Vítáme vás v novém školním roce 2019–2020

Mateřská škola jede do divadla

Dne 17.10.2019 se mateřská škola zúčastní divadla Zvěřinec Pavla Nováka v Boskovicích. Odjezd autobusu bude v 8:45, proto prosíme rodiče, aby děti přišly do mš nejpozději do 8:00.

Beseda – „Naše obec“- 3.třída

         Dne 8.10.2019 se žáci 3. ročníku vypravili na návštěvu místního obecního úřadu, aby se seznámili s prostředím obecního úřadu a popovídali si s panem starostou Janem Hanákem.

          Beseda tak navázala na zářijové téma NAŠE OBEC v hodinách předmětu Člověk a jeho svět. Pan starosta děti uvítal a usadil do obřadní síně, která také slouží jako zasedací místnost pro zastupitelstvo. S dětmi si velmi poutavě vyprávěl o historii obce, symbolech obce, činnosti obce a povinnostech pana starosty. Děti si mohly prohlédnout vlajku obce i řetěz pana starosty, který používá při slavnostních obřadech, kdy zastupuje stát. Na závěr dostaly děti dárkem pohlednici Žďárné, na které pak společně hledali významná místa obce.

            Žáci zahrnuli pana starostu mnoha dotazy a vyzkoušeli si tak, jak funguje zasedání zastupitelstva. Beseda se dětem velmi líbila a na závěr požádaly pana starostu o památeční fotografii.