ZŠ a MŠ Žďárná

ředitelka - Mgr. Ludmila Musilová

Aktuality

26/08/2016

Ředitelka ZŠ a MŠ Žďárná oznamuje rodičům dětí, které navštěvují Mateřskou školu ve Žďárné, že v úterý 30. 8. 2016 v 15:00 se v prostorách mateřské školy uskuteční informativní schůzka před zahájením nového školního roku. 


19/08/2016

Upozorňuji rodiče dětí a žáků MŠ a ZŠ Žďárná, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, že první záloha je splatná k 20. 8. 2016. Totéž platí i pro školné MŠ v částce 300,00 Kč. Děkuji, Čížková 


12/07/2016

Absolventské práce Letošní školní rok 2015/2016 byl novátorským rokem pro naše deváťáky, protože jejich úkolem bylo na závěr školní docházky vypracovat a obhájit absolventskou práci. Téma si mohli žáci vybrat z mnoha nabízených, nebo si zvolit téma vlastní podle svých zájmů. Cílem absolventských prací bylo prokázat schopnost samostatné a dlouhodobější práce, schopnost vyhledat a zpracovat informace, dovednost spojovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky. Důležitým cílem bylo prokázání schopnosti napsat vlastní text, schopnosti kultivovaného vyjadřování a schopnosti napsat svou práci v textovém editoru a následně ji prezentovat a obhájit. Žáci si vybrali nejen téma práce, ale také vedoucího své práce z řad učitelů, který jim pomáhal s výběrem literatury i jiných zdrojů a vlastním zpracováním. Učitelé svým žákům poskytovali pomoc s úpravou textu po pravopisné a stylistické stránce, ale také se správným grafickým zpracováním. Všichni žáci 9. ročníku vypracovali práci na zvolené téma a jejich úkolem bylo také práci prezentovat a obhájit před komisí, která dle předem známých kritérií provedla vyhodnocení. Prezentace všech prací byly velmi zajímavé a inspirující a u mnoha žáků byly dokonce lepší než samotné práce. Absolventské práce byly posouzeny komisí a žákům byly předány certifikáty, které dokládají hodnocení jejich prací a následných prezentací. Chtěla bych poděkovat všem žákům za zodpovědný přístup k vypracování absolventských prací, ale také všem učitelům, kteří se stali vedoucími práce nebo hodnotiteli. Byl odveden obrovský kus kvalitní práce, která jistě bude odrazovým můstkem pro další roky a další žáky. Tři nejlepší práce si můžete přečíst. Musilová Ludmila  


12/07/2016

Absolventská práce - Jakub Lachman  zde


12/07/2016

Absolventská práce - Adéla Učňová  zde


12/07/2016

Absolventská práce - Anna Minxová  zde


28/06/2016

Seznam školních potřeb pro školní rok 2016/2017  zde


17/06/2016

VÝLET SEDMÁKŮ DO PRAHY. Ve dnech 13. - 14. 6. jsme se vydali časně ráno vlakem z Blanska na náš třídní výlet do Prahy. Jako první jsme navštívili Vyšehrad, kde jsme viděli hroby slavných osobností (např. Karel Hynek Mácha, Milada Horáková, Bedřich Smetana...). Následovala vyhlídka na Vyšehradě, odkud jsme obdivovali krásy Prahy a řeky Vltavy. Tam jsme strávili skoro celé dopoledne a pak jsme se přemístili k přístavišti, kde zrovna odpočíval herec Ondřej Kavan. Po pořízení fotky i s naším Ondřejem Kavanem jsme nastoupili na naši loď směrem do zoo. Podplouvali jsme pod Karlovým mostem a okolo Národního divadla. V zoo jsme strávili celé odpoledne. Autobusem a metrem jsme se dopravili do našeho hostelu Kotva, kde jsme byli ubytovaní. Druhý den ráno jsme se metrem dopravili k Petřínské rozhledně, kde jsme vyšli snad milion schodů a mohli se pokochat pohledem na celou Prahu. Na řadě bylo bludiště, kde jsme se nemohli zorientovat a pobavili jsme se u křivých zrcadel. Poté jsme šli k Pražskému hradu, kde jsme stihli střídání stráží. Prošli jsme přes Karlův most a po zastávce na oběd se vydali k orloji na Staroměstském náměstí. Našla se chvíle i na nákupy. Vyfotili jsme se pod sochou sv. Václava a nastal čas odjezdu z vlakového nádraží. Výlet se velmi povedl, líbilo se nám tam a jsme rádi, že ho pro nás pan učitel Hlaváček a paní ředitelka připravili. Doufáme, že si to příští rok zopakujeme. Žáci 7. třídy  


08/06/2016

SOUTĚŽ MALÝCH ATLETŮ. V pátek 3.června se zúčastnilo šest dětí z prvního stupně s panem učitelem Hlaváčkem v Kunštátu přeborů v atletice pod názvem Pohár krále Jiřího. Naši atleti se v konkurenci 12 škol neztratili, když dosáhli na pět umístění v první desítce. Nejblíže k medaili byl Tomáš Jelínek, který byl čtvrtý na 50 m, v běhu na 400 m skončil devátý. Jan Polívka skončil desátý v hodu kriketovým míčkem a šestý ve skoku dalekém, Jan Dudek doběhl pátý na čtyřstovce. Reprezentaci doplnili Eliška Hanáková, Anna Hanáková a Agáta Dudková. -bh- 


17/05/2016

Provoz v MŠ bude o letních prázdninách přerušen od 18. 7. 2016 do 31. 8. 2016. 


Archiv aktualit

Design by Stanislav Rojíček