochválit. Výborné výkony na svých úsecích předvedli zejména Eliška Hanáková a Jan Polívka z 5. třídy. Viz fotogalerie. B.Hlaváček 


08/04/2016

PAMÁTNÍK TEREZÍN. Žáci deváté třídy se zúčastnili školního kola soutěže vyhlášené Památníkem Terezín, kde zpracovávali úvahu na téma "Proč nacisté zakazovali Židům v ghettu vyučování?". Nejlepší práci zpracovala žákyně Adela Učňová. Za účast žákům v soutěži děkuji. MP 


23/02/2016

SBÍRKA PLASTOVÝCH VÍČEK PRO EMIČKU POKRAČUJE. V průběhu 1. pololetí se podařilo nasbírat 7 velkých pytlů plastových víček (maminka Emičky si je odvezla 14. prosince). Rozhodli jsme se, že také celé druhé pololetí budeme pro Emičku sbírat víčka. Peníze za prodej plastových víček budou použity na financování nákladné terapie Klim-therapy, která pomáhá dětem s dětskou mozkovou obrnou. Trnečková 


27/10/2015

Základní škola Žďárná ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 spolupracovala se Střední školou technickou a gastronomickou Blansko – SŠ TEGA na projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ v rámci Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost formou smlouvy o partnerství. V rámci tohoto projektu žáci 8. ročníku navštěvovali SŠ TEGA Blansko a absolvovali praktickou výuku v odborných učebnách pracovních činností, elektrotechniky a výpočetní techniky. Žáci měli možnost na jednotlivých pracovištích provádět praktické činnosti např. pájení, letování, sestavování elektrických obvodů, pracovat s 3D tiskárnou atd. V rámci tohoto projektu škola TEGA zakoupila technické stavebnice MERKUR a v letošním školním roce 20 těchto stavebnic naší škole bezplatně zapůjčila. Pro naši školu je zapůjčení těchto stavebnic velmi přínosné, protože žáci s nimi budou moci pracovat v pracovních činnostech v rámci konstrukčních prací. Touto cestou SŠ TEGA Blansko děkujeme za pomůcku, kterou budou naši žáci používat a jejíž pořízení by pro nás bylo finančně náročné. Musilová Ludmila  


Archiv aktualit

Design by Stanislav Rojíček