6. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Anna Popelová

Konzultační hodiny

Pátek 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Zeměpis Matematika Přírodopis Anglický jazyk Tělesná výchova chlapci
Úterý Matematika Český jazyk Občanská výchova Fyzika Hudební výchova Informatika
Středa Zeměpis Dějepis Anglický jazyk Český jazyk Přírodopis Výchova ke zdraví Tělesná výchova dívky
Čtvrtek Český jazyk Německý jazyk Matematika Anglický jazyk Pracovní činnosti Tělesná výchova chlapci
Pátek Dějepis Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Suplování dějepis 21. 2.

Uč. přečíst str. 70

Sparta-opsat do sešitu

Ps str. 40-42 vyplnit (pomocník je sešit, učebnice, vlastní znalosti)

Německý jazyk

Procvičování barev: Barvy zde

Další barvy zde

Procvičování německých čísel: Čísla zde

Další čísla zde

Čísla

Zeměpis

Půdy

Půdní druhy PL

Řešení- půdní druhy

https://www.liveworksheets.com/w/cs/prvouka/857514

Biosféra-úvod, opsat do sešitu

tornádo 1

https://edu.ceskatelevize.cz/video/804-tornado

tornádo 2

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1697-proudeni-vzduchu-tornado

Tornádo a hurikán

https://edu.ceskatelevize.cz/video/13610-tornada-a-hurikany

Zemětřesení

https://www.google.com/search?q=animace+zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD&rlz=1C1YTUH_csCZ1006CZ1006&oq=animace+zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDQxNzRqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:263e8656,vid:PTYy_5oUVew,st:0

https://www.google.com/search?q=animace+zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD&rlz=1C1YTUH_csCZ1006CZ1006&oq=animace+zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDQxNzRqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:15e39acf,vid:ydbFUbDVLEg,st:0

Excel tabulka -onlime práce s mapou

https://zszdarna-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/pavla_ekslerova_zszdarna_cz/EVc5MDYpm5VOu5xtGmbICk8BtTm8P888S25ufycM9IcdVg?e=pw8f1Y

Sluneční soustava

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU&list=PLbyvawxScNbt1pg-zIxe24LqG1e0ZkbYC&index=10

https://www.liveworksheets.com/w/cs/prirodoveda/793938

https://www.liveworksheets.com/w/cs/clovek-jeho-svet/866191

Měsíc

https://www.youtube.com/watch?v=x9MqiQoIzJc&list=PLbyvawxScNbt1pg-zIxe24LqG1e0ZkbYC&index=2

Dějepis

Doba kamenná

https://www.liveworksheets.com/rp1367827db

Hieroglyfy

https://discoveringegypt.com/egyptian-hieroglyphic-writing/hieroglyphic-typewriter/

Starověký Egypt

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4117

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4119

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4118

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4474

Starověká Indie

https://wordwall.net/cs/resource/7215798/starov%C4%9Bk%C3%A1-indie

https://wordwall.net/cs/resource/28705830/pexeso-indie

opakování starověké státy

https://wordwall.net/cs/resource/11507063/starov%C4%9Bk%C3%A1-%C4%8D%C3%ADna-indie-palestina

Starověké Řecko- Minojská Kréta

https://www.youtube.com/watch?v=Bwy2Q3e4rNA

KRÉTA-MINOJSKÁ-CIVILIZACE

Daidalos a Ikaros

https://www.youtube.com/watch?v=Ip9Z3JN0MlQ&list=PLszpWOmygEOaRvDzRkTKsqoW1wcz5D0tk&index=6

ŘECKO-KRÉTA, MYKÉNY

https://www.liveworksheets.com/cy1551225on

Temná období Řecka-zápis 30.1.

Trojská válka

https://www.youtube.com/watch?v=6D1e4jISj9s

Athény a Sparta

https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk

Athény a Perikles

https://www.youtube.com/watch?v=U1XirXAwzw8

Alexandr Makedonský

https://www.youtube.com/watch?v=8XnOAAn8Rcw

https://www.liveworksheets.com/ko1399176tl

Caesar

rozhovor s Caesarem

GAIUS JULIUS CAESAR-zápis

smrt GJC

Octavianus Augustus

https://www.youtube.com/watch?v=BbOZHLJeTyw

NERO-zápis

 

Anglický jazyk – procvičování:

https://wordwall.net/cs/resource/21146072/angli%c4%8dtina/numbers-21-100

https://wordwall.net/cs/resource/36227325/angli%c4%8dtina/cardinal-numbers-1-100

https://wordwall.net/cs/resource/36336814/angli%c4%8dtina/numbers-1-100

Český jazyk

wordwall – mě

http://wordwall – bě, pě, vě

wordwall – ský správně/špatně

wordwall -ský

wordwall – básnická pojemnování

Svatý Václav – wordwall- osmisměrka

Vyjmenovaná slova po B cvičení 1

Vyjmenovaná slova po B – cvičení 2