Vítáme vás v novém školním roce 2022–2023

Krmení zvířátek

V pátek 16. 12. 2022 jsme se s dětmi ze školní družiny vydali do blízkého lesa, abychom nakrmili zvířátka v lese. Než jsme vyšli, pověděli jsme si něco o tom, jaká zvířátka můžeme v zimě vidět a čím se živí.  Děti jim vzaly něco na zub, někdo donesl kaštany a jablíčka, jiný zase nasušené pečivo a mrkev.  Zimní atmosféru nám zpříjemnila kupa nového čerstvého sněhu. Vychovatelka a děti ze ŠD foto

Vánoční besídka

Po dvouleté pauze se Kulturní dům ve Žďárné opět dočkal již tradiční vánoční besídky pro veřejnost. První část byla ryze vánoční a připravili si ji žáci prvního stupně – zazněly vánoční a zimní písničky, děti si nacvičily krásné tanečky. Na pódiu poletovaly například sněhové vločky nebo cvičili Šmoulové. Po vánočním pásmu jsme se přehoupli se šesťáky do pohádky Kouzla králů a trochu televizní zábavy jsme si užili se sedmáky, závěr zpeštřili deváťáci několika vtipy a vrcholem celé besídky byl tanec ve tmě, který připravili osmáci. Celým večerem provázeli moderátoři z řad žáků, o ozvučení se postaral jako vždy pan Chlup. Všichni se svých úkolů a rolí zhostili s nadšením, všem děkujeme za přípravu a přejeme krásný vánoční čas. Pop

Fotky ZDE.

Druháci na návštěvě – knihovna Žďárná

Dne 8. 12. jsme navštívili místní knihovnu, kde pro nás měli připraveno povídání „Jak se Kucapajko dostal do Afriky“. Děti si stihly prohlédnout celou knihovnu, seznámit se s jejím řádem, a pak už se zaposlouchaly do poutavého příběhu.

Příběh totiž vyprávěl o skřítkovi Kucapajkovi, který žil v Norsku a rád nechával téct kohoutky s vodou. Víla Hydromila jej odnesla do Afriky, aby poznal, proč je potřeba šetřit vodou. Kucapajko vše rychle pochopil a když se potom vrátil domů, všechny kohoutky poctivě zavíral.

Dětem se příběh velmi líbil a hned porozuměly hlavní myšlence. Poté co jsme tuto problematiku prodiskutovali, zazpívali jsme si společně písničku. Návštěvu by si děti rády zopakovaly, a tak se brzy zapojíme do další akce s názvem „Putování s vodníky“. Adamčíková

Třeťáci na návštěvě v kovárně

V hodinách předmětu Člověk a jeho svět jsme si povídali o různých povoláních. Také jsme se zamýšleli nad tím, čím bychom jednou chtěli být, co už umíme a co bychom pro to měli udělat. Velmi nás zaujala řemesla, tedy činnosti zabývající se výrobou předmětů denní potřeby nebo prováděním oprav. Pátrali jsme po tom, čím se zabýval uhlíř, švec či kolář. Některá řemesla, která v minulosti existovala, dnes již nahradila moderní strojová výroba.

Proto jsme byli velmi rádi, když jsme mohli navštívit pana Dudka, uměleckého kováře v jeho kovárně. Prohlédli jsme si kovárnu a zařízení, která kovář používá. Nejlepší ze všeho bylo, že jsme si za pomoci pana Dudka vyrobili podkovu pro štěstí. Velmi děkujeme panu Dudkovi za jeho čas a že nám umožnil exkurzi do své umělecké kovárny.  MD

Dějepisná olympiáda-školní kolo

Letošní rok se dějepisná olympiáda týká Československa a jeho poválečného vývoje. Dne 9. 12. 2022 se vybraní žáci rozhodli otestovat své znalosti z této oblasti ve školním kole. Nejlepšího výsledku dosáhl Peťa Koudelka, kterého následoval Mára Šindelka. Všem žákům děkuji za účast a čas, který věnovali přípravě. EK