Vítáme vás v novém školním roce 2017–2018

Žáci deváté třídy vybírají školu

V pátek 10. listopadu zavítali žáci 9. třídy na pozvání vedení do SOŠ a SOU André Citroena do Boskovice, kam je zavezl zvláštní autobus zaplacený touto školou, aby si mohli prohlédnout nabídku jejich studijních a učebních oborů. V rámci tohoto dne i navštívili i další střední školy, které měly Dny otevřených dveří. V pondělí pak navštívil naši školu ředitel SŠ TEGA Blansko a prezentoval jejich nabídku. BH

Projekt Krokus na památku dětským obětem holocaustu

ZŠ Žďárná se zapojila do projektu na památku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během holocaustu. Podstatou projektu je zasazení sazenic krokusu, které ideálně vykvetou kolem data 27. ledna, na Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Žlutá barva krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holocaustu mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Sazenice vysázeli žáci 6. třídy na školním záhonku před okny školní družiny. Spolu s námi můžete sledovat, zda nám sazenice vysázené do tvaru Davidovy hvězdy v lednu vykvetou. EK

Návštěva MŠ Valchov

V úterý 28. 11. 2017 navštíví děti z naší mateřské školy Mateřskou školu Valchov, kde společně s jinými mateřskými školami shlédneme divadelní představení TETINY.

Vybíráme 60,- Kč (50,- vstupné + 10,- autobus).

Přiveďte, prosím, své dítě do MŠ do 8,10 hodin, odjezd linkovým autobusem v 8,30 hodin ze Žďárné.

S sebou baťůžek s pitím a pláštěnkou. Svačinu děti dostanou v rámci školního stravování.

Halloween ve 4. a 5. třídě

Dne 31. října proběhlo ve 4. a 5. třídě vyučování s halloweenskou tématikou. Žáci v přestrojení za čarodějnice, upíry a další monstra zažili netradiční výuku matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a výtvarné výchovy. Dozvěděli se o historii svátku Halloween a porovnávali tento svátek s Dušičkami, které se slaví v naší zemi. Zahráli si halloweenské hry, malovali obrázky dýní a svoje kostýmy také ukázali dětem z mateřské školy. Žákům se celé dopoledne moc líbilo a věříme, že si v jeho průběhu osvojili nové poznatky. Fotky zde. KT

2. a 3. třída v divadle Polárka Brno

V úterý 31. 10. 2017 žáci 2. a 3. ročníku navštívili divadlo Polárka v Brně. S velkým zájmem sledovali dobrodružství dvou největších oslů všech dob Enšpígla a Nasreddina. Představení bylo plné humoru, vtipů, písniček, hlavní postavy bojovaly s lidskou hloupostí a důležité bylo nenudit se. Divadlo se všem líbilo a prožili jsme všichni zábavné dopoledne. foto Kovaříková