Vítáme vás v novém školním roce 2022–2023

Mikulášská nadílka

Žáci 9. ročníku si pro mladší spolužáky připravili mikulášskou nadílku. Školu navštívil Miluláš, anděl a  hlavně čerti, kteří měli spoustu práce s odnášením hříšníků do pekla – a že jich bylo… Děkuji žákům 9. ročníku za vzornou přípravu. foto Popelová

Krabice od bot – sbírka

V letošním roce se naše škola opět zapojila do sbírky Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie Českobratrské církve evandelické. Každá třída připravila pro jedno vybrané dítě krásné dárky. Všem, kteří přispěli třeba i malým dárek, děkuji. Popelová

Advent ve třetí třídě

V úterý 29. listopadu měly děti ze 3. třídy netradiční výuku. Povídaly si s paní učitelkou o adventu – době očekávání a těšení se na Vánoce.

Nejprve si třeťáci společně vytvořili adventní věnec, asi nejznámější symbol adventu. Dozvěděli se, proč ho zdobí 4 svíce a co slovo advent znamená.  Do období adventu patří také například svátky sv. Barbory, Mikuláše a Lucie, které jsou spojeny s různými zvyky a tradicemi. Z vyprávění paní učitelky o těchto postavách třeťáky nejvíce zaujala osoba Mikuláše, který kdysi skutečně žil. Byl to biskup a velmi štědrý muž s dobrým srdcem. Obdarovával lidi, kteří byli velmi chudí. Se zaujetím si přečetli jednu z legend o tom, jak sv. Mikuláš pomohl chudé rodině.

Na závěr dne úspěšně zvládli malý kvíz, ve skupinách zpracovali krátké povídání o jedné z postav a připojili zvyk, který je s danou postavou spojený. Adventní dopoledne si děti náležitě užili.

Krásný adventní čas přejí děti ze 3. třídy a třídní učitelka Markéta Dvořáková.

Výprava do historie a vesmíru – Výstava Tutanchamon a planetárium Brno

Dne 29.11.2022 se žáci 5., 6. a někteří žáci z 8. třídy vypravili na návštěvu Brna. Den předem se seznámili se stručnou historií Tutanchamona, aby tušili, co je čeká.

První zastávka byla právě na výstavišti v Brně, kde v současnosti probíhá unikátní výstava hrobky Tutanchamona a jeho pokladů. Žáci byli rozděleni do skupin, vybaveni pracovními listy a u vstupu dostali audio průvodce, díky kterému mohli během výstavy u jednotlivých expozic poslouchat poutavé informace. Zajímavým způsobem byli vtaženi do objevitelského příběhu, audio průvodce je přenesl tisíce let v čase. A tak se mohli vžít do role objevitele a projít si krok po kroku největší archeologický objev světa, kdy před 100 lety objevil pan Howard Carter pohřební komoru a poklady samotného faraona.

Druhá zastávka pak vedla do planetária, kde nás čekal program s názvem Hvězdný cirkus. Díky tomuto představení jsme se dostali do minulosti až před vznik naší Země, prožili jsme velký třesk, první mikrosekundy a první okamžiky vzniku elektronů, protonů a neutronů. Zažili jsme explozi supernovy a zrození Sluneční soustavy a života na Zenmi.

Exkurze se všem zúčastněným velmi líbila a odvezli si spoustu nezapomenutelných zážitků.RP

Bobřík informatiky 2022

V letošním roce jsme se poprvé zapojili do soutěže Bobřík informatiky, která probíhala od 7. do 18. listopadu. Celkem soutěžní test vyplňovalo 70 žáků od 4. do 9. třídy. V kategorii MINI pro nejmladší žáky (4. a 5. třída) mohli soutěžit žáci ve dvojicích. Nejvyššího bodového hodnocení dosáhly žákyně Eliška Fojtová a Iveta Trnečková. V kategorii BENJAMIN (pro 6. a 7. třídu) svým výborným výsledkem ohromila Viktorie Hejduková. Žáci 8. a 9. třídy již řešili velmi obtížné úkoly na programování v kategorii KADET. Nejlepšího výsledku zde dosáhl Tomáš Kočvara. Pořadatelé soutěže mysleli také na ukrajinské žáky, kdy připravili test i pro ně. V naší škole v této kategorii dosáhla nejlepšího výsledku Natália Popadynets. Gratuluji všem úspěšným řešitelům a děkuji všem žákům za účast. Foto. KT