Školní akce

Karneval v ŠD

Dne 5. 3. 2020 uspořádala školní družina společně s kroužkem Hrátky s angličtinou školní karneval. Akce začala hned po obědě v kroužku angličtiny, kdy si děti zahrály anglické hry, zazpívaly si písničky a následně představily své kostýmy. Jako nejzajímavější byl pan průvodčí, dinosaurus, pes, jednorožec, či ovečka. Poté se do nich oblékly a přemístily se do haly, kam za nimi po obědě došel i zbytek školní družiny. Zde byly nachystány zábavné soutěže. Všichni si mohli projít šest stanovišť a vyzkoušet si různé úkoly. Byla zde nachystána překážková dráha, chytání rybiček, házení kroužků na kužel, odpalování míčku do florbalové branky, přeskakování kruhů či zvládnutí 10-ti dřepů. Po skončení her jsme se společně přesunuli do školní družiny, kde bylo pro děti připraveno drobné občerstvení a sladkosti. Poté si mohly děti vyrobit karnevalovou masku či zahrát deskové hry. Děkujeme rodičům, kteří poslali drobnou sladkost a také starším žákům, kteří pomohli s organizací stanovišť v hale. Myslíme, že se karneval vyvedl, všichni byli spokojeni a těšíme se, že podobnou akci uspořádáme i příští rok. Foto

Lyžák 2020

Již popáté jsme se vydali se skupinou dětí 5.–9. třídy na lyžařský kurz do Stříbrnic (Kralický Sněžník). Letošní rok nás však bohužel provázela i nepřízeň počasí. Nejprve jsme museli přestát déšť a později silné poryvy větru, které znemožňovaly jízdu na lanovce. I přesto jsme však měli bohatý doprovodný program a odvážíme si s sebou spousty nových zážitků.

Lyžařského kurzu se zúčastnilo 38 dětí. Hlavní vedoucí kurzu byla Zuzana Ježková s instruktory Kamilem Polívkou, Lukášem Polívkou, Janou Hlavinkovou a pedagogickým dozorem Kateřinou Trnečkovou. Tímto jim ještě jednou velice děkuji za jejich účast a velikou pomoc při organizaci, náplni programu i samotný výcvik.

Žáci byli první den rozděleni do skupin – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí a snowborďáci. Děti se velice snažily a výsledkem bylo, že všichni úspěšně projeli závěrečný slalom bez větších potíží. Velmi rádi jsme za to, že jsme nikoho nemuseli posílat na nucený výlet do zdejší nemocnice v Šumperku.

Večerní a odpolední program byl velice pestrý a poučný. První večer jsme se věnovali bezpečnosti na svahu a první pomoci při zranění. Navázali jsme hrou Partička, kterou si pro nás připravili žáci 9.třídy. Následující večer si žáci vyzkoušeli Kahoot, vědomostní a tipovací kvíz, na který žáci odpovídali skrze své mobilní telefony.

V pondělí jsme uspořádali karneval. Děti si přivezly masky jako princezna, zombie, letuška, medvídci, Shreck a další. Karneval doprovázely scénky dětí a hry.

V úterý v podvečer jsme zapojili velice oblíbenou hru Assassin. Klíčem hry bylo podřezat zubním kartáčkem oběť, jejíž jméno dostali na lístečku. Háček byl ovšem v tom, že je při tom nikdo nesměl vidět. Pokud zabili svoji oběť, vzali si od ní lísteček další oběti, až zbyl jen jeden vítěz. Nejlepším vrahem kurzu se prokázal Jan Dudek.  Ve středu jsme soutěžili o nejlepšího sněhuláka a odpoledne jsme se vydali na procházku do Starého Města.

Dva z večerů se nesly v duchu bojové záchranné hry. Žáci byli rozděleni do skupin a měli jít ve tmě, spolu s vedoucím, na určité místo, kde na ně čekal zraněný, o kterého se měli za úkol postarat. Starší žáci měli za úkol vytvořit rojnici a najít zraněného, kterého ve tmě nejprve našli a poté mu poskytli první pomoc. Žáci dostali k dispozici speciální záchranářská nosítka a museli zraněného transportovat do bezpečí. Žáci měli z celé záchrany velice silné zážitky. Poslední čtvrteční večer jsme využili k vyhlášení výsledků slalomu a předání cen.

Vítězové slalomu:

 1. Pokročilí: 1. Zedník 2. Dudek 3. Jabluňka, Ulrich
 2. Mírně pokročilí: 1. Koudelka  2. Sychra 3. Pavlů
 3. Začátečníci: 1. Ošlejšek Adam 2.  Kopecká 3. Jelínek
 4. Snowboardisté: 1. Mazánková 2. Kavanová 3. Sychrová

Fotky z lyžařského kurzu najdete zde. ZJ

Ladovánky

Dne 30. 1. 2020 si druhá a třetí třída zpříjemnila povídáním o národním umělci Josefu Ladovi. Děti nejprve zhlédly životopisné video, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života tohoto autora, pak následoval kvíz ze znalostí, které se dozvěděly z poslechu. Dalším úkolem bylo napodobit grafické umění Josefa Lady a zkusit načrtnout logo časopisu Mateřídouška, jehož je Lada autorem.

Žáci také pátrali v domácích knihovnách a přinesli do školy díla Josefa Lady, která doma objevili. Ostatním dětem pak knihu popsali a ukázali oblíbené obrázky. Celé povídání jsme ukončili četbou knihy O kocouru Mikešovi, kterou jsme doplnili o poutavé ilustrace zobrazující Mikešovu cestu světem. Za odměnu jsme pak společně zhlédly zfilmovanou podobu Mikešových příběhů.

 Dětem se LADOVÁNKY líbily a samy uvažovaly nad tím, o kom bychom si mohli povídat příště.

Exkurze Blansko

Dne 29. 1. 2020 se žáci 2.a 3.třídy vypravili na exkurzi do Blanska. Po příjezdu do města zamířili k místnímu muzeu, které sídlí v budově zámku. Zde už na děti čekaly usměvavé průvodkyně, které si děti rozdělily do dvou skupin a vydaly se na prohlídku aktuální výstavy – Vlaky, vláčky, koleje: Historie železnice na Blanensku od modelů po skutečnost. Děti se poutavým povídáním seznámily s historickými mašinkami až po dnešní modely, prohlídly si uniformy drážních zaměstnanců, důležité pomůcky pro jejich práci a mnoho historických fotografií. Mohly sledovat modely mašinek, jak projíždí vymodelovanou krajinou. Vyzkoušely si projít tunelem, tak jako jím projíždí mašinky a zhlédly film, kde jely mašinky přímo proti nim. Celou dobu nadšeně poslouchaly výklad, a tak mohly bez problémů odpovídat na všetečné otázky paní průvodkyně.

Po prohlídce se pak vyměnily s druhou skupinou a měly možnost projít si zámecké pokoje s poutavou prezentací na téma Život na zámku. Čekala je zkrácená verze prohlídky, kdy se děti seznámily s historií života na zdejším zámku, prohlédly si vybavení jednotlivých pokojů a vyslechly strašidelný příběh o místním strašidle.

Povedený den jsme pak zakončili v místní restauraci, kde na děti čekal výborný oběd. Během něj si děti připomněly, jaká pravidla platí pro chování v restauraci. Pak už jsme vyrazili zpět, cestu autobusem si děti krátily povídáním o tom, co právě zažily.

Vánoční jarmark

Dne 30. 11. 2019 jsme se zapojili do obecního vánočního jarmarku, kde žáci a učitelé naší školy prodávali výrobky, které jsme celý podzim ve škole vyráběli. Co jsme neprodali ve Žďárné, jsme vystavovali ještě na jarmarku v obci Suchý dne 1. prosince 2019. Všem zapojeným žákům, učitelům a dalším pomocníkům vřele děkujeme. EK

Zlatovláska-divadlo Brno

Dne 20. 11. 2019 se žáci 2. a 3. třídy vydali na výlet do našeho krajského města, kde navštívili divadlo Radost. Všichni se na vystoupení těšili, nejenom proto, že se blíží Vánoce a pohádky k nim patří, ale také proto, že pohádky mají všichni rádi. Všechny děti očekávaly klasickou pohádku Zlatovláska, kterou znají z vyprávění nebo televize. Jaké bylo jejich překvapení, když měly možnost zhlédnout vystoupení, které bylo velmi originální a neotřelé. V pohádce se sice objevily všechny typické znaky – začarovaný had, zlý král, Jiřík, mluvící zvířátka i Zlatovláska, ale celý děj byl předveden zábavnou formou plnou písniček, tanců a říkanek. Děti celou dobu bez dechu sledovaly a cesta domů byla v duchu dojmů z vystoupení. Už teď se všichni těší na Vánoce a především na čas pohádek.

Pevnost Boyard

V pátek 15. listopadu jsme už tradičně oslavili týden vědy uspořádáním projektového dne. Letošní téma „Hlubiny vesmíru“ pořadatelé z 8. a 9. třídy pojali hravě i naučně. Soutěžící skupinky složené z žáků od první do sedmé třídy tak mohly vyzkoušet, jak se možná ovládá vozítko Curiosity, které snímá povrch Marsu, poskládat si souhvězdí, provést pitvu mimozemšťana nebo podle anglických pokynů operátorky ve vesmírném středisku NASA na Floridě obléknout oblek kosmonauta a zkusit odletět do vesmíru. Žáci taky počítali příklady na měsících Jupitera, stříleli na Měsíci, překonávali překážky v hale a odpovídali na spoustu zapeklitých otázek. K vidění byly i chemické pokusy a magnetická kapalina, kterou NASA vyvinula kvůli raketovým motorům. Nejstatečnější hledali skládačku v černé díře  a bojovali s mečem jako hrdinové ze známých vesmírných fantasy filmů StarWars. Největší znalec vesmíru si pak musel troufnout na otázky otce Fury.

Nejlépe si se všemi úkoly poradila skupinka Nikči Staňkové ze 7. třídy a získala zlaté medaile. Uhádnout z nápověd heslo  se ale povedlo všem skupinkám a tak byli všichni odměněni čokoládovými zlaťáky. Děkuji všem, kteří se do pořádání projektového dne zapojili, žákům 8. a 9. třídy a také jejich rodičům, kteří pomohli s výrobou rekvizit. Foto zde. JV

Burza středních škol

V pátek 8. listopadu navštívili žáci 9. třídy Burzu středních škol v Boskovicích, která je spojená se dnem otevřených dveří na všech středních školách. Nejprve jsme se podívali s deváťáky na Burzu, kde byla prezentace několika desítek středních škol nejen z našeho okresu, ale i škol z Brna, Olomouce a okolí. Poté jsme navštívili několik středních škol v Boskovicích. Žáci měli možnost si prohlédnout vybavení školy a seznámit se se školními projekty. Doufáme, že si žáci udělali alespoň částečně představu o volbě střední školy. KT

Halloween

Dne 31.10. si žáci 2. a 3. třídy připomněli anglosaský svátek Halloween. V rámci českého jazyka a matematiky vypracovávaly děti úkoly s tématikou Halloweenu, svátek jsme si představili a vysvětlili rozdíl s naším svátkem DUŠIČKY.

