Vítáme vás v novém školním roce 2023–2024

Polytechnické centrum Boskovice

Dne 14.6.2024 se naši nejmladší žáci z první, druhé a třetí třídy vydali navštívit nám již dobře známé Polytechnické centrum v Boskovicích na ZŠ Slovákova.

Tentokrát byla návštěva zaměřena na živočichy, které můžeme potkat ve městech. Děti si vyslechly poutavou besedu, vyplnily pracovní list se zajímavými úkoly a na závěr si vyrobily dřevěnou dekoraci veverky.

Po celou dobu se aktivně zapojovaly nejen s mnoha dotazy, ale i s aktivním přístupem po celou dobu návštěvy. R.Př.

Muzeum Boskovice – Historie traktorů

Dne 12.6.2024 se žáci druhého ročníku vypravili do Boskovic, aby tam navštívili odloučené pracoviště místního muzea s exponáty historických traktorů.

Protože někteří žáci doma traktory mají, zaujalo toto téma nejen chlapce. Děti se seznámily s nejstaršími traktory, popovídaly si o historii zemědělství a v závěru pak soutěžily jako zemědělci. Jejich úkolem bylo totiž rozpoznávat plody a semena ukrytá v neprůhledných pytlících, spolupracovaly ve skupinách, ale i tak bylo některá semínka či plody obtížné rozeznat.

Všem se prohlídka líbila, dokázali klást otázky, na které ani ochotná paní průvodkyně nedokázala odpovědět. R.Př,

 

 

2. místo v soutěži mladých autorů

Mladý spisovatel Tadeáš Biel se umístil na krásném 2. místě v 3. ročníku soutěže mladých autorů pořádané Masarykovou školou práce v Letovicích. Slavnostní předání cen proběhlo za přítomnosti spisovatelek Lucie Hlavinkové a Petry Dvořákové. Táďovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. fotoEK

Vltava na raftech

I přes velice chladné počasí se v letošním roce uskutečnilo splouvání Vltavy. Plni očekávání jsme se v úterý 11. června sešli u autobusu a vyjeli do Českého Krumlova, tam nás čekala procházka historickou částí a poté jsme se ubytovali v kempu Nové Spolí. Celá noc nám propršela, ale naštěstí se počasí umoudřilo a dopoledne jsme nafasovali rafty a všech šest posádek se vydalo po Vltavě směr Zlatá Koruna. Cestou jsme bez potíží pokořili několik jezů. Počasí bylo sice chladné, ale bez deště. Poslední den nám však počasí nepřálo a pořádně jsme cestou promokli. Jedné posádce se podařil ještě před deštěm převrhnout raft, tak byli mokří hned dvakrát. V poslední třetině cesty nás ale začalo hřát i sluníčko a do Boršova jsme dorazili sušší. Vydatně jsme se navečeřeli a plni zážitků jsme vyrazili k domovu. Všem kormidelníkům děkujeme, že dovezli svoje posádky do cíle. A posádkám i kormidelníkům děkujeme za příjemně strávené tři dny. Pop foto

Dětský den 2024

Na pátek 7. 6. si žáci 9. třídy připravili pro své spolužáky  a děti z mateřské školy stezku lesem s plněním různých úkolů. Ranní déšť nás zpočátku vyděsil, ale naštěstí pršet brzy přestalo a po zbytek dopoledne svítilo sluníčko. Na jednotlivých stanovištích byly připravené sportovní úkoly, střelba ze vzduchovky, přetahování lanem apod. Žáci si připomněli pravidla první pomoci a vyzkoušeli práci s detektorem kovů. Na závěrečném stanovišti již byl připraven oheň, na kterém si mohli opéci špekáčky. Věříme, že si žáci připravené aktivity i cestu lesem užili a již se těšíme na příští rok. Děkujeme SDH Žďárná za zapůjčení výletiště a konkrétně panu Chlupovi za velkou pomoc s nachystáním ohniště a celého prostoru. KT 

foto 7. třída

foto 1. třída