Vítáme vás v novém školním roce 2018–2019

Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. třídy měli opět možnost ověřit si znalosti z přírodovědných předmětů v soutěži Klokan. Mezi zúčastněnými prokázala nejlepší schopnosti Tereza Zedníková z 9. třídy, která získala 63 bodů. Na druhém místě se umístila Nela Zemánková z 8. třídy s 57 body a o třetí místo se podělili Natálie Jelínková a Jakub Sedlák z 9. třídy. JV

Dřevo, materiál budoucnosti

Žáci devátého ročníku se v úterý 9. října zúčastnili v Letovicích na Masarykově střední škole soutěže Dřevo – materiál budoucnosti. Dva soutěžní týmy z naší školy měly za úkol ukázat svoje znalosti týkající dřeva. Obě družstva prošla několik soutěžních stanovišť, kde plnila zadané úkoly – sudoku, poznávání dřeva, hlavolamy, štafeta v zatloukání hřebíků, návrh interiéru a další. Do soutěže se celkem zapojilo 24 týmů a žáci naší školy obsadili 20. a krásné 9. místo. RO  foto

Přespolní běh

Ve čtvrtek 27. září se ve Žďárné podruhé uskutečnil okresní přebor v přespolním běhu žáků. Krásná trať a příznivé počasí přilákalo ohromujících 316 závodníků z 18 škol blanenského okresu. Mezi mladšími žákyněmi si nakonec pro vítězství doběhly dívky z Letovic, nejlepší tým mladších žáků představila ZŠ 9. května z Boskovic. Kategorii starších žáků suveréně ovládla ZŠ Dvorská z Blanska a kategorii starších žákyň ZŠ TGM Blansko. Naši závodníci se mezi ostatními neztratili. Tomáš Jelínek doběhl na krásném 12. místě a Jakub Kočvara na 14. místě, což je mezi 92 závodníky velký úspěch. Nejlepší umístění mezi mladšími žákyněmi měla Kateřina Pavlů (26. místo z 76). Ze starších žáků se nejlépe umístil Jáchym Páral. Všem reprezentantům patří velké poděkování.

Organizace takto velké soutěže je velmi náročná a neobejde se bez zmatků a bez chyb. Přesto si myslím, že jsme ji i letos zvládli dobře. Patří za to díky všem organizátorům a také žákům naší školy, kteří s velkým nasazením a nadšením pomáhali, kde bylo třeba. Fotky zde. JV

Upozornění

Ve škole se objevily vši, prosíme o kontrolu hlav dětí. Děkujeme