V rámci hodiny anglického jazyka se pak věnovali žáci slovní zásobě, typickým zvykům a prakticky si zkoušeli koledovat. Děti se naučily říkanky a vyrobily monstra, která tento svátek symbolizují. Žáci měli také možnost vyřezat si vlastní dýni, které byly použity k výzdobě školy. Celý den pak zakončili žáci rejem masek v tělocvičně, kde plnili úkoly, za které byli na závěr odměněni.

Dětem se den velmi líbil a už teď se těší, že si ho zase někdy zopakují.

Židovské město v Boskovicích

Dne 23. 10. 2019 se žáci z 8. a 9. ročníku vydali na terénní výuku do Židovského města v Boskovicích. Čekala je práce ve skupinách i samostatné hledání odpovědí na otázky. Navštívili židovské ghetto, synagogu, rituální lázně i Židovský obecní dům, kde je čekala ochutnávka různých židovských pokrmů a pamlsků, seznámili se s hebrejskou abecedou a tradicemi spojenými s judaismem. Závěr terénní výuky směřoval na židovský hřbitov, kde vyslechli informace o smrti a pohřebních rituálech judaismu. Žákům patří poděkování za slušné chování i nadšení při práci. EK

Sběr papíru

V říjnu školního roku 2019/2020 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. Starý papír jsme třídili na lepenku a kartony a na noviny, časopisy a letáky. Práce s přijímáním papíru, vážením, zapisováním a tříděním byla náročnější než obvykle, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 6 093 kg tříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

1. stupeň

 1. místo – 5. třída
 2. místo – 2. třída
 3. místo – 3. třída
 4. místo – 1. třída
 5. místo – 4. třída
2. stupeň

 1. místo – 7. třída
 2. místo – 6. třída
 3. místo – 8. třída
 4. místo – 9. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme. ML

Divadlo Boskovice

Žáci I. třídy a děti MŠ navštívili divadelní představení. Cesta do Boskovic luxusním autobusem se nám moc líbila. Zde nás čekalo divadelní představení „Zvěřinec“ Pavla Nováka. Program plný písniček nás zavedl do zoo a cirkusu. Pavlu Novákovi se podařilo roztleskat a roztančit plný sál dětí. Na závěr představení věnoval dětem fotografie.  foto Ke

Prezentace středních škol

Během září a října proběhly na naší škole prezentace středních škol. Žákům 9. ročníku se přijela představit SŠ TEGA Blansko a Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice. Obě školy  seznámily žáky s možností studia, popsaly obory, na které se mohou hlásit. Součástí byla vždy i prezentace, během které si žáci vytvořili představu o tom, jak to ve škole vypadá. RO

Naše obec – 3. třída

Dne 8. 10. 2019 se žáci 3. ročníku vypravili na návštěvu místního obecního úřadu, aby se seznámili s prostředím obecního úřadu a popovídali si s panem starostou Janem Hanákem. Beseda tak navázala na zářijové téma NAŠE OBEC v hodinách předmětu Člověk a jeho svět. Pan starosta děti uvítal a usadil do obřadní síně, která také slouží jako zasedací místnost pro zastupitelstvo. S dětmi si velmi poutavě vyprávěl o historii obce, symbolech obce, činnosti obce a povinnostech pana starosty. Děti si mohly prohlédnout vlajku obce i řetěz pana starosty, který používá při slavnostních obřadech, kdy zastupuje stát. Na závěr dostaly děti dárkem pohlednici Žďárné, na které pak společně hledali významná místa obce.Žáci zahrnuli pana starostu mnoha dotazy a vyzkoušeli si tak, jak funguje zasedání zastupitelstva. Beseda se dětem velmi líbila a na závěr požádaly pana starostu o památeční fotografii.

Evropský den jazyků

Dne 3.10.2019 si celá škola připomněla Evropský den jazyků, který spadá na 26.9. a v celé Evropě se slaví od roku 2002. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a jazyky v celé Evropě.

Žáci prvního stupně se zaměřili na sobě nejbližší jazyky, povídali si o českém jazyku a o různých způsobech komunikace. Poté navázali besedou s rodilou mluvčí ze Slovenska a snažili se porozumět výrazům slovenštiny. Poutavým způsobem si připomněli státy Evropy a jejich jazyky a vyzkoušeli si, které jazyky by dokázali poznat. Následně pak vytvořili návrhy triček na téma – EVROPSKÉ TRIČKO. Děti se jako návrháři osvědčily a trička byla velmi povedená. Jako symbol tohoto dne pak děti společně z vlastních těl vytvořily vlajku naší republiky. Celý den pak dětem poutavě uzavřeli žáci z druhého stupně, kteří si připravili prezentaci německého jazyka.

Žáci 5. – 9. třídy se v průběhu dopoledního vyučování seznámili s celou řadou evropských jazyků. Naučili se základní fráze ve francouzštině, ruštině, španělštině nebo islandštině. Vyzkoušeli, zda porozumí čtené ruské pohádce nebo slovenskému vyprávění. V angličtině se učili názvy států a národností a rozpoznávali státní vlajky nejen evropských států. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o Francii, Rusku, Islandu, Španělsku, Turecku a Slovensku. V závěru se žáci deváté třídy zhostili pedagogické role a vyzkoušeli si výuku německého jazyka u žáků na prvním stupni. Děkujeme všem zapojeným pedagogům i žákům deváté třídy za jejich přispění ke zdárnému průběhu celého projektového dopoledne. Foto zde

Sběr papíru

Dopravní hřiště – 4. třída

V úterý 17. 9. 2019 se žáci 4. třídy zúčastnili podzimního výcviku na dopravním hřišti v Blansku. Výuka byla rozdělena do dvou částí. V první – teoretické – se žáci seznámili se základními pravidly jízdy na kole – vybavení, základní dopravní značky, vjíždění na silnici, vyjíždění a zastavení u okraje silnice, objíždění překážky, jízda podle pravidel a dopravních značek, odbočení vpravo a vlevo. V druhé – praktické – si znalosti ověřili při jízdě na dopravním hřišti. Obě části byly velice dobře připraveny a prezentovány pro děti vhodnou formou. Ku

Slavnostní zahájení šk. roku 2019-2020

Slavnostní zahájení letošního školního roku opět probíhalo v kulturním domě. Největší pozornost si zasloužili naši prvňáčci. Letos je přivítaly lesní víly, pan starosta a paní ředitelka.  Na zahájení nechyběli ani starostové obcí a další hosté, kteří všem popřáli krásný školní rok. Po ukončení slavnostního zahájení si ještě žáci užili poslední zbytek prázdnin, prvňáčci s rodiči odešli ze zahájení do školy, kde jim paní učitelka Kejíková sdělila potřebné informace. Víly ještě děti provedly po škole a všichni prvňáčci dostali mnoho pěkných dárků od sponzorů. RO foto

Lyžařský kurz 2019

Letošní lyžařský kurz se nám nebývale vydařil. Nejenže si žáci skvěle zalyžovali, ale zažili i skvostný zážitkový program, který je provázel celým kurzem.

Lyžařského kurzu se zúčastnilo 38 dětí. Hlavním vedoucím kurzu byla Zuzana Ježková s instruktory Kamilem Polívkou, Lukášem Polívkou, Janou Hlavinkovou a pedagogickým dozorem Kateřinou Trnečkovou. Tímto jim ještě jednou velice děkuji za jejich účast a velikou pomoc při organizaci, náplni programu i samotném výcviku.

V tomto roce jsme měli rekordní počet začátečníků, kterých bylo hned 17. Této velké skupiny se ujal Kamil s Lukášem a odvedli výbornou práci. Děti se velice snažily a výsledkem bylo, že každý ze začátečníků projel závěrečný slalom bez větších potíží. Ostatní lyžaře a snowboardisty měla na starosti Zuzana Ježková spolu s Janou Hlavinkovou. Jako veliký úspěch považujeme to, že jsme nemuseli ani jedinkrát navštívit nemocnici v Šumperku a veškerá zranění se nám carvingovým obloukem vyhýbala.

Večerní program byl velice pestrý a poučný. První večer jsme věnovali bezpečnosti na svahu a první pomoci při zranění. Navázali jsme hrou Partička, kterou si pro nás připravili žáci 8.třídy. Následující večer si žáci vyzkoušeli Kahoot, vědomostní a tipovací kvíz, na který žáci odpovídali skrze své mobilní telefony. Úterní večer jsme věnovali rozboru nahrávek ze svahu, které jsme žákům promítali přes přenosný dataprojektor. Ve středu večer jsme zapojili velice oblíbenou hru Assassin. Hra se žákům tak moc líbla, že jsme ji další večer zařadili znovu. Klíčem hry bylo podřezat zubním kartáčkem oběť, jejíž jméno dostali na lístečku. Háček byl ovšem v tom, že je při tom nikdo nesměl vidět. Pokud zabili svoji oběť, vzali si od ní lísteček další oběti, až zbyl jen jeden vítěz. Jako nejlepší vrah se v prvním kole projevil Richard Černoch a v dalším kole Jakub Sedlák. Z mladších žáků byla nejlepším vrahem Barbora Zemánková.

Středeční večer se nesl v duchu bojové záchranné hry. Žáci byli rozděleni do skupin a měli jít ve tmě, spolu s vedoucím, na určité místo, kde na ně čekalo několik zraněných, o které měli za úkol se postarat. Starší žáci dostali pouze souřadnice a museli si místo se zraněnými najít pomocí GPS navigace. Starší žáci měli za úkol najít a ošetřit 6 zraněných, které ve tmě nejprve našli a poté jim poskytli první pomoc. Jedna z figurantek byla velice těžce zraněna a potřebovala transport až k chatě. Žáci si nejprve vyrobili nosítka, dopřáli zraněné tepelný komfort a opatrně ji přepravili až na chatu. Všichni se k záchraně postavili velice zodpovědně a zraněnou bez další úhony přepravili až na chatu. Žáci měli z celé záchrany velice silné zážitky. Poslední čtvrteční večer jsme využili k vyhlášení výsledků slalomu a předání cen. Někteří žáci využili nabídky tanečního parketu a zatančili si spolu s JUST DANCE, ostatní hráli hry nebo trávili poslední večer povídáním.

