Vítáme vás v novém školním roce 2017–2018

Výcvik na dopravním hřišti

V úterý 19. 6. 2018 se žáci 4. třídy zúčastnili II. cyklu výcviku na dopravním hřišti v Blansku. První část probíhala v učebně. Zde se žáci seznámili s pravidly pro jízdu křižovatkami. Po odborné části a zopakování důležitých pravidel z podzimního výcviku vypracoval každý samostatně test, ve kterém si znalosti ověřili. Druhá část byla zaměřena na praktický výcvik na dopravním hřišti. Při jízdě se snažili dodržovat všechna důležitá pravidla. I tato část byla v závěru hodnocena. 10 žáků získalo přímo na hřišti průkaz cyklisty. 4 žáci si vypracují opravný test ve škole. 2 žáci se pro nemoc nezúčastnili. Výcvik lze hodnotit velice dobře. Obě části byly velmi dobře připraveny a provedeny. Ku

Školní výlet 3. a 4. třídy

Ve středu 20. 6. 2018 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili školního výletu. Navštívili jsme pískovcové jeskyně a rozhlednu v Rudce u Kunštátu a zámek v Kunštátě. Průvodkyně v jeskyních velice přístupnou formou seznámila žáky s historií jeskyně a pískovcových soch. Výklad žáky zaujal a prohlídka se jim líbila. Součástí jsou i hezky upravené zahradní plochy s keramickými prvky. Nejvíce se jim líbila prohlídka tzv. smyslové zahrady, kde si pomocí hmatu a jiných smyslů mohli hádat, které předměty zde jsou ukryty. V zámku je průvodkyně seznámila stručně s historií a v závěru žáci vypracovali připravený pracovní list, kde si znalosti a informace zpětně ověřili. Ku

T-mobile školní běh

Ve středu 20.června u příležitosti světového olympijského dne proběhl i na naší škole Olympijský běh. Kategorii mladších dívek (1. a 2. třída) opět ovládla Míša Roudná, na druhém místě se umístila Silva Dudková a na třetím Ella Sošková. V kategorii mladších chlapců zvítězil David Pavlů, následovaný Davidem Martínkem a Vítkem Dokoupilem. Kategorie starších dívek měla jasné favoritky a stupně vítězů nebyly žádné překvapení: první Eliška Hanáková, druhá Natálie Jelínková a třetí Kačka Jelínková. Zato v kategorii starších chlapců se za prvním Michalem Hudcem prosadil jeden z nejmladších závodníků kategorie, Tomáš Jelínek. Třetí místo pak v cílové rovince vybojoval Richard Černoch.

Každý běžec získal od sponzorů Corny tyčinku a pamětní list s medailí, protože „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, vítězové pak drobné odměny. Děkuji všem žákům za nadšení a energii, se kterou se závodu účastnili! Fotky zde. JV

Absolventské práce 9. třída

Ve středu 20. 6. 2018 proběhla obhajoba absolventských prací žáků deváté třídy. Žáci si vybrali téma a vedoucího práce a měli za úkol zpracovat práci v rozsahu minimálně 10 stran, která musí splňovat parametry formální i stylistické. Součástí obhajoby vypracované práce byla i prezentace a konfrontace s oponentem práce. Žáci se zadaných úkolů zhostili se ctí. Mezi naprosto nejlepší patřila děvčata Katka Kovářová, Silva Sychrová, Lída Marková a Anetka Dvořáková, která neztratila ani jeden bod z celkového hodnocení. fotoEK

Třídní výlet Sloup a okolí – 8. ročník

Letos si žáci osmého ročníku užívali třídní výlet ve Sloupě a v jeho okolí. První den si postavili stany v kempu Relaxa ve Sloupě a po vydatném obědě se plni sil vydali do lanového centra Velká Dohoda. Vyzkoušeli si lanový park a proletěli se 50 km rychlostí 30 metrů nad zemí. Večer se osvěžili v potoce, opekli párky a vyčerpaní zalezli do stanů. Druhý den jsme vyjeli lanovkou nad propast Macocha a navštívili jsme krásné Punkevní jeskyně, jejichž prohlídka byla zakončena plavbou po lodičkách. Na závěr si vyšlápli pořádný kopec od jeskyní k Novým Dvorům, kde všichni ukázali, jakých výkonů jsou schopni dosáhnout. Děkuji dětem za skvělé zážitky s nimi a paní učitelce Trnečkové za milý doprovod. RO foto