Vítáme vás v novém školním roce 2018–2019

Děti z MŠ navštívily Městskou knihovnu v Boskovicích

Dne 17.4. 2019 jsme s dětmi navštívili knihovnu v Boskovicích za účelem seznámení dětí s prostředím knihovny, knihami a činnostmi, které pro předškolní děti knihovna nabízí.

Paní knihovnice děti přivítala rozhovorem, artikulačním cvičením a společně si přečetli  – formou předčítání a průběžných otázek – dobrodružný příběh „O sloníkovi Elmerovi“ , kterého si mohly děti následně různou formou vyrobit.

Dětem byly nabídnuté činnosti k rozvoji čtenářské pregramotnosti, které si dle vlastního výběru a potřeb vybraly samy – prohlížení knih, časopisů, hry v dětském koutku, malování. Jak se nám výlet vydařil, můžete vidět ve fototogalerii

 

Návštěva Městské knihovny v Boskovicích – 3. třída

V úterý 16. 4. žáci 3. ročníku navštívili Městskou knihovnu v Boskovicích. Prohlédli si prostory knihovny a seznámili se s možností zapůjčení knih. Plnili úkoly, ve kterých si mohli ověřit svoje čtenářské dovednosti, a přesvědčit se, zda danému textu rozumí. Potom si mohli v knihovně prohlédnout knihy, podívat se, jak jsou seřazené, najít si svoji oblíbenou knihu, komiks nebo časopis. Kov.

Matematici soutěžili

V pátek 5. dubna 2019 bylo v Základní škole a Mateřské škole Žďárná uspořádáno školní kolo 42. ročníku Pythagoriády, soutěže v řešení matematických úloh. Tato soutěž je určena pro žáky 5. – 8. ročníku základních škol a pro každý ročník bylo připraveno 15 úloh; úspěšným řešitelem se stal žák, který v termínu 60 minut vypočítal minimálně deset úkolů.Z uvedených ročníků se přihlásilo nebo k řešení bylo vyzváno celkem 19 žáků. Po hodinovém úsilí se ze tří žáků 5. ročníku stali úspěšnými řešiteli Šárka Foltýnová a Petr Trnečka, ze šesti šesťáků byli úspěšní Nikol Staňková, Jonáš Filouš a Tomáš Jelínek. Mezi šesti účastníky 7. ročníku stejně jako čtyřmi osmáky nebyl žádný úspěšný řešitel. Nejblíže k postupu měli Agáta Dudková a Jaroslav Aujeský, v nejstarší kategorii potom Šimon Zedník. Práce úspěšných řešitelů budou zaslány organizátorovi okresního kola a ten po kontrole prací vybere a pozve žáky k jejich účasti v okresním kole. To se uskuteční v Boskovicích 27. resp. 28. května 2019.
U všech zúčastněných je třeba ocenit jejich odvahu, snahu získat novou zkušenost, prosadit se, úspěšně reprezentovat. I neúspěch se pro každého stává novým poznatkem a ponaučením do budoucna.Vy

Velikonoční keramická dílna v MŠ

Dne 2.4. 2019 v 15,00 hodin proběhla v mateřské škole velikonoční dílna keramiky pod vedením paní lektorky Strakové. Zúčastnilo se jí 25 účastníků – rodiče, děti, sourozenci. Paní lektorka je seznámila s materiálem a pomůckami, se kterými budou pracovat a navrhla výrobky a náměty, které si mohou vyrobit. Výrobky se jim zdařily a během dílničky panovala přátelská a příjemná atmosféra. Foto zde

Rozloučili jsme se s domluvou dalšího setkání v úterý 16.4. 2019 – za účelem glazování.

Divadlo Polárka

Ve středu 27.3. žáci druhého a třetího ročníku navštívili divadelní  představení „Tamtadarova dobrodružství“ v divadle Polárka v Brně. Tamtadar byl malý uličník, který neustále zlobil rodiče i ve škole, utekl z domova a dostal se do říše strašidel, které hrozil zánik. Tamtadar byl jediný, který mohl tuto říši plnou strašidýlek a kouzel zachránit.

Příběh se odehrával na Malé scéně divadla, kde děti byly v bezprostředním kontaktu s herci, ti se také pohybovali mezi dětmi. V tajemném a trochu strašidelném prostředí jsme sledovali napínavý příběh chlapce, kterému se říši fantazie podařilo zachránit. Dětem se představení moc líbilo a určitě si odnesly nevšední zážitek. Kov. foto