5. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Šárka Grmelová

Konzultační hodiny

Úterý 10:15–11:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Matematika Anglický jazyk Český jazyk Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Anglický jazyk Matematika
Úterý Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Tělesná výchova Český jazyk
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova Anglický jazyk
Čtvrtek Anglický jazyk Matematika Český jazyk Informatika Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Anglický jazyk Matematika Člověk a jeho svět Pracovní činnosti
Anglický jazyk Český jazyk

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Anglický jazyk – procvičování:

https://wordwall.net/cs/resource/21146072/angli%c4%8dtina/numbers-21-100

https://wordwall.net/cs/resource/36227325/angli%c4%8dtina/cardinal-numbers-1-100

https://wordwall.net/cs/resource/36336814/angli%c4%8dtina/numbers-1-100

 

Vyjmenovaná slova po B cvičení 1

Vyjmenovaná slova po B – cvičení 2