skola-zdarna

Vítáme vás v novém školním roce 2016–2017

Koncert – Hudba proti drogám

Žáci druhého stupně měli dne 25. 10. možnost poslechnout ukázky různých hudebních stylů na výchovném koncertu, který byl zaměřen na prevenci proti drogám. Na příkladech životních osudů několika vybraných slavných hudebníků se pan učitel Klemsa ze ZUŠ Velké Opatovice spolu se svojí kolegyní snažil žákům ukázat nebezpečí skrývající se nejen v alkoholu a cigaretách, ale také tvrdých drogách. Koncert byl skvělý. Některé děti ho ocenily potleskem ve stoje.MP

Výstava – Legionáři

Žáci 9. třídy se v pátek 21. 10. zúčastnili tematické výstavy v muzeu v Boskovicích, kde je instalována rozsáhlá expozice týkající se československých legií. Výstava navazovala na učivo o legiích, které žáci probrali v hodinách dějepisu. Navštívenou výstavu hodnotili velice pozitivně. Mp foto Výstava -legionáři

Týdenní projekt – Vesnice

V týdnu od 17. do 21. října žáci sedmého ročníku v rámci hodin dějepisu, zeměpisu a českého jazyka zpracovávali projekt o vesnici, ve které bydlí. Cílem projektu bylo poznat historii a současnost vesnice. Hodiny dějepisu žáci věnovali zachycení historie obce, přinesli historické fotografie a zpracovávali pověst o obci. Pověst dokončovali i v hodinách českého jazyka a také se blíže seznámili s nářečím, které je pro jejich obce typické. Občanskou vybavenost v obcích hodnotili v hodinách zeměpisu, zamysleli se i nad tím, co by chtěli v obcích změnit nebo zlepšit a vyzdvihli některá zajímavá místa. Veškeré získané informace zpracovali do nástěnných map. Celý týden završila návštěva výstavy Proměna vesnice ve fotografii, která se nachází ve sklepení boskovického muzea. Zde si žáci prohlédli historické fotografie z jejich i okolních vesnic. Nejlépe byla ostatními žáky ohodnocena práce dětí z Ludíkova. Ludíkovští se svého úkolu zhostili na výbornou i přesto, že jich bylo ve skupině nejméně. Foto Týdenní projekt- Vesnice

Fotografování

V pátek 4. 11. 2016 proběhne v MŠ a ZŠ (1. – 4. třída) fotografování od 8,00 hodin. Jedná se o série s vánoční tematikou.