7. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Jana Veselá

Konzultační hodiny

Úterý 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Přírodopis Německý jazyk Hudební výchova Český jazyk Matematika Fyzika
Úterý Dějepis Matematika Český jazyk Zeměpis Anglický jazyk Tělesná výchova dívky
Středa Český jazyk Informatika Matematika Fyzika Výtvarná výchova Anglický jazyk Tělesná výchova chlapci
Čtvrtek Přírodopis Pracovní činnosti Matematika Německý jazyk Zeměpis Tělesná výchova dívky
Pátek Matematika Český jazyk Výchova k občanství Anglický jazyk Dějepis

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

NĚMECKÝ JAZYK

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14907

https://wordwall.net/cs/resource/17754250

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528

https://wordwall.net/cs/resource/21199613

Anglický jazyk

Seznam slovíček k procvičování – online kartičky

WORDWALL – online cvičení

Some, any, a  – kvíz

Some, any – dělení do skupin

Jídlo, ovoce a zelenina

Fruit  – přiřaď obrázek ke slovu https://wordwall.net/play/13308/492/858

Práskni krtka ovoce https://wordwall.net/play/16168/223/796

Vegetables – přiřaď https://wordwall.net/play/15945/591/620

Food – třídění do skupin https://wordwall.net/play/2884/128/224

Práskni krtka – slovíčka jídlo https://wordwall.net/play/12450/581/405

 

 

 

Zase spolu!

Naše hesla:

Heslo 1.: Jeden za všechny, všichni za jednoho
Pravidlo 1.

Heslo 2.: Ať je teplo nebo zima, spolu je nám vždycky príma!