Vítězové slalomu:

 1. Pokročilí:  1. Zedník  2. Janků Adam  3. Páral
 2. Začátečníci:  1. Koudelka 2. Trnečka  3. Krejčířová Martina
 3. Snowboardisté:  1. Mazánková  2. Sychrová  3. Kavanová
 4. Skokan kurzu:  Michaela Paděrová

Dva žáci byli oceněni za pomoc druhým – Richard Černoch a Nela Zemánková

Velice bych chtěla poděkovat všem žákům, kteří se kurzu účastnili, za jejich chování po čas celého kurzu. Nejenže nás potěšili svým přístupem k výuce, ale také nás překvapili svojí zodpovědností i za druhé účastníky kurzu a jejich přátelský přístup. ZJ

Atmosféra a počasí – projektový den

Ve čtvrtek 7. března na naší škole proběhl projektový den na téma počasí a atmosféra. Na žáky čekalo spoustu zapeklitých úkolů, např. experimentální důkazy kyslíku a oxidu uhličitého, stopování tornáda, výroba meteorologických přístrojů, poznávání oblaků. HA

FOTOGALERIE

Veselé zoubky

Ve středu 20. února se žáci 1. třídy zúčastnili programu“ Veselé zoubky.“ Zúčastnilo se 17 žáků, a to v rámci 2 vyučovacích hodin ČJS.

Průběh hodin vypadal následovně:

 • Seznámení dětí s danou problematikou – jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je to zubní kaz
 • Žákům byla představena projekce filmu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, společné vyprávění příběhu, zamyšlení se nad danou problematikou
 • Probrání zásad správné péče o zoubky, jak si čistit zoubky, aby byly bez kazu, proč a jak často navštěvovat zubního lékaře apod.
 • Společné vypracování úkolů na ICT + samostatné vyplnění pracovních listů
 • Rozdání dm preventivních balíčků „Veselé zoubky“ – společná fotodokumentace

Preventivní program jsem dále využila v rámci výuky – mezipředmětové vztahy, a to ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech. Zoubky si žáci namalovali, nejen ty zdravé, ale i zuby se zubním kazem. Žáci si uvědomují, co skrývá v sobě nebezpečí zubního kazu a jak je důležitá jeho prevence. Společně jsme si ukázali správnou techniku čištění zubů a v rámci pracovních činností jsme si kartáček vyrobili. Žáci ví jaký typ kartáčků si mají zvolit a jak správně při čištění zubů postupovat.

Preventivní program „Veselé zoubky“ hodnotím z mého hlediska velmi kladně, líbí se mi zpracování programu pro jeho snadné využití ve výuce.

Pro žáky byl program přínosný, žáci dostali základní informace o tom, jak se o svůj chrup správně starat, což je důležité  jako prevence před zubním kazem. PO

Palačinkový den

V pondělí 4. března jsme ve škole s žáky 8. a 9. třídy připojili k anglosaskému „Pancake day“ – palačinkovému dnu. Žáci si vyzkoušeli vaření a udělali si na svačinu palačinky a vafle. Byly výborné! Foto zde. JV

Divadlo Prostějov

V úterý 19. 2. 2019 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili muzikálu Hrátky s čertem v divadle v Prostějově. Pohádka byla hezky zpracovaná a žáků se líbila. Lze využít v hodinách literární výchovy, hudební výchovy a výtvarné výchovy. foto Ku

Šetříme přírodu – třídíme odpad

Ve škole můžete odevzdávat vybité baterie, prázdné cartdridge, tonery a náplně do tiskáren a kopírek.

Už od loňského roku sbíráme použitý olej a tuky z kuchyně (noste slité v PET lahvích, sbírají se i s lahví.)

Do konce ledna také sbíráme staré mobily a soutěžíme tak o výlet do ZOO Jihlava s www.recyklohrani.cz

Zábavná archeologie

Ve středu 19. prosince jsme se 6. třídou navštívili program v Muzeu Boskovicka. Žáci se zde hravou formou seznamovali s prací archeologů, ale také se dověděli mnoho zajímavostí o životě v pravěku. Mohli si vyrobit něco z hlíny, vyzkoušet si kovotepectví a vyrobit si měděný prstýnek, pomlít obilí na žernovu a zjistit, že život našich pravěkých předků nebyl vůbec jednoduchý. Program se všem moc líbil. Fotky zde. JV

ZOO Zlín – sponzorský dar

Prostřednictvím společnosti Naja s.r.o., která se v letošním roce podílela na odvozu nasbíraného starého papíru, jsme se rozhodli věnovat sponzorský dar zoologické zahradě Zlín-Lešná.

V zoo žije momentálně  více než 1300 zvířat a všechna čekají na svého sponzora. Vybrali jsme 5 druhů a  žáci ze všech tříd hlasovali, které zvíře by rádi podpořili. Vítězem hlasování byla bezkonkurenčně surikata.

Jako výraz poděkování jsme získali speciální balíček, ve kterém jsme obdrželi informace o sponzorovaném zvířeti, jeho barevnou fotografii, propagační materiály a sponzorskou samolepku. Dále pak máme možnost zdarma navštívit Zoo Zlín se skupinou 30 dětí a absolvovat bezplatně výukový program dle našeho výběru. Navíc jsme se žáky pozváni na ,,Den sponzorů“, který se bude konat na podzim roku 2019.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se i letos účastnili sběru starého papíru a přispěli tak spolu s námi na dobrou věc. ZJ

 

Bruslení

Spolu s žáky druhého stupně jsme vyrazili na předvánoční bruslení na stadion do Boskovic. ZJ Foto zde

Vánoční pečení v angličtině ve 4. třídě

Výuku angličtiny v předvánočním čase si žáci 4. třídy zpříjemnili 13. prosince pečením vánočního cukroví. Ve skupinách žáci obdrželi recept v angličtině, který měli za úkol si přeložit a přinést si potřebné ingredience. Ve škole pak podle instrukcí připravili zadaný druh cukroví. V závěrečné fázi pak anglicky popsali zbytku třídy, z čeho se jejich cukroví skládá a projekt byl zakončený toužebně očekávanou ochutnávkou. Foto zde. KT

Vánoční besídka

Ve středu 12. prosince se Kulturní dům ve Žďárné proměnil v malé divadlo, protože si žáci základní školy připravili pro veřejnost již tradiční besídku. Prvňáci zatančili na písničku Buchet je spousta a princ František si vzal princeznu Lucii, žáci druhé třídy se proměnili v mravenečky, zahráli pohádku a zazpívali písničku. Stojky, provazy, kotouly, hvězdy a další akrobatické kousky předvedly děti ze třetího ročníku, čtvrťáci nám zatančili a děti z páté třídy si připravily pásmo básniček. Hudební videoklip, který se skládal z různých písniček, předvedli šesťáci. Ti se proměnili například ve frajera, medvídka nebo nafrněnou. Světelná šou byla v rukou žáků sedmého ročníku a sál se proměnil v Ledové království pomocí kouzel osmáků. Deváťáci zahráli pohádku Šípková Růženka a příjemné odpoledne zakončili všichni společně písní Půlnoční. RO

Německá olympiáda – školní kolo

Dne 11.12. 2018 proběhlo školní kolo olympiády z německého jazyka. Účastnily se žákyně osmého ročníku, které absolvovaly krátký poslech a rozhovor před porotou. Nejlepších výsledků dosáhly Adriana Janků (1. místo), Eliška Hanáková (2. místo) a René Kavanová (3. místo). Všem děkujeme za přípravu a účast a těšíme se na okresní kolo. Hv, Ek

Vánoční sbírka na útulek

Na naší škole se již stalo tradicí, že milovníci zvířat se před Vánoci zapojují do sbírky pro zvířecí záchytnou stanici v Boskovicích. Letos probíhá tato akce již po desáté. Ti, kdo chtějí pomoci, mohou věcné dary pro pejsky a kočičky nosit do ředitelny do pondělí 17. prosince 2018 do 12 hodin. Nasbírané věci odevzdáme v Infocentru v Boskovicích a 20. prosince v 15 hodin proběhne slavnostní předání na Masarykově náměstí, které bude doprovázené krátkým programem. Předem děkujeme všem zúčastněným. EK

Vánoční besídka 2018

Divadélko Hradec Králové

Pro žáky si letos herci Divadélka z Hradce Králové připravili přestavení o životě a díle Karla Čapka. Soubor několika ukázek je seznámil s nejslavnějším prvorepublikovým autorem. Děti zhlédli ukázky z Loupežníka, Básníka, Bílé nemoci a Adama stvořitele. Představení bylo poučené a velice zábavné. RO

Z devatera pohádek

V pátek 30. 11. navštívili žáci prvního stupně divadelní představení v sokolovně ve Žďárné. Přijeli za námi členové divadélka z Hradce Králové. Děti se seznámily s osobností Karla Čapka a s jeho pohádkovou knihou Devatero pohádek. Poté si vylosovaly, kterou pohádku mají herci zahrát. Los padl na pohádku sedmou – Tulácká a druhou – Loupežnická. Dětem se obě pohádky líbily, prožívaly příběh tuláka Františka Krále i dobrodružství loupežníka Lotranda. Herci předvedli vynikající herecké výkony, děti se dobře bavily a odcházely spokojené. Kov.

První republika v Pevnosti Boyard

Stalo se už tradicí, že jeden podzimní den se naše škola promění v Pevnost Boyard. Žáci 8. a 9. ročníku si připravují soutěžní stanoviště a týmy složené z žáků 1. až 7. třídy se pokoušejí získat klíč od pevnosti a co nejvíce nápověd, ze kterých hádají heslo. Letošní téma bylo jasné: připojili jsme se k oslavám 100 let republiky. Na stanovištích tak soutěžící odpovídali na otázky týkající se historie naší země, skládali mapu Československa, doplňovali slova naší hymny, ale také bránili zemi před německými separatisty, osvobozovali vězně z rakouského vězení a zkoušeli si legionářský výcvik. Pomocí indikátoru míchali barvy na naší vlajce a seznámili se také s dílem Tomáše Bati a vynálezce silonu a měkkých kontaktních čoček Otta Wichterleho. Heslo, kterým bylo příjmení našeho prvního prezidenta Masaryka, uhádla téměř všechna družstva, a za odměnu byli soutěžící zasypáni čokoládovými penízky. Chtěla bych velmi poděkovat všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celého dne, soutěžícím za nasazení a organizátorům za pečlivou přípravu. Foto zde. JV

Nicholas Winton – Síla lidskosti

Žáci 8. a 9. ročníku zhlédli v Boskovicích v kině projekci dokumentu Síla lidskosti.  Film zpracovává příběh Nicholase Wintona, britského makléře, který před 2. světovou válkou zachránil stovky převážně židovských dětí z Československa před transportem do koncentračních táborů. Filmové představení zakončila beseda s dramaturgem a moderátorem Zdeňkem Tulisem, který s Nicholasem spolupracoval a je spoluautorem dokumentu. Všichni poutavý příběh sledovali se zatajeným dechem a ještě dlouho vstřebávali nově získané informace. RO

