skola-zdarna

Vítáme vás v novém školním roce 2016–2017

Děti v divadle Radost Brno

Ve středu 21.9. 2016 navštívili žáci první a druhé třídy divadlo Radost v Brně. Představení Mach a Šebestová bylo zajímavé,dynamické,také napínavé a plné písniček. Děti je sledovaly se zájmem a moc se jim líbilo. Kovaříková

Sběr starého papíru

Ve čtvrtek a pátek 15. a 16. 9. 2016 zorganizovala ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého papíru formou soutěže mezi třídami. Od rána, kdy byl přistaven kontejner, přinášely děti a přiváželi jejich rodiče i prarodiče starý papír, kartony, letáky a noviny. Dalo by se říci, že sběr papíru se proměnil v akci „ sbírá celá rodina“. Během dopoledne byl kontejner plný a firma NAJA servis s r. o., se kterou jsme letos spolupracovali, nám přistavila další prázdný kontejner. Takto jsme naplnili celkem čtyři kontejnery a bylo odvezeno 13 460 kg papíru, což je veliký úspěch a všem, kteří se na tomto sběru podíleli, mnohokrát děkujeme.

Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru proběhlo v pátek 23. 9. 2015. Vyhodnotili jsme zvlášť I. a II. stupeň základní školy. Na II. stupni se nejúspěšnější třídou stala 7. třída s průměrem 110 kg na žáka a na I. stupni 4. třída s průměrem 164 kg na žáka. Obě vítězné třídy získaly poukaz na bowling. Také ostatní žáci za svůj výkon dostali drobnou odměnu. Letos se sběru papíru zúčastnily i děti z mateřské školy, které prostřednictvím svých rodičů donesli celkem 511 kg papíru a byly také odměněny drobnou sladkostí.

Touto cestou děkujeme všem dětem, ale i rodičům a příbuzným, kteří se na sběru papíru podíleli.

foto zde

Výtvarná soutěž „Památky očima dětí“

V červnu 2016 se žáci 6., 7., 8., 9. třídy zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Muzeum regionu Boskovicka a Orel Boskovice. V rámci hodin výtvarné výchovy žáci výtvarně zpracovali památky našeho regionu, které si sami vybrali. Nejzdařilejších 12 prací jsme odeslali. Vernisáž a vyhlášení výsledků proběhlo 9. září 2016 v Muzeu v Boskovicích. Hodnotilo se zde více než 200 prací žáků z celého regionu. Žáci 6. a 7. třídy získali třetí místo za kolektivní práci „POHLEDNICE Z REGIONU“    Kudová Libuše

Kroužek Mladý zdravotník

První hodina kroužku Mladý zdravotník proběhne již zítra (v úterý) od 12:10–13:10 hod. Ježková

Sběr starého papíru

Ve dnech 15.–16. 9. proběhne v ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého papíru. Ve čtvrtek 15. 9. bude probíhat sběr v době od 7,00 do 18,00 hodin – pro veřejnost 16,00 až 18,00 hodin; v pátek od 7,30 do 14,00 hodiny. Sběr papíru bude prováděn formou soutěže mezi třídami (průměrem na žáka) I. a II. stupně s odměnami nejlepším třídám. V letošním roce se do soutěže zapojí i mateřská škola, kde všechny děti získají drobnou odměnu. Ludmila Musilová