7. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Jana Veselá

Konzultační hodiny

Úterý 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Přírodopis Německý jazyk Hudební výchova Český jazyk Matematika Fyzika
Úterý Dějepis Matematika Český jazyk Zeměpis Anglický jazyk Tělesná výchova dívky
Středa Český jazyk Informatika Matematika Fyzika Výtvarná výchova Anglický jazyk Tělesná výchova chlapci
Čtvrtek Přírodopis Pracovní činnosti Matematika Německý jazyk Zeměpis Tělesná výchova dívky
Pátek Matematika Český jazyk Výchova k občanství Anglický jazyk Dějepis

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Český jazyk

líčení

NĚMECKÝ JAZYK

Dvojjazyčná výuka

https://www.digitaldialects.com/iPad/German/phrases.htm

https://www.digitaldialects.com/iPad/German/vocabulary1.htm

der Computer

https://www.liveworksheets.com/sc1513341qq

členy podstatných jmen

https://www.liveworksheets.com/mq2711383nn

Was machst du gern?

https://www.liveworksheets.com/hr1966254fc

PŘEKLAD VĚT LEKCE 5

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14907

https://wordwall.net/cs/resource/17754250

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2528

https://wordwall.net/cs/resource/21199613

časování sloves

https://wordwall.net/play/13662/544/7976

https://wordwall.net/cs/resource/32936065/n%c4%9bm%c4%8dina/5-lekce-v%c4%9bty-s-%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

https://wordwall.net/cs/resource/28629651/ciz%c3%ad-jazyk/nj7-%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

https://wordwall.net/cs/resource/39131268/n%c4%9bm%c4%8dina/%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

Hobby

https://wordwall.net/cs/resource/30916429/ciz%c3%ad-jazyk/hobby

https://wordwall.net/cs/resource/22633869/hobby-%C4%8Dasov%C3%A1n%C3%AD-sloves

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/H%C3%B6rverstehen/Meine_Hobbys_zk2745102ti

Anglický jazyk

Zadání práce na středu 12. 10.

  • podepisujte se křestním jménem, ať vás poznám
  • co nestihnete, dokončete za dú do pátku 14.10.
  1. Slovíčka – kontinenty
  2. Spojovačka – útvary v krajině
  3. Spojovačka – slovíčko s jeho definicí 
  4. Hra práskni krtka, kde se shoduje obrázek a text 
  5. Pouze k procvičení – opakovací kartičky  – zkoušej, zda umíš říci anglicky

 

 

 

 

 

Zase spolu!

Naše hesla:

Heslo 1.: Jeden za všechny, všichni za jednoho
Pravidlo 1.

Heslo 2.: Ať je teplo nebo zima, spolu je nám vždycky príma!