7. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Bc. Ivana Maršálková

Konzultační hodiny

Pondělí 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Přírodopis Německý jazyk Hudební výchova Český jazyk Matematika Fyzika
Úterý Dějepis Matematika Český jazyk Zeměpis Anglický jazyk Tělesná výchova dívky
Středa Český jazyk Informatika Matematika Fyzika Výtvarná výchova Anglický jazyk Tělesná výchova chlapci
Čtvrtek Přírodopis Pracovní činnosti Matematika Německý jazyk Zeměpis Tělesná výchova dívky
Pátek Matematika Český jazyk Výchova k občanství Anglický jazyk Dějepis

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Anglický jazyk

Project 3 Unit 2

Hra práskni krtka na předložky IN/ON  https://wordwall.net/play/52190/028/975

Slovíčka vesmír https://wordwall.net/play/38536/186/7484)

Náročná křížovka https://wordwall.net/play/52190/153/464

Šibenice slovíčka vesmír https://wordwall.net/play/38522/695/595

 

Český jazyk

tvoření slov

líčení

příslovce, předložky

NĚMECKÝ JAZYK

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2644

OPAKOVÁNÍ PŘES STÁTNÍ SVÁTKY – DO 11.5. 2023

Opakování na státní svátky

https://www.liveworksheets.com/ts2823316qv

Dvojjazyčná výuka

https://www.digitaldialects.com/iPad/German/phrases.htm

https://www.digitaldialects.com/iPad/German/vocabulary1.htm

der Computer

https://www.liveworksheets.com/sc1513341qq

členy podstatných jmen

https://www.liveworksheets.com/mq2711383nn

Was machst du gern?

https://www.liveworksheets.com/hr1966254fc

PŘEKLAD VĚT LEKCE 5

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14907

https://wordwall.net/cs/resource/17754250

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528

https://wordwall.net/cs/resource/21199613

časování sloves

https://wordwall.net/play/13662/544/7976

https://wordwall.net/cs/resource/32936065/n%c4%9bm%c4%8dina/5-lekce-v%c4%9bty-s-%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

https://wordwall.net/cs/resource/28629651/ciz%c3%ad-jazyk/nj7-%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

https://wordwall.net/cs/resource/39131268/n%c4%9bm%c4%8dina/%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

https://www.liveworksheets.com/cv1566734dc

Hobby

https://wordwall.net/cs/resource/30916429/ciz%c3%ad-jazyk/hobby

https://wordwall.net/cs/resource/22633869/hobby-%C4%8Dasov%C3%A1n%C3%AD-sloves

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/H%C3%B6rverstehen/Meine_Hobbys_zk2745102ti

Zahlen bis 100

https://www.liveworksheets.com/gs2930747nr

 

 

 

 

 

Zase spolu!

Naše hesla:

Heslo 1.: Jeden za všechny, všichni za jednoho
Pravidlo 1.

Heslo 2.: Ať je teplo nebo zima, spolu je nám vždycky príma!