Více o projektu  wintonfilm.com

Výukový pobyt Anglie 2018

V pátek 26. 10. 2018 jsme se společne s Gymnáziem Rájec-Jestřebí vydali na 10-ti denní pobyt do Anglie. Přijel pro nás krásný autobus Vento line, se kterým jsme byli celý pobyt nadmíru spokojeni.
Celou sobotu jsme strávili v Londýně. Byl to hodně náročný den, protože jsme toho v noci moc nenaspali. Výlet to byl ale moc krásný a třeba takový výhled z Cocacola – London Eye stál opravdu za to! Hodně nás však mrzel Big Ben, který se zrovna rekonstruoval. Nevadilo nám to ale zas až tak moc, protože procházka po Tower Bridge nám to vynahradila. Nachodili jsme dobrých pár kilásků, než si pro nás páni řidiči přijeli a odvezli nás do londýnského hostelu Rest up, který byl super, i když nás spalo 15 na jednom pokoji, což nás donutilo k tomu, abychom poznali děti z Rájce. V neděli, po dobré snídani, jsme ještě zamířili do krás Londýna, ale hned poté jsme mířili směr Stonehenge, kde, až na tu zimu, bylo moc krásně.. Pak už jsme se ale se stresem a nervozitou vydali směr Barnstaple, kde na nás s radostí čekaly naše hostitelské rodiny. Dostali jsme se všichni do těch nejlepších rukou, a tak už se pak nebylo čeho bát.
V pondělí ráno naše nožky směřovaly do školy SOL, kde se o nás milí a hodní učitelé starali taky dobře. Odpoledne nás super průvodce Matt prováděl po Barnstaple. V úterý dopoledne jsme se opět učili a odpoledne jsme vyrazili na nejlepší výlet týdne – pláž Woolacombe a Ilfracombe, kde jsme si smočili nohy v oceánu a jen tak běhali po písečné pláži. Ve středu se konal celodenní výlet do Exeteru – hlavního města Severního Devonu. Navštívili jsme muzeum a katedrálu. Po těžkém dni jsme se v našich hostitelských rodinách dobře najedli a ulehli do měkkých postýlek. Ve čtvrtek naše kroky směřovaly do Clovelly, což je krásná rybářská vesnička. Odpoledne nás čekala opět výuka ve škole. V pátek jsme se díky školnímu projektu potulovali po Barnstaple a ptali se kolemjdoucích lidí na otázky, jež vycházeli z našich témat, která jsme ve škole zpracovávali. Hned poté jsme se vydali do Lynton and Lynmouth.
Sobota, den poslední. Ráno nás čekal přednes našich projektů, což některým způsobilo trošku nervy, ale všichni jsme to zvládli na jedničku. Dostali jsme certifikáty, které všem udělaly velkou radost. A pak jsme se vydali na Bridgwater carnival, kde projíždějící alegorické vozy byly opravdu nádherné. Byl to zážitek na celý život. Po týdnu plném nových dojmů nás čekala dlouhá cesta domů. Byl to úžasný týden, který jsme si všichni užili nejvíc, jak jen to šlo a už teď se nám stýská. Foto. Natálie Sychrová

Prezentace TEGA Blansko

Naše deváťáky navštívil pan ředitel Dvořáček ze Střední školy technické a gastronomické v Blansku. Připravil si pro ně krátkou prezentaci, ve které děti seznámil se školou, se vzdělávacími obory, které škola nabízí. Předal žákům informace o přijímacím řízení, případným zájemcům poskytl podrobnější informace o daných oborech. Závěrem žákům pustil krátký film, podle kterého si mohli utvořit lepší představu o nabízených oborech. RO

Burza středních škol

V pátek 9. listopadu se v Boskovicích konala již tradiční Burza středních škol, která je vždy spojená se dnem otevřených dveří na všech středních školách. Nejprve jsme se podívali s deváťáky na Burzu, kde byla prezentace několika desítek středních škol nejen z našeho okresu, ale i škol z Brna, Svitav a okolí. Poté jsme navštívili konkrétní školy. Někde žáky zaujaly školní projekty, jinde policejní přehlídka nebo roboti. Doufám, že si žáci udělali alespoň částečně představu o volbě střední školy. Snad jejich rozhodnutí bude správné a budou spokojeni. RO

Sběr papíru

V říjnu školního roku 2018/2019 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. Tentokrát jsme starý papír třídili na lepenku a kartony a na noviny, časopisy a letáky. Práce s přijímáním papíru, vážením, zapisováním a tříděním byla náročnější než obvykle, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 8 670 kg tříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

 1. stupeň                                                                2. stupeň
 1. místo – 4. třída                                                1. místo – 9. třída
 2. místo – 1. třída                                                  2. místo – 6. třída
 3. místo – 5. třída                                                  3. místo – 7. třída
 4. místo – 2. třída                                                  4. místo – 8. třída
 5. místo – 3. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila. Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme. foto

Podzimní exkurze Velehrad

Babí léto nám letos obzvlášť přálo a my jsme se se žáky 2. stupně vydali na historicko – přírodovědnou exkurzi do Velehradu. Nejprve nás čekala Živá voda v Modré. V rámci expozice nás čekalo seznámení s životem ve vodě i okolo vody, viděli jsme typické moravské biotopy, pratury a především nás zaujal podvodní tunel, ve kterém byly k vidění mnohé sladkovodní ryby. Zajímavé byly obrovské vyzy, jeseteři i kapři. Z Modré vedly naše kroky k významnému poutnímu místu, k barokní bazilice ve Velehradu. Návštěvu baziliky zpestřil zákusek v blízké cukrárně a nabiti energií jsme pokračovali k Archeoskanzenu Modrá.  Archeoskanzen je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen si žáci podrobně prohlédli a během exkurze vyplňovali pracovní listy. Celý den nám krásně svítilo sluníčko a všichni si podzimní den ve Velehradu užili. RO

Planetárium

V pondělí 5. 11. 2018 navštívili žáci 2. a 3. ročníku Planetárium v Brně. Pohodlně ponořeni do polohovacích měkoučkých křesel mohli sledovat krásnou noční oblohu plnou hvězd. V první části se seznámili se znameními na hvězdné obloze, mohli sledovat z blízka planety naší sluneční soustavy i Měsíc. Dokonce mohli vidět na planetě Mars, jak asi vypadá sonda americké agentury NASA Mars Exploration Rover (MER), která provádí průzkum této planety. Ve druhé části sledovali film z daleké budoucnosti „Robinsonka“. S velkým zaujetím děti prožívaly příběh dívky, která se sama ocitla na Měsíci, musela si poradit s technikou a vyřešit spoustu problémů do doby, než pro ni přijela záchranná kosmická loď. Příběh děti velice zaujal a prožitek ještě zvětšilo sledování v 3D rozlišení. Při této návštěvě se děti nejen pobavily, ale také si přivezly spoustu nových poznatků a zážitků. foto Kov.

Dopravní hřiště

Dne 31. 10. 2018 žáci 4. ročníku navštívili dětské dopravní hřiště v Blansku, kde si v učebně dopravní výchovy nejprve teoreticky zopakovali dopravní značky a situace. V druhé části výuky si vše prakticky procvičili na dopravním hřišti při jízdě na jízdním kole. foto Gr

Schůzka se zástupci středních škol

Ve středu 17. 10. proběhlo ve škole setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol z našeho okresu. Na rodiče a jejich děti čekala prezentace celkem 10 středních škol, všichni se dozvěděli nové informace a doufáme, že jim schůzka alespoň trochu pomůže ulehčit rozhodování o budoucím studiu. Tímto také děkujeme zástupcům škol, které se zúčastnily. RO foto

Evropský den  jazyků

26. září se každoročně slaví Evropský den jazyků. Letos byl tento den věnován evropským jazykům i na naší základní škole. Žáci 2. stupně celý den tvořili projekty o celkem 15 státech Evropy. Již pár týdnů předem získávali a zpracovávali informace, které potom využili při tvorbě stánku o své zemi. Kromě faktických informací byly jejich prezentace doplněny i tradičním oděvem, pokrmem nebo nějakou typickou věcí jako je například matrjoška. Měli jsme možnost ochutnat ruské pirožky, maďarskou klobásu nebo italskou mozzarellu. Všichni žáci si připravili i několik frází v jazyce dané země. V druhé části projektu navštívily jednotlivé stánky děti prvního stupně. Prvňáčci a druháci si pouze země prohlédli, ostatní získávali i různé informace, které poté zapisovali do připravených archů. Vše vyvrcholilo závěrečným hodnocením, kdy učitelé vybrali z každé třídy nejlépe zpracovanou a odprezentovanou zemi. V 6. třídě bylo nejlepší družstvo, které zastupovalo Francii, sedmáci se nejúspěšněji zhostili  zpracování informací o Holandsku, v osmičce jednoznačně dominovala Itálie a 9. ročník skvěle představil Belgii. Ale nejen tyhle státy byly zpracovány výborně. I ostatní skupiny se svých úkolů zhostily velice dobře, všichni pracovali skvěle a určitě si zaslouží pochvalu, nejen za přípravu, ale i za samotnou práci ve skupině a vlastní prezentaci. RO

Školní rok je opět tu

Letní prázdniny utekly jako voda a pro žáky začal opět nový školní rok. Slavnostní zahájení proběhlo již tradičně v kulturním domě. Nejdůležitější byl první školní den pro prvňáčky. Letos je přivítal Večerníček se svými kamarády.  Pat a Mat, Bob a Bobek, Křemílek s Vochomůrkou a motýl Emanuel s makovou panenkou ukázali dětem, co všechno je ve škole čeká a co se naučí. Na zahájení nechyběli ani starostové obcí a další hosté, kteří všem popřáli krásný školní rok. Po ukončení si ještě žáci užili poslední zbytek prázdnin, prvňáčci s rodiči odešli ze zahájení do školy, kde jim paní učitelka Polívková sdělila potřebné informace a všichni dostali dárky od sponzorů. Ro foto

Terénní výuka

Dne 22.6. 2018 se žáci osmé třídy jako již každý rok zúčastnili terénní výuky, jejíž náplní je práce ve skupinách, při které musí prokázat znalost práce s mapou, technické parametry práce s buzolou i navigačními systémy v GPS přístrojích i mobilních telefonech. Cíl naší trasy byl meteorologický radar Skalky. Všichni pracovali velmi pečlivě a zadané úkoly zvládli bez problémů. Prokázali, že by se v neznámém terénu velmi rychle zorientovali a našli by správnou cestu. Děkuji žákům za pěkný závěr naší spolupráce v osmém ročníku. fotoEK

Dopravní hřiště

V úterý 19. 6. 2018 se žáci 4. třídy zúčastnili II. cyklu výcviku na dopravním hřišti v Blansku. První část probíhala v učebně. Zde se žáci seznámili s pravidly pro jízdu křižovatkami. Po odborné části a zopakování důležitých pravidel z podzimního výcviku vypracoval každý samostatně test, ve kterém si znalosti ověřili. Druhá část byla zaměřena na praktický výcvik na dopravním hřišti. Při jízdě se snažili dodržovat všechna důležitá pravidla. I tato část byla v závěru hodnocena. 10 žáků získalo přímo na hřišti průkaz cyklisty. 4 žáci si vypracují opravný test ve škole. 2 žáci se pro nemoc nezúčastnili. Výcvik lze hodnotit velice dobře. Obě části byly velmi dobře připraveny a provedeny. Ku

