Mateřská škola

Třídní učitel(ka)

Mgr. Barbora Musilová
Bc. Jana Burgetová

Konzultační hodiny

Čtvrtek 12:00–12:45 sudý týden
Čtvrtek 12:30–13:15 lichý týden

Aktuální informace

 

Oznámení rodičům MŠ

 

POZOR ZMĚNA ČÍSLA  TELEFONU – 721 850 027

 


 

 Oznámení rodičům covid

 


 

Aktuální fotogalerii školního roku 2023/2024 najdete zde:

Září Září v MŠ

Říjen Říjen v mateřské škole

Listopad Listopad v MŠ

Prosinec Prosinec v MŠ

Leden Leden v MŠ


Vážení rodiče,

každý pátek budeme mít v mateřské škole HRAČKOVÝ DEN, tudíž si děti v tento den mohou přinést jakoukoliv oblíbenou hračku.

 


 

 Informace pro rodiče dětí, které docházejí do MŠ

Dle zákona 561/2004 Sb. a zákona 178/2016 Sb. s účinností k 1. 1. 2017 je od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné. Toto povinné předškolní vzdělávání je bezplatné a má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu nepřetržitých 4 hodin. Rodiče dítěte nejsou osvobozeni od povinnosti platit úhradu za stravu. Právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu tím není dotčeno. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělání a omlouvání jejich nepřítomnosti stanoví školní řád MŠ.