Vítáme vás v novém školním roce 2018–2019

Prevence poruch příjmu potravy a obezity

Dne 24.5.2019 proběhl pro žáky 5. a 6. třídy workshop na téma prevence poruch příjmu potravy, obezity a na podporu pozitivního přístupu dětí ke sportu. Workshop vedl zkušený kondiční trenér a vychovatel z dětské ozdravovny Křetín Roman Dočekal. Žáci si rozšířili povědomí o dostupných moderních typech aktivního pohybu, zopakovali si, proč je pohyb pro naše tělo tak důležitý a v neposlední řadě si i vyzkoušeli, jak správně provádět techniku základních cviků. ZJ foto zde

Výuka dopravní výchovy na DDH

Dne 21. 5. 2019 se žáci 4. ročníku ZŠ Žďárná zúčastnili výuky dopravní výchovy na DDH v Blansku. Nejprve si zopakovali teoreticky v učebně znalosti z podzimního cyklu dopravní výchovy, které byly následně ověřeny testem. Všechny znalosti potom prakticky procvičovali při jízdě na kole na dopravním hřišti. Nakonec byly žákům předány „Průkazy cyklisty“. Grmelová foto

Pohár rozhlasu – Blansko 2019

Ve dnech 15. a 16.5.2019 se vybraní žáci naší školy účastnili atletické soutěže Pohár rozhlasu, která se již tradičně konala na atletickém stadionu v Blansku.

Za mladší žákyně školu reprezentovala Agáta Dudková, která dosáhla skvělých výsledků ve skoku dalekém (11. místo) i běhu na 60 m (13. místo) a Kateřina Pavlů s krásným 14. místem v běhu na 600 m. Za chlapce pak Daniel Sehnal ve skoku vysokém a běhu na 60 m, Jan Dudek ve skoku dalekém a hodu míčkem, Tomáš Jelínek v běhu na 1000 m a 60 m a Jakub Kočvara v běhu na 1000 m.

Za starší žákyně nastoupila Kateřina Jelínková v běhu na 60 m a Tereza Zedníková v běhu na 60 m a skoku dalekém, Tereza Mazánková v běhu na 800 m a vrhu koulí. Za žáky pak Richard Černoch v běhu na 60m a skoku dalekém, Kamil Paděra v běhu na 60 m, Jan Polívka v běhu na 60 m a Jan Jablkunka v běhu na 1500 m.

Všem žákům velice děkuji za sportovní chování během celé akce a za plné nasazení, se kterým nastupovali do jednotlivých disciplín. ZJ foto

Battlefild 2019

Už poněkolikáté se tým žáků z naší školy zúčastnil soutěže s tématikou legionářů, Battlefield 2019. Tentokrát jsme se vypravili do Brna. Ačkoliv nás provázelo velmi chladné počasí a počáteční problémy, kdy hned dvěma žákům ujel autobus a museli je přivézt rodiče, den strávený v lanovém centru si všichni užili. Po počátečním seznamováním s jištěním a lezením na lanových překážkách začala soutěž rozřazovacím úkolem – tajenkou. Potom už se tým přesunul k získávání bodů na lanových překážkách. Součástí soutěže potom byl i legionářský kvíz, hodnocení prezentace o legionáři Jaroslavu Šperlovi, střílení ze vzduchovky, běh s nosítky a luštění šifer. Náš tým nakonec skončil na pěkném 9. místě. Děkuji za velké nasazení všem soutěžícím! Fotky zde. JV