2. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Radka Přibylová

Konzultační hodiny

Středa 11:05–11:50

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Český jazyk Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova
Středa Český jazyk Anglický jazyk Matematika Člověk a jeho svět Pracovní činnosti
Anglický jazyk Český jazyk
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Hudební výchova Český jazyk

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Angličtina

Interaktivní učebnice

 

Matematika – procvičování:

Počítání do 100:

Cvičení 1

Cvičení 2 

 

 

Geometrie – opakování:

https://wordwall.net/cs/resource/36464037/geometrie-bod-p%C5%99%C3%ADmka-%C3%BAse%C4%8Dka

https://wordwall.net/cs/resource/64634473/geometrie-bod-p%C5%99%C3%ADmka-%C3%BAse%C4%8Dka

Procvičování – hodiny:

https://wordwall.net/cs/resource/11122933/hodiny

https://wordwall.net/cs/resource/11388995/hodiny

https://wordwall.net/cs/resource/28023452/hodiny

https://wordwall.net/cs/resource/51715356/hodiny

Desítky a jednotky:

https://wordwall.net/cs/resource/53938117/jednotky-a-des%c3%adtky

https://wordwall.net/cs/resource/8465650/des%c3%adtky-a-jednotky

https://wordwall.net/cs/resource/13443863/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/des%c3%adtky-a-jednotky

Člověk a jeho svět – procvičování:

Členové rodiny:

https://wordwall.net/cs/resource/64619676/p%c5%99%c3%adrodn%c3%ad-v%c4%9bdy/prv-2-rodina

https://wordwall.net/cs/resource/65356562/p%c5%99%c3%adrodn%c3%ad-v%c4%9bdy/prv-2-rodina-a-jej%c3%ad-%c4%8dlenov%c3%a9

Naše vlast:

https://wordwall.net/cs/resource/56918021/prvouka/na%c5%a1e-vlast-%c4%8desk%c3%a1-republika

Český jazyk – procvičování:

Řazení podle abecedy:

https://wordwall.net/cs/resource/13537356/prvouka/abeceda

https://wordwall.net/cs/resource/6124740/abeceda

https://wordwall.net/…eda

Psaní písmene u, ú, ů:

https://wordwall.net/cs/resource/65689378/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/%c4%8dj-2-dopl%c5%88ov%c3%a1n%c3%ad-u-%c3%ba-%c5%af-i

Dělení samohlásek:

https://wordwall.net/cs/resource/66515610/samohl%C3%A1sky

https://wordwall.net/cs/resource/36405027/pr%C3%A1skni-do-kr%C3%A1tk%C3%A9-nebo-dlouh%C3%A9-samohl%C3%A1sky

https://wordwall.net/cs/resource/21984887/kr%C3%A1tk%C3%A9-a-dlouh%C3%A9-samohl%C3%A1sky-co-je-spr%C3%A1vn%C4%9B

Druhy vět:

https://wordwall.net/cs/resource/26325755/druhy-v%c4%9bt