Vítáme vás v novém školním roce 2022–2023

Ponožkový den

        Dne 21.3.2023 se žáci základní školy Žďárná připojili k celosvětovému dni Downova syndromu. Úkolem bylo přijít v tento den v rozdílných ponožkách a podpořit tak osoby s tímto syndromem.

          Napříč všemi třídami jsme si vysvětlili, co je Downův syndrom, jaké fyziologické zvláštnosti způsobuje, jeho základní rysy a typické chování. Děti se do debaty zapojovaly a vyjadřovaly souhlas s projevem sounáležitosti a rovnocennosti všech osob. Ponožky se objevovaly pestrobarevné, někteří žáci si dali s výběrem ponožek záležet a objevily se mnohdy překvapivé kombinace.

           Většina dětí se symbolické akce zúčastnila a určitě se přidáme i v příštích letech. Radka Přibylová

Robotika v 5. třídě

V rámci výuky informatiky se žáci 5. třídy seznamují se základy programování a robotiky. Začali jsme několika způsoby ovládání malých robotů VEX123. Žáci je nejprve programovali pomocí tlačítek na robotech, poté s využitím kódovacího zařízení a zakončili jsme programováním příkazy v blokovém jazyce ve webovém prohlížeči. V následujícím týdnu jsme pro žáky připravili projekt v rámci informatiky a pracovních činností. Žáci pracovali s robotickou stavebnicí VEX GO – nejprve podle návodu ve dvojicích seskládali robotické vozítko, následně toto vozítko každý dle fantazie dozdobil a vylepšil. Poté byl žákům vysvětlen princip ovládání a následovala nejoblíbenější část, kdy žáci se svými robotickými vozítky soutěžili ve slalomu a robotickém sumu. Žákům se projekt moc líbil, se zaujetím skládali svoje vozítka.
V následujících hodinách již přejdeme k osazení robotických vozítek o různé senzory (barvy, vzdálenosti, nárazník, elektromagnet) a budeme vozítka programovat opět přes blokové příkazy. Foto zde. KT

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

V úterý 7. 3. 2023 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili v knihovně ve Žďárné besedy se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou. Paní spisovatelka seznámila žáky s knihami, které napsala pro děti. Představila je velice poutavou a pro děti srozumitelnou formou, takže žáky plně zaujala. Jelikož se v jejich knihách objevují zvířátka, přidala i zajímavé příběhy, které zažila se svým pejskem a zařadila je do těchto příběhů. Knížky si mohli žáci prohlédnout a také se zeptat na to, co je zajímalo a vyprávět, co oni zažili se zvířátky. Beseda byla zdařilá, přínosná a určitě ji využijeme v hodinách literární výchovy. Ku

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 22. února proběhlo v Blansku okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci nejprve vyplnili didaktický test. Následovala ústní zkouška složená z popisu obrázků a konverzace na vybrané téma. V konkurenci žáků škol z celého okresu se naši žáci rozhodně neztratili. Terezka Žilková se umístila na krásném 4. místě, Petr Sychra na 9. místě. Oběma moc děkuji za reprezentaci školy a doufám, že i v budoucnu se budou angličtině věnovat. KT

Prvňáčci a třeťáci v planetáriu

Ve čtvrtek 2. března se děti z 1. a 3. třídy vydaly se svými p. učitelkami na výlet do Brna, kde navštívily Hvězdárnu a planetárium Brno.

V hodinách ČJS jsme si povídali o vesmíru, o planetách naší Sluneční soustavy, o Slunci a naší planetě Zemi, proto byly děti velmi zvědavé, jak to vypadá v takové hvězdárně. Usadili jsme se do pohodlných sedadel a při pohledu vzhůru se před námi objevila obloha plná hvězd. Na ní jsme pozorovali souhvězdí například Velké medvědice, Malého medvěda, Oriona a další souhvězdí, která jsou vidět na obloze právě v tomto ročním období. Poté jsme se vydali na cestu Sluneční soustavou, nahlédli pod pokličku vzniku Sluneční soustavy a zjistili, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami. Také jsme se dověděli mnoho zajímavých a „nej“ informací o jednotlivých planetách. Program s názvem Úžasné planety byl velmi zajímavý a poučný, moc se nám líbil.

I přestože jsme si ráno malinko přivstali, vůbec nám to nevadilo, sluníčko nám svítilo, cesta autobusem byla pohodová a výlet jsme si užili.                                                                                                                                                                Markéta Dvořáková a Renata Polívková