Výlet – 3. a 4. třída

Ve středu 20. 6. 2018 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili školního výletu. Navštívili jsme pískovcové jeskyně a rozhlednu v Rudce u Kunštátu a zámek v Kunštátě. Průvodkyně v jeskyních velice přístupnou formou seznámila žáky s historií jeskyně a pískovcových soch. Výklad žáky zaujal a prohlídka se jim líbila. Součástí jsou i hezky upravené zahradní plochy s keramickými prvky. Nejvíce se jim líbila prohlídka tzv. smyslové zahrady, kde si pomocí hmatu a jiných smyslů mohli hádat, které předměty zde jsou ukryty. V zámku je průvodkyně seznámila stručně s historií a v závěru žáci vypracovali připravený pracovní list, kde si znalosti a informace zpětně ověřili. Ku

Obhajoba absolventských prací 2018

Ve středu 20. 6. 2018 proběhla obhajoba absolventských prací žáků deváté třídy. Žáci si vybrali téma a vedoucího práce a měli za úkol zpracovat práci v rozsahu minimálně 10 stran, která musí splňovat parametry formální i stylistické. Součástí obhajoby vypracované práce byla i prezentace a konfrontace s oponentem práce. Žáci se zadaných úkolů zhostili se ctí. Mezi naprosto nejlepší patřila děvčata Katka Kovářová, Silva Sychrová, Lída Marková a Anetka Dvořáková, která neztratila ani jeden bod z celkového hodnocení. fotoEK

Sloup a okolí – 8. třída

Letos si žáci osmého ročníku užívali třídní výlet ve Sloupě a v jeho okolí. První den si postavili stany v kempu Relaxa ve Sloupě a po vydatném obědě se plni sil vydali do lanového centra Velká Dohoda. Vyzkoušeli si lanový park a proletěli se 50 km rychlostí 30 metrů nad zemí. Večer se osvěžili v potoce, opekli párky a vyčerpaní zalezli do stanů. Druhý den jsme vyjeli lanovkou nad propast Macocha a navštívili jsme krásné Punkevní jeskyně, jejichž prohlídka byla zakončena plavbou po lodičkách. Na závěr si vyšlápli pořádný kopec od jeskyní k Novým Dvorům, kde všichni ukázali, jakých výkonů jsou schopni dosáhnout. Děkuji dětem za skvělé zážitky s nimi a paní učitelce Trnečkové za milý doprovod. RO foto

Škola v přírodě

Ve středu 13. června jsme se i přes deštivé ráno vydali na letošní školu v přírodě. Naší první zastávkou byla obec Veselice, kde jsme navštívili muzeum včelařství a rozhlednu. Po ubytování a oddechu následovalo odpoledne plné netradiční výuky zaměřené na přírodu.Ve čtvrtek brzo ráno jsme zamířili do Punkevních jeskyní. Po zajímavé prohlídce a plavbě jeskyněmi nás čekal ještě výjezd na vrchol propasti Macocha. Čtvrteční odpoledne nám zpestřil výukový program Lesů ČR.Páteční dopoledne patřilo netradiční a hravé výuce anglického jazyka. Tématem výuky byla opět příroda. Odpoledne nás čekala již jen zpáteční cesta do Žďárné, která byla zpestřena různými úkoly a hledáním pokladu.Děkuji všem pomocníkům a účastníkům za krásné tři dny. Foto z akce najdete ve fotogalerii. Ha

Olomouc 6. třída

S žáky 6. třídy jsme se ve středu 13. června vydali na výlet do Olomouce. Ráno nás uvítalo deštěm, a tak jsme jen doufali, že nebude pršet celý den. To se nám splnilo už v Prostějově při čekání na vlak. V Olomouci jsme se nejprve vydali do lanového centra. Lezení na vysokých překážkách se většině dařilo, těm nejšikovnějším se povedlo zdolat i speciální překážky pro dvojice. Za odměnu nás instruktorky vzaly na nejlepší aktrakci, kterou lanové centrum má: obrovskou houpačku. Každou dvojici připoutaly do houpačky, kterou speciální naviják vytáhl do výšky asi 10 metrů a pak spustil. Byl to adrenalinový zážitek, na který jen tak nikdo nezapomene. Po lanovém centru jsme se přesunuli do Laser Arény, kde jsme si rozdělení do dvou týmů užili dvě laserové bitvy. Potom jsme se už věnovali jen poznávání krás Olomouce, a to i z ptačí perspektivy po výstupu na vyhlídkovou věž u kostela svatého Mořice. Výlet byl bezvadný a všichni jsme si ho užili! Fotky zde. JV

Den dětí

Den dětí připravili pro ostatní spolužáky tradičně deváťáci na den 8. června. Netradiční byla jeho realizace. Náplň tvořily branné a vojenské prvky, logické hry i zkoušky tělesné zdatnosti. Mimo jiné se střílelo ze vzduchovek, přetahovalo lanem, hledaly se indicie apod. V cíli, kterým bylo výletiště Třešňový sad, si mohli zájemci nejen pojíst svačinu, ale si i opéct párky či špekáčky přinesené z domova. Počasí přálo, děti strávily zajímavé dopoledne plné překvapení.  foto BH

VIDA Brno- výlet 1. a 2. třídy

V úterý 12. 6. 2018 navštívily děti první a druhé třídy v rámci školního výletu zábavně vzdělávací centrum VIDA v Brně. V obrovském pavilónu na Výstavišti je umístěno 170 interaktivních exponátů, které jsou rozděleny do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Děti si zde zábavnou formou mohly vyzkoušet různé přírodní zákonitosti, objevovat tajemství svého těla, dozvědět se něco o historii a spoustu dalších zajímavých věcí. Z dětí se také na chvíli stali mladí alchymisté a v laboratoři prováděly různé pokusy pod vedením zkušeného chemika. Dětem se výlet velmi líbil, protože si vše mohly samy vyzkoušet, vše osahat a také se pohybově vyřádit. Domů jsme odjížděli unavení, ale spokojení. foto Kov

Pasování na čtenáře

V úterý 5. června 2018 proběhlo na Obecním úřadě ve Žďárné pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčci si pro rodiče připravili krátký kulturní program. Každý z nich přečetl krátkou hádanku, kterou jsme společně s rodiči luštili. Pak pan starosta společně s paní ředitelkou pasovali prvňáčky na čtenáře. Darem každý prvňáček obdržel krásnou knihu věnovanou obcí Žďárná. Děkujeme za účast rodičů a podporu obce. Po foto

Výlet- Český ráj

Deváťáci se letos vydali na výlet do Českého ráje. Na tři dny se jim stal domovem kemp v Sedmihorkách uprostřed Hrubých skal. Hned první den jsme se vydali prozkoumat nejbližší okolí kempu a udělali jsme si výlet na Valdštejn. Během cesty jsme trochu bloudili a navíc nás překvapila dešťová přeháňka, ale k cíli jsme došli v plném počtu a s o to větší radostí. Druhý den jsme se vydali napříč Hruboskalskem k zámku Hrubá skála, který v současnosti funguje jako hotel, a dále k symbolu Českého ráje, ke zřícenině hradu Trosky. Cesta vedla náročným terénem a bylo nepříjemně horké počasí, ale pohled z věží Trosek celou námahu spolehlivě vynahradil. Komu chození po skalách nestačilo, mohl se ještě večer vydat k  symbolickému hřbitovu horolezců a užít si nádherný západ slunce na Mariánské vyhlídce. Kromě toho jsme naplno využívali další možnosti kempu: koupání v rybníku, kde si mohl každý vyzkoušet i jízdu na kanoi nebo paddleboardu, badminton, ringo nebo minigolf. Poslední den jsme se rozloučili se Sedmihorkami a cestou domů jsme udělali zastávku v Malé Skále. Nahoře nad obcí ční nepřehlédnutelný letohrádek, který je součástí zříceniny hradu Vranov, a nevynechali jsme ani vyhlídku na skále. Po obědě jsme si dopřáli odpočinek u řeky Jizery, ve které se tedy pro chladnou vodu nikdo nevykoupal, zahráli jsme plážovou variantu ringa a pak už se přesunuli na vlak. Tehdy ovšem začalo poslední dobrodružství našeho výletu, když nám paní výpravčí oznámila, že na koleje spadl strom a vlak bude mít asi hodinu zpozdění. Znamenalo to, že nestihneme navazující rychlík v Pardubicích, a zdálo se, že se domů místo plánované 21. hodiny dostaneme až o půlnoci. Ale České dráhy nám nakonec umožnili jet mezinárodním rychlíkem RailJet, který jen kvůli nám zastavil ve Skalici o pouhých 15 minut později, než jsme měli původně přijet. Nakonec tedy všechno dopadlo a já věřím, že na tento výlet budeme všichni velmi rádi vzpomínat. Fotky zde. JV

Hasík – 2. a 6. třída

Ve dnech 3. května a 24. května nás ve škole navštívili zástupci profesionálních hasičů z Boskovic s projektem „ Hasík“. Tento projekt probíhá každoročně a je zaměřen na žáky druhé a šesté třídy. V první části si děti zopakovaly a rozšířily znalosti z oblasti požární ochrany. Dozvěděly se zajímavosti z práce profesionálních hasičů a mohly si vyzkoušet protipožární ochranný oblek, helmu i dýchací přístroj, který hasiči používají při zásahu. Ve druhé části si žáci nacvičovali chování v případě požáru doma, ve škole, v obchodním centru, seznamovali se s typy zvuků sirén a zaměřili se na prevenci požáru a jiných, pro děti nebezpečných, aktivit. Pro žáky byla tato setkání přínosem a doplnila jejich znalosti o další důležité informace. Kov. foto

Divadélko Hradec Králové

DIVADELNÍ UČEBNICE ANEB ČESKÉ DIVADLO 20. STOLETÍ – tak zní název představení, se kterým k nám do školy opět dorazila dvojice herců z Hradce Králové. Žáky oslnili svými hereckými výkony a hlavně je seznámili s tvorbou Osvobozeného divadla, Karla Čapka, divadla Semafor,  divadla Husa na provázku a Divadla Járy Cimrmana. Celé představení bylo postaveno na ukázkách z  divadelních her, proloženo písničkami a herci nezapomněli zapojit i samotné žáky. Role krásné Eržiky se ujala Kačka Ošlejšková a mezi žáky z Cimermanovy hry Vyšetřování ztráty třídní knihy jsme našli i Dvořáčka, Kavana a Černocha. Kulturní dům se tradičně otřásal výbuchy smíchu a všichni byli představením nadšeni. Foto. RO

Jaderný soud

Také v letošním roce se v rámci výuky fyziky v 9. ročníku uskutečnil projekt s názvem „Jaderný soud“. Žáci se rozdělí do dvou skupin a vžijí se do rolí obhájců a žalobců využití štěpení jader uranu pro výrobu elektrické energie. Obě skupiny se snaží přesvědčit porotu a získat ji na svou stranu. Není důležité, kdo zvítězil, ale to jak žáci zadané téma pochopili, zpracovali a prezentovali před porotou složenou z učitelů žáků nižších ročníků. Naši deváťáci se úkolu zhostili velmi dobře, přestože se v jejich výkonech nějaké chybičky vyskytly. ML foto

Cyklovýlet za orchidejemi

V úterý 22. května jsme se společně s žáky 2. stupně vydali na kolech na nedalekou lokalitu, která je známá výskytem chráněných druhů rostlin. Letos tam v hojné míře kvetou především orchideje prstnatce májové, ale i jiné zajímavé a chráněné rostliny. Další zastávkou byl pramen Punkvy. Fotky zde. JV

Sběr papíru

V květnu 2018 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. O hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 7 908 kg netříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

                 1.st:                                                                     2.st:

 1. místo – 2. třída                                                1. místo – 8. třída
 2. místo – 1. třída                                                 2. místo – 9. třída
 3. místo – 5. třída                                                  3. místo – 7. třída
 4. místo – 4. třída                                                  4. místo – 6. třída
 5. místo – 3. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.

Noc s pohádkou 2018

Dne 20.4.2018 se na ZŠ a MŠ Žďárná konala akce „Noc s pohádkou“. S kolegyněmi jsme si připravily vše potřebné a pak už jsme jen očekávaly příjezd nadšených týmů. Program začal poklidným čtením pohádek, které děti s nastraženými oušky poslouchaly a poté vyplňovaly kvízy s řadou různých otázek, které se týkaly právě čtených pohádek. Pak jsme se společnými silami prokousávali přes různé úkoly, kvízy, hádanky, přes puzzle, skládání básniček, popis pohádkových postav až po správné seřazení pohádkového děje dle obrázků. Nejvíce však děti zaujalo noční hledání indícií, kdy po škole pouze s baterkami hledaly nápovědy pro správný název své pohádky. Poté proběhlo hodnocení týmů, kdy si děti odnesly spousty odměn za své dovednosti. Po všem tom večerním dobrodružství je zmohla taková únava, že dobrovolně zalezly do svých spacáků a u pohádky tiše usnuly. Celou akci hodnotím velmi kladně a děkuji za spolupráci a výpomoc svým kolegyním, ale hlavně bych chtěla poděkovat všem zúčastněným. Děti byly moc šikovné, bystré a hlavně nadšené po celou dobu večerních aktivit.Foto zde.

Exkurze – Dlouhé Stráně a papírna v Losinách

V pondělí 7. května se žáci 5. – 9. třídy vydali do Jeseníků. Naším cílem byla přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, která byla zvolena Divem České republiky.  Za krásného slunečného počasí jsme autobusem vyjeli k elektrárně, v informačním centru shlédli film o principu fungování elektrárny a navštívili jsme i halu, pod jejíž podlahou se skrývají turbíny. Potom nás autobus vyvezl kolem dolní nádrže až k horní nádrži. Bylo zajímavé, když nás průvodce upozornil, že večer předtím byla horní nádrž vypuštěná. V době naší návštěvy byla nádrž opět téměř plná.  Z vrcholku hory Dlouhé stráně jsme se mohli díky jasnému počasí kochat i nádhernými výhledy na vrcholky Jeseníků. Další zastávkou byla ruční papírna ve Velkých Losinách, poslední ruční papírna ve střední Evropě s nepřetržitým 400 letým provozem. Kromě muzejních exponátů nám také předvedli ukázku výroby papíru. Návštěva obou míst byla velmi zajímavá. Foto zde. JV

Městské divadlo v Brně – představení Jméno

V odpoledních hodinách dne 2. 5. 2018 se žáci a učitelé II. stupně vydali do Městského divadla v Brně na komediální představení Jméno. Hlavními hereckými představiteli byli Alena Antalová a Martin Havelka. Představení bylo plné vtipů a bonmotů, které bavily diváky, kteří se lámali smíchy. Žáci se chovali velmi ukázněně a kultivovaně, za což jim děkujeme. EK

Úklid obce Žďárná

V pondělí 30. 4. 2018 se žáci naší školy zapojili do úklidové akce po obci Žďárná. Akce se účastnili žáci od třetího po devátý ročník. Nasbírané odpadky ukládaly děti do pytlů po celé obci. Akci přálo i pěkné počasí a doufáme, že se podaří uklizenou obec udržovat v čistém stavu. EK

Beseda s Anabell – poruchy příjmu potravy

V úterý 24. dubna 2018 se dívky 2. stupně zúčastnily besedy s přednášející z centra Anabell, které se zabývá poruchami příjmu potravy. Prostřednictvím různých aktivit se seznámily s příčinami a projevy anorexie a bulímie i dalších poruch. Foto zde. JV

Školení první pomoci

V pondělí 23. 4. 2018 proběhlo na naší škole školení první pomoci v rámci přípravy na okresní kolo soutěže mladých zdravotníků. Školení se zúčastnili všichni žáci I. i II. stupně. Někteří si vyzkoušeli první pomoc i prakticky například resuscitaci, obvazovou techniku a zastavení krvácení. Školení bylo přínosné a doufáme, že do budoucna budou žáci schopni správně reagovat v případě ohrožení života. Ek

Beseda s kurátorem

Dne 24.4. 2018 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy na téma trestněprávní odpovědnost mládeže s kurátorem panem Ševčíkem z boskovického odboru sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Nejprve proběhla přednáška a poté mohli žáci klást nejrůznější dotazy v rámci besedy. foto EK

Svačinkový den

Ve středu 7. března proběhla ve škole soutěž v přípravě zdravých nápaditých svačinek. Nejlépe si s úkolem poradily dívky z 9. třídy, které za vločkové muffiny a chia puding s jahodami vyhrály 1. místo.  Na druhém místě se umístili Josef Kočvara a Jakub Sedlák z 8. třídy s výborným domácím sendvičem s krůtím masem a na třetím Natálie Jelínková a Tereza Zedníková z 8. třídy se svačinkou ve tvaru kuřátka. Fotky si můžete prohlédnout zde.

Dům přírody

Dne 13. 3. 2018 se žáci 5., 6., a 8. třídy zúčastnili výukových programů v Moravském krasu. Šesťáci si zahráli na pravěké lovce mamutů, osmáci se vydali na výpravu za vznikem Moravského krasu a pátá třída se zaměřila na příběh o Moravském krasu. Během zážitkových programů se dozvěděli řadu nových poznatků, zahráli si vědomostní soutěže o ceny a prohlédli si útvary Moravského krasu v terénu. Všem děkuji za účast a čas věnovaný přírodě a historii. EK foto

Zeměpis zábavně

V hodinách zeměpisu nemusí být jen nuda. Žáci si vyzkoušeli, jak prakticky aplikovat znalosti biosféry a vyzkoušeli si nové metody práce a učení. EK Biosféra

Lyžák 2018

Rok se sešel s rokem a v termínu bezprostředně po jarních prázdninách vyrazili žáci školy ze Žďárné opět na hory. Nesmírně se na ně těšili. Dokazovala to rekordní účast. Hlavní vedoucí Bohumil Hlaváček s instruktory Zuzanou Ježkovou, Matějem Hlaváčkem, Adamem Pernicou a pedagogickým dozorem a zdravotnicí v jedné osobě Kateřinou Trnečkovou měl na starost 34 stávajících žáků školy a 4 bývalé. Autobus pomohli zaplnit ještě další čtyři dospěláci, kteří sice jeli do Stříbrnic v rámci své dovolené, ale v rámci ochoty také občas s výcvikem pomohli, za což jim patří velký dík.

Zkušené lyžaře doplnilo 12 úplných začátečníků a jedenáct snowborďáků. Že výcvik byl  kvalitní dokázal fakt, že závěrečný slalom dokázali projet i ti, kteří dosud lyžování viděli jen v televizi.  Zranění v podobě naraženin nechyběla, jen jeden úraz kolene byl  trochu vážnější.  Nemoci se také objevily, většinou ale přivezené už z domova. Večery zaplňovala soutěž Stříbrnický kvíz, jednou se představila Partička, která všechny velmi pobavila. Na kvalitu ubytování i jídla si nemohli žáci stěžovat, včetně velmi vstřícného chování majitelů Králické chaty, kteří si žďárenské žáky nemohli vynachválit.

Závěrečný večer došlo na předávání cen. Celkovým vítězem Stříbrnického kvízu se stal tým ve složení Adam Janků, Josef Kočvara, Daniel Popela a Jan Polívka. Mezi snowboardisty získal zlato Lukáš Trnečka, stříbro Tereza Mazánková a bronz Barbora Blahová. Nejrychlejší slalomářkou byla stejně jako loni Agáta Dudková před Nikolou Žáčkovou a Šárkou Foltýnovou. Ve slalomářích se vešli nejlepší do půl sekundy – první dojel Šimon Zedník, druhý Jan Dudek a třetí Adam Janků. Nejrychlejšího času ale dosáhl jedenasedmdesátiletý Miroslav Živný, který trať absolvoval dokonce bez holí a jemuž patří velký dík, že se v rámci své rekreace poslední dva dny věnoval individuálně absolutním začátečníkům.

Poděkování patří úplně všem – řidiči autobusu Pavlu Veselému za perfektní dopravu, všem dospělým a také všem dětským účastníkům lyžařského výcviku za vzorné chování a přístup k výuce. Ve Stříbrnicích jsme se rozloučili spokojeni a dojati se symbolickým ZA ROK NA SHLEDANOU. (BH)

Ochutnávka cizokrajného ovoce

Předávání pololetního vysvědčení jsme si v 7. třídě zpestřili ochutnávkou cizokrajného ovoce, které jsme získali z projektu Ovoce do škol. Nejprve jsme si všechno ovoce oloupali, nakrájeli a pěkně připravili na společný stůl. Poté následovala ochutnávka a v závěru zhodnocení, které ovoce nám chutnalo a které nikoliv. Foto zde. Trnečková

Anglické projektové dny

O tom, že výuka angličtiny nemusí být nuda, se žáci 4. až 6. třídy mohli několikrát v průběhu 1. pololetí přesvědčit díky projektovým dnům. Koncem října jsme společně slavili Halloween. V listopadu a prosinci jsme se zaměřili na různé druhy potravin a nápojů, na jídlo zdravé a nezdravé. Žáci ve skupinách tvořili plakáty s obrázky potravin a jejich anglickými názvy. V předvánočním čase je neminul projektový den zaměřený na slavení vánočních svátků. Tento den jsme si ještě zpestřili díky čokoládovému fondue. Žáci si přichystali ovoce, které poté jedli namočené ve výborné čokoládě. Nyní se žáci 5. třídy věnují tématu moje město, kdy postupně ve výtvarné výchově tvoří model města, který bude později sloužit nejen pro výuku angličtiny. V hodinách žáci rádi hrají různé stolní anglické hry a s radostí pracují na nové interaktivní tabuli. Foto zde. Trnečková

Projekt-Prevence pohlavních chorob

První den po jarních prázdninách se žáci 7 . až 9. ročníku věnovali problematice pohlavních chorob a vytvářeli ve skupinách společné projekty, které se týkaly nejznámějších pohlavně přenosných chorob. Zjišťovali, jak se choroby přenáší, projevují a hlavně se zabývali jejich prevencí. Rouchalováfoto

Výchovný koncert-Zdraví máme jen jedno

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 jsme se žáky 1. – 5. třídy navštívili v Kulturním domě ve Žďárné výchovný koncert na téma „Zdraví máme jenom jedno“. Zazněly zde známé pohádkové písničky, dětské hity i hudební novinky populární hudby v podání pana učitele Jiřího Klemsy a Markéty Doleželové. Také se zaměřili na důležitá témata jako je kyberšikana, alkohol, cigarety i volnočasové aktivity. Děti se během představení zapojovaly zpěvem, odpovídaly na otázky a nakonec si s velkým elánem a nadšením zatančily. Koncert se všem líbil. Fotky zde. Kovaříková

Vánoční besídka v kulturním domě

Žáci základní a mateřské školy si opět připravili pro širokou veřejnost vánoční besídku. Vše odstartovala mateřská škola, děti zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky. Z prvňáků se stali andílci, čerti a sněhuláci, kteří nám zatancovali, zazpívali a představili se prostřednictvím básničky. Druháci ukázali svoje pohybové nadání prostřednictvím písničky Sofia. Žáci třetí třídy zarecitovali několik básniček, zazpívali písničku a Křemílek s Vochomůrkou si upekli kaštany. Čtvrťáci se prezentovali s pásmem básniček, páťáci zahráli pohádku o Popelce. Šestá třída zimní náladu oživila Grónskou písničkou a vánočními vtipy. Sedmáci poslali Marušku v pohádce O dvanácti měsíčkách pro špenát a motýla. Osmá třída si pro diváky připravila pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, několik děvčat zatančilo na píseň Can’t stop the feeling a celé odpoledne završili deváťáci s parodií na pohádku Sněhurka. Doufáme, že se besídka líbila a zároveň děkujeme všem, kteří se na ní podíleli. Rouchalová

Vánoční besídka

Bruslení

V pondělí 18. prosince jsme se opět vydali na bruslení na zimní stadion v Boskovicích. Příjemné odpoledne naplněné pohybem jsme si všichni užili. Fotky zde. JV

Vánoční muzeum v BCE

V pondělí 18. 12. 2017 jsme s dětmi 1. a 2. třídy navštívili Muzeum v Boskovicích. Děti si nejdříve prohlédly betlém a měly za úkol hlasovat pro nejhezčí figurku, která se jim v betlémě líbila. Potom se seznámily s různými vánočními zvyky, které se dnes již většinou nedodržují. Děti se nejvíce těšily na vánoční tvoření. Ve větším sále měl každý připravený polštářek na sednutí, podložku na práci, lepidlo, nůžky a další materiály. Vytvořily si krásnou vánoční hvězdu z papírových sáčků a třpytivý závěs do okna. Dětem se práce dařila a většina z nich pracovala samostatně nebo s malou dopomocí. Všichni byli spokojení a děti se těšily, jak si svoje výrobky vystaví doma. Kovaříková

Poděkování za sbírku na útulek

V pondělí 11. 12. 2017 jsme odevzdali všechny nasbírané granule, konzervy, pamlsky a další dobroty pro zvířátka na informační centrum v Boskovicích. Slavnostní předání sbírky útulku proběhne dne 14. 12. 2017 v 15 hodin na Masarykově náměstí v Boskovicích, kde proběhne krátký program. Všem, kteří na sbírku přispěli velmi děkujeme. EK

Předvánoční Vídeň

Dne 30. 11. se žáci a učitelé naší školy vydali do předvánoční Vídně. Po příjezdu do Vídně bylo naší první zastávkou Vojenské muzeum, kde jsme viděli např. vůz, ve kterém byl zastřelen František Ferdinand d´Este, jeho uniformu a zbraně použité v první světové válce. Poté naše cesta směřovala ke stájím lipicánů, kde nám pan Polák udělal soukromou prohlídku. Dále jsme pokračovali prohlídkou náměstí, viděli jsme památník Marie Terezie a vídeňský Morový sloup a navštívili katedrálu sv. Štěpána, kde si Napoleon vzal Marii Louisu. Předposlední zastávkou bylo Přírodovědné muzeum. Nejdůležitějším bodem zde je willendorfská  venuše. Zlatým hřebem celého dne byly vánoční trhy, na které jsme se nejvíce těšili. Mohli jsme si koupit třeba horkou čokoládu, dětský punč nebo nějaký vánoční dárek. Výlet se všem líbil, velké díky patří paní průvodkyni za výborný výklad, paním učitelkám za zorganizování celého výletu a panu Mazánkovi za zprostředkování exkurze ve stájích.  Kateřina Kovářová, Aneta Dvořáková (žákyně 9. ročníku). Foto zde.

Sbírka na opuštěná zvířátka

Jako již každý rok i letos se naše škola bude snažit pomoct opuštěným zvířátkům ze záchytné stanice v Boskovicích. Zapojíme se do dobročinné sbírky. Granule, pamlsky misky, vodítka, pelíšky stelivo, kapičky, přípravky naproti blechám a klíšťatům pro pejsky a kočičky můžete nosit jednotlivým třídním učitelkám do 8.12.2017. Slavnostní předání nasbíraných věcí proběhne 14. 12. 2017 v 15 hodin na Masarykově náměstí v Boskovicích. Těšit se můžete i na krátký program. EK plakátek zde

Sbíráme kůru pomerančů, mandarinek a citronů

I tento školní rok bude naše škola sbírat citrusovou kůru. Usušenou kůru pomerančů, mandarinek a citronů můžete nosit svým třídním učitelům. Prosím všechny sběrače, aby kůru třídili na jednotlivé druhy. Všem sběračům předem děkujeme. Havelková

Adventní výstava

Burza SŠ – Boskovice

V pátek 10. listopadu zavítali žáci 9. třídy na pozvání vedení do SOŠ a SOU André Citroena do Boskovice, kam je zavezl zvláštní autobus zaplacený touto školou, aby si mohli prohlédnout nabídku jejich studijních a učebních oborů. V rámci tohoto dne i navštívili i další střední školy, které měly Dny otevřených dveří. V pondělí pak navštívil naši školu ředitel SŠ TEGA Blansko a prezentoval jejich nabídku. BH

Divadlo Polárka

V úterý 31. 10. 2017 žáci 2. a 3. ročníku navštívili divadlo Polárka v Brně. S velkým zájmem sledovali dobrodružství dvou největších oslů všech dob Enšpígla a Nasreddina. Představení bylo plné humoru, vtipů, písniček, hlavní postavy bojovaly s lidskou hloupostí a důležité bylo nenudit se. Divadlo se všem líbilo a prožili jsme všichni zábavné dopoledne. foto Kovaříková

Halloween ve 4. a 5. třídě

Dne 31. října proběhlo ve 4. a 5. třídě vyučování s halloweenskou tématikou. Žáci v přestrojení za čarodějnice, upíry a další monstra zažili netradiční výuku matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a výtvarné výchovy. Dozvěděli se o historii svátku Halloween a porovnávali tento svátek s Dušičkami, které se slaví v naší zemi. Zahráli si halloweenské hry, malovali obrázky dýní a svoje kostýmy také ukázali dětem z mateřské školy. Žákům se celé dopoledne moc líbilo a věříme, že si v jeho průběhu osvojili nové poznatky. Fotky zde. KT

Pevnost Boyard ve škole

Ve středu 25. října jsme naši školu opět proměnili v Pevnost Boyard. Sice jsme neměli kamenné hradby ani moře, ale na různých místech školy se přesto objevila zábavná a poučná stanoviště a nechyběl ani otec Fura. Projektový den měl tentokrát téma „Tajemství lidského těla.“ Soutěžící týmy byly složené z žáků 1. – 7. ročníku. Žáci ověřovali svoje znalosti o lidském těle, poznávali vnitřnosti, zkoumali kostru, testovali svoje smysly, zkoušeli resuscitaci, ale také překonávali strach, když hledali nápovědu v tmavém sklepě osvětleném jen svíčkami, luštili Brailovo písmo, testovali týmového ducha při sportovních disciplínách a nořili se do krabice s odpadky. Za úspěšně složené úkoly sbírali body a nápovědy. Nejlépe si vedl tým vedený sedmáky Kačkou Ošlejškovou a Honzou Jablunkou. Ostatní týmy s výjimkou jediného pak správně uhádly heslo a získaly za odměnu hromadu zlaťáků. Děkuji všem žákům osmého a devátého ročníku, kteří opět s velkým nasazením a fantazií vytvořili soutěžící stanoviště, panu učiteli Hlaváčkovi, který se změnil na jeden den v otce Furu a také rodičům, kteří pomáhali s vytvářením různým pomůcek. Foto zde. JV

Mezinárodní den archeologie – 7. třída

Dne 16. 10 2017 se žáci 7. třídy vydali na dalekou cestu do pravěku. Jejich kroky vedly do Muzea Boskovicka, kde pro ně byl připraven program pro malé archeology. Celé dopoledne se jim věnovaly paní archeoložka a paní pedagožka z Boskovického muzea, které si pro ně připravily zábavný program, jehož obsahem byla úvodní přednáška do problematiky archeologie, hledání artefaktů, sepisování nálezové zprávy, rekonstrukční činnost a práce s keramickými střepy, ochutnávka pravěkých pochutin, poznávání obilnin a výroba šperků a nádob z hlíny a drátků. Dětem se program velmi líbil a všichni jsme se spokojeně vraceli domů. foto EK

Sběr papíru

Ve školním roce 2017/2018 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. O hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 12 790 kg netříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

      1. stupeň                                                              2. stupeň

 1. místo – 4. třída                                                 1. místo – 8. třída
 2. místo – 3. třída                                                 2. místo – 9. třída
 3. místo – 1. třída                                                  3. místo – 7. třída
 4. místo – 5. třída                                                 4. místo – 6. třída
 5. místo – 2 třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme. foto

Africká pohádka

Ve středu 11. 10. 2017 k nám přijeli herci z divadla z Hradce Králové a v Kulturním domě ve Žďárné pro děti prvního stupně sehráli „Africkou pohádku“. Děti se zábavnou formou seznámily s postavou cestovatele a dobrodruha dr. Emila Holuba, který procestoval celý africký kontinent. Prožily napínavé i veselé příhody se žirafou, slůnětem, lvem i opicí Pepinou, které lékař léčil, ale také to byli jeho kamarádi. Společně bojovali proti lovci, který chtěl zvířata ulovit a prodat. Pohádka tak děti upozornila na to, že ne všichni lidé jsou přáteli zvířat a že mnoho zvířat v Africe je zbytečně zabíjeno. Ale jako v každé pohádce, i zde vše dobře dopadlo. Představení bylo poučné, veselé, plné překvapení i písniček. Dětem se velmi líbilo. Kov

Po stopách Voskovce a Wericha

Již po několikáté nás navštívila dvojice herců z Hradce Králové, tentokrát žáky druhého stupně seznámili s postavami Osvobozeného divadla – Janem Werichem a Jiřím Voskovcem. Ukázky z jejich her doplnili písničkami a informacemi o jejich životě. Vše bylo opět proloženo humorem a opět do svých scének herci zapojili i samotné žáky. Všichni se výborně bavili a celý kulturní dům hřměl smíchem. foto Rouchalová

Historická exkurze- židovské město

Dne 6. 10. 2017 se žáci 8. a 9. ročníku ZŠ vydali na historickou exkurzi do Židovského města v Boskovicích. Jejich úkolem bylo pečlivě poslouchat výklad paní průvodkyně a na základě jejího vyprávění doplňovat informace v pracovním listu. Součástí exkurze byla procházka bývalým židovským ghettem, návštěva obecního domu, synagogy a židovského hřbitova. Žáci si prohloubili své znalosti o židovském náboženství, praktikách a kultuře. EK

Tonda Obal na cestách-ekologický program

Ve středu 27.9. 2017 přijeli na naši školu lektoři z Ekokomu a připravili pro žáky besedu o odpadech. Žáci se dověděli zajímavé informace o tom, kam odpad putuje, proč je důležité odpad třídit a co se z recyklovaného odpadu vyrábí. Fotky zde. JV

Cyklovýlet Sloup

Ve středu před prázdninami se většina žáků 6. a 7. ročníku vydala na kole do Sloupu. Cesta tam byla velice příjemná, u jeskyní si pak žáci odpočinuli, osvěžili se zmrzlinou a vydali se zpět. Do Žďárné nás provázelo horko a neustálé mírné stoupání, ale všichni byli stateční a dojeli do cíle. Rouchalová

Obhajoba absolventských prací

V pondělí 26. 6. proběhla obhajoba absolventských prací žáků 9. třídy. Téma si žáci vybrali dle svých zájmů nebo využili některé ze široké nabídky. Žáci měli za úkol prokázat, že zvládnou samostatně pracovat na dlouhodobější práci, propojovali získané znalosti a dovednosti z celé řady předmětů a naučili se lépe pracovat s textovým editorem. Zvolili si vedoucího práce, který jim pomáhal s vlastním zpracováním i s úpravou textu. Po úspěšném odevzdání následovala ještě obhajoba absolventské práce před komisí. Žáci si připravili krátké prezentace, ve kterých seznámili komisi i přihlížející spolužáky s obsahem jejich práce. Poté přišlo na řadu hodnocení jednotlivých prací, které byly velmi kvalitní. Všichni žáci obdrží certifikáty za dobře odvedenou práci. Foto zde. Trnečková

Terénní výuka – zeměpis

Žáci 8. třídy se vydali dne 22. 6. 2017 na terénní výuku v rámci výuky zeměpisu. Jejich kroky směřovaly k meteorologickému radaru Skalky. Na trase plnili řadu úkolů týkajících se orientace v terénu, náčrtů krajiny, hodnocení přírodních jevů. Během terénní výuky se propojovaly prvky fyzickogeografického zeměpisu a socioekonomické sféry. S úkoly se žáci vypořádali dobře a odnesli si řadu nových poznatků ze zeměpisu, které mohou využít v běžném životě. MP

Sběr víček pro Elišku

Dne 8. června si maminka Elišky Trmačové odvezla 9 velkých pytlů plných plastových víček, které jsme v naší škole za tento školní rok nasbírali. Peníze z prodeje víček budou použity k úhradě nákladné léčby, kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Žáci čtvrté třídy si navíc pro Elišku připravili malý dáreček v podobě zvířátek z papíru. Poděkování zde.

Školní výlet – Praha

Žáci II. stupně vyrazili ve dnech 19. – 20. 6. 2017 na školní výlet do Prahy. Počasí jim přálo a tak nic nebránilo prožít skvělé dva dny v české metropoli. Nejprve zamířily naše kroky na Vyšehrad, kde jsme navštívili katakomby a sál Gorlici, kde jsou umístěny originální sochy z Karlova mostu, poté jsme prošli hřbitovem se slavnými osobnostmi až k nejhonosnější hrobce Slavín. Parníkem jsme se po řece Vltavě dostali do ZOO, kde si každý prohlédl, co ho lákalo. Ti, kterým zbyly síly po celém dnu, si ve večerních hodinách zahráli přehazovanou nebo badminton.Druhý den jsme se lanovkou vydali na Petřín. Tady jsme se zasmáli v bludišti a poté pokochali z rozhledny výhledem na Prahu. Na Pražském hradě jsme stihli výměnu stráží a z chrámu sv. Víta jsme spěchali na exkurzi do Poslanecké sněmovny.Na Staroměstském náměstí jsme se osvěžili a přes Václavské náměstí zamířili konečně k autobusu. Výlet se všem líbil a v pořádku jsme se vrátili domů. MP foto

Školní výlet – 8. třída

Osmáci letos vyrazili na školní výlet do Moravského krasu. Základnou nám byl kemp v Jedovnicích a za tři dny jsme stihli prozkoumat některá zákoutí krasu. Nevynechali jsme Punkevní jeskyně s nejvtipnějším průvodcem, lanovku na Macochu, Macochu z horního i dolního můstku, ze dna i kolem dokola, bývalý tajný vojenský kryt a jeskyni Výpustek, Santiniho barokní perlu – poutní chrám ve Křtinách, Dům přírody ve Skalním mlýně ani rybník Olšovec. Domů jsme se vraceli plni bezvadných zážitků. JV

Školní výlet – 1. a 2. třída

Ve středu 14. 6. 2017 jsme s dětmi 1. a 2. třídy vyrazili na výlet do Lysic. Počasí nám přálo, nálada byla výborná. Jako první nás čekala prohlídka zámku. Přivítala nás půvabná princezna v krásných šatech, která nás provedla celým zámkem. Cestou na děti čekala spousta pohádkových postav, které děti poznávaly a povídaly o nich. Bavilo je hledání a počítání tajných dveří, zazpívali jsme si za doprovodu klavíru v hudebním salónku a nejvíce se dětem líbil souboj rytíře se zlodějem. Prošli jsme kolonádu a podívali jsme se do zahrad, které jsou opravdu nádherné. Tam jsme také posvačili a pak nás čekala pohádka Princ Bajaja.V této pohádce se děti seznámily se životem lidí za doby Karla IV. Poznaly, jak se tehdy lidé oblékali, jak stolovali. Viděly prince na koni, souboj s drakem a také královskou svatbu. Po ukončení pohádky si mohly děti vyzkoušet, jak se mlelo obilí na mlýnských kamenech, jak lidé dříve dělali vlákna ze lnu, dozvěděly se spoustu poznatků o koních, o chovu koz.Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Boskovicích, kde si děti pochutnaly na párku v rohlíku a zmrzlině. Vraceli jsme se unavení, ale spokojení. Výlet se nám všem moc líbil. foto zde Kovaříková

Dětský den

V pátek 9. 6. 2017 si žáci deváté třídy připravili pro své mladší spolužáky dětský den. Cesta s piráty za pokladem započala ve škole, odkud se vydaly všechny třídy lesem směrem k obci Suchý. Po trase museli žáci plnit různá stanoviště, na kterých číhali piráti z deváté třídy. Tato bojová hra byla stylově zakončena hledáním pokladu na dětském hřišti ve tvaru pirátské lodi. Žáci deváté třídy svůj úkol splnili na výbornou a tímto jim za organizaci děkujeme. Den dětí MP

Terénní výuka přírodopisu

Ve středu 31. 5. 2007 opustili šesťáci školní lavice a vydali se na kolech na výuku bezobratlých živočichů do lesa a k vodě. První zastávka byla u rybníčka U Třech Krátkých ve Skelné Huti. Na hladině jsme pozorovali chrostíky, kteří se právě vylíhli z kukel a nechávali u břehu prázdné svlečky. Kromě běžných druhů lesního hmyzu jsme v rybníčku a potůčku objevili také splešťuli blátivou, pijavici a blešivce. Další zastávkou byl nově opravený rybníček u Suchého a pak i velký rybník na Suchém. Terénní výuka doplnila právě probíhající výuku hmyzu a dalších bezobratlých a věřím, že si žáci díky osobnímu prožitku upevnili a prohloubili již získané vědomosti. JV

Hasík 2. a 6. třída

V pondělí 15. 5. a v úterý 23. 5. 2017 proběhla na naší škole beseda s hasiči v rámci projektu Hasík. Tohoto projektu se zúčastnili žáci 2. a 6. třídy a byl to již několikátý ročník. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o práci hasičů, která je velmi všestranná, zajímavá, ale také těžká. Mohly si prohlédnout oblek hasičů a taky si ho samy vyzkoušet. Nechtělo se nám ani věřit, že celá výbava váží 37 kilogramů.

Hlavním cílem této akce však bylo získat informace o základních pravidlech požární ochrany, o chování v případě ohrožení a pomoci ostatním lidem v případě nouze. Děti si vše samy vyzkoušely, dostaly drobné odměny a omalovánky. Akce se všem líbila a pro hasiče za odměnu děti nakreslily pěkné obrázky. fotoKovaříková

Sběr starého papíru

Ve středu 10. 5. 2017 proběhl ve škole sběr starého papíru. Již brzy ráno přiváželi rodiče do školy svoje děti spolu s množstvím starého papíru, který shromažďovali u školy. Firma NAJA, se kterou spolupracujeme, přistavila dva kontejnery, které se v průběhu dne rychle naplnily. Pan školník se skupinou pracovitých chlapců vážili papír a ukládali ho do kontejnerů až do jejich zaplnění. Protože papíru bylo ještě mnoho, tak nám firma NAJA přivezla další kontejner a i ten se naplnil. Celkem jsme sesbírali 9 788 kg papíru. Sběr probíhal formou soutěže mezi třídami a hodnocen byl zvlášť první a druhý stupeň s těmito výsledky:

 1. stupeň: 1. místo – 3. třída, 2. místo – 2. třída, 3. místo – 1. třída, