skola-zdarna

Vítáme vás v novém školním roce 2016–2017

Hodina Země

den země

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (World Wildlife Fund, zkráceně WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Datum letošní Hodiny Země je sobota 25. března, 20:30–21:30.

Zhasnutím světel chceme vyslat jasný signál – člověkem způsobené klimatické změny jsou problém, o kterém nejen víme, ale také se chceme aktivně podílet na jeho řešení. Do akce se zapojují obce, firmy i jednotlivci. Hodinou to ale jen začíná, stanovte si svůj klimatický závazek. Tím může být přechod na obnovitelné zdroje energie v obci, či snižování uhlíkové stopy v domácnosti. Více informací na stránkách CO2 ligy

Video k HODINĚ ZEMI: www.youtube.com/watch?v=CZp4LX4AYnM

V říši divů

Ulita Blansko vyhlásila literární a výtvarnou soutěž na téma V říši divů. Za naši školu se soutěže zúčastnili: Josef Kočvara, Daniel Popela a Jan Sedlák – literární část,  Adéla Králová, Jakub Sedlák, Jan Sedlák a Vojtěch Staněk – výtvarná část. Za účast děkuji a necháme se překvapit výsledky. RO

O lysické sluníčko -2. místo v regionální recitační soutěži

Ve čtvrtek 9.3. v Lysicích probíhal již 10. ročník recitační soutěže. Za naši školu soutěžila René Kavanová, Adriana Janků, Aneta Dvořáková a Viktorie Písaříková. Viktorka ve své kategorii získala krásné druhé místo s textem Hrdý Budžes od Ireny Douskové. Ostatní děvčata podala výborné výkony, ale na umístění to bohužel nestačilo. Všem děkuji za účast a Viktorce ještě jednou gratuluji. RO

Jezinky a bezinky – Městské divadlo Brno

V úterý 7.3. se žáci i učitelé odpoledne převlékli do společenských šatů a společně vyrazili do MD v Brně. Zhlédli představení o dvou starých dámách, které svérázným způsobem konají dobré skutky a tráví osamělé muže bezinkovým vínem s jedem. Městské divadlo opět nezklamalo a všichni si večer užili a odjížděli domů spokojeni. RO

Výzva 22

Návštěva divadelního představení

Ve čtvrtek 30. 3. 2017 navštíví děti z mateřské školy divadelní představení ,, Jak vodník Kapička přišel o vodu “ v Sokolovně v Boskovicích. Odjíždíme ze Žďárné linkovým autobusem v 8:30.

Hodina Země

den země

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (World Wildlife Fund, zkráceně WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Datum letošní Hodiny Země je sobota 25. března, 20:30–21:30.

Zhasnutím světel chceme vyslat jasný signál – člověkem způsobené klimatické změny jsou problém, o kterém nejen víme, ale také se chceme aktivně podílet na jeho řešení. Do akce se zapojují obce, firmy i jednotlivci. Hodinou to ale jen začíná, stanovte si svůj klimatický závazek. Tím může být přechod na obnovitelné zdroje energie v obci, či snižování uhlíkové stopy v domácnosti. Více informací na stránkách CO2 ligy

Video k HODINĚ ZEMI: www.youtube.com/watch?v=CZp4LX4AYnM

V říši divů

Ulita Blansko vyhlásila literární a výtvarnou soutěž na téma V říši divů. Za naši školu se soutěže zúčastnili: Josef Kočvara, Daniel Popela a Jan Sedlák – literární část,  Adéla Králová, Jakub Sedlák, Jan Sedlák a Vojtěch Staněk – výtvarná část. Za účast děkuji a necháme se překvapit výsledky. RO

O lysické sluníčko -2. místo v regionální recitační soutěži

Ve čtvrtek 9.3. v Lysicích probíhal již 10. ročník recitační soutěže. Za naši školu soutěžila René Kavanová, Adriana Janků, Aneta Dvořáková a Viktorie Písaříková. Viktorka ve své kategorii získala krásné druhé místo s textem Hrdý Budžes od Ireny Douskové. Ostatní děvčata podala výborné výkony, ale na umístění to bohužel nestačilo. Všem děkuji za účast a Viktorce ještě jednou gratuluji. RO

Jezinky a bezinky – Městské divadlo Brno

V úterý 7.3. se žáci i učitelé odpoledne převlékli do společenských šatů a společně vyrazili do MD v Brně. Zhlédli představení o dvou starých dámách, které svérázným způsobem konají dobré skutky a tráví osamělé muže bezinkovým vínem s jedem. Městské divadlo opět nezklamalo a všichni si večer užili a odjížděli domů spokojeni. RO