skola-zdarna

Vítáme vás v novém školním roce 2016–2017

Vánoční výstava

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 žáci ZŠ a MŠ Žďárná připravili již druhou prodejní výstavu tentokrát s vánoční tematikou. Děti vyráběly vánoční svícny, adventní věnečky, sněhuláky, ozdoby, zápichy do květináčů a další dekorace. Výstavu navštívilo 110 osob a získaný výtěžek věnujeme na zakoupení výtvarných potřeb pro práci v hodinách výtvarných výchov a pracovních činností. ML

Exkurze pro 2. stupeň

V úterý 29. 11. 2016 se žáci 2. stupně ZŠ a MŠ ve Žďárné zúčastnili exkurze do Dukovan, ekotechnického centra Alternátor v Třebíči a Židovského města v Třebíči. V jaderné elektrárně Dukovany se žáci na modelech jednotlivých částí elektrárny seznámili s principy výroby elektrické energie. Výklad byl přizpůsoben věku žáků tak, aby i mladší děti získaly alespoň představu o výrobě elektřiny. Další zastávkou bylo ekotechnické centrum Alternátor vybudované v bývalé továrně na výrobu obuvi. Toto centrum připravuje programy pro děti všech věkových kategorií s tematikou vědy, techniky, vynálezů, výroby a spotřeby energie. Žáci se po expozici mohli pohybovat samostatně, prohlédnout si exponáty, vyzkoušet lezeckou stěnu, nebo pomocí šlapání na kole nabít baterie k pohonu elektromobilu či zhlédnout program o planetě Zemi promítaný na kouli o průměru 3 metry. V Třebíči žáci ještě navštívili židovskou čtvrť, která je zapsaná v seznamu světového dědictví UNESCO jako jedna z nejzachovalejších židovských čtvrtí v Evropě. Prohlédli si synagogu, vyslechli výklad o životě židů, seznámili se se způsoby života židů, s náboženskými svátky, s konzumovaným jídlem a s dalšími zajímavostmi z této židovské čtvrti. Exkurze byla bohatá na množství nových informací, ale pro žáky byla určitě přínosná. ML foto zde

Den vědců aneb jak se ze školy stane pevnost Boyard

18. listopadu se naše škola připojila k Týdnu vědy, který každý rok pořádá AV ČR, a uspořádali jsme projektový den vědy. A protože věda je velké dobrodružství, pojali jsme dobrodružně také celý den. Škola se změnila v Pevnost Boyard.  Žáci 7.,8. a 9. ročníku připravili  11 soutěžních stanovišť s vědeckou, ale i sportovní a zábavnou tématikou. Jejich spolužáci z 1. až 6. třídy byli rozděleni do 10 soutěžních týmů. Za úkol měli získat klíč od pevnosti a co nejvíc nápověd, z nichž potom hádali heslo. Pro získání klíče museli všichni z týmu proběhnout v časovém limitu překážkovou dráhu v hale.  Kvůli nápovědám soutěžící stříleli z kuše na plechovky, nořili ruce do sklenic se slizem nebo hledali nápovědu se zavázanýma očima na konci bludiště, vedeni jen radami svých kamarádů. 8. třída se změnila v temnou jeskyni, soutěžící také museli sestavit správně kosti na kostře, zvážit a porovnat na rovnoramenných vahách tři předměty. Většina si poradila s hádáním výsledků chemických pokusů. Díky spolupráci s rodiči mohl chodbu ozdobit i rybníček s rybičkami. Lovení rybek vzbuzovalo u soutěžících velké nadšení.  A nesměl chybět ani otec Fura a jeho hádanky. Nakonec jsme se všichni shromáždili v hale. Ať už soutěžící získali všechny nápovědy nebo jen některé, heslo uhodli úplně všichni. Odměnou jim byly nejen čokoládové zlaťáky, ale především zážitky z netradičního a napínavého dne ve škole.

Ráda bych tímto poděkovala všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celého dne, žákům 7. až 9. třídy, kteří s velkým nasazením připravovali svoje stanoviště, rodičům, kteří jim pomáhali a samozřejmě všem učitelům za pomoc s organizací a zajištěním bezpečnosti soutěžících.   Fotky zde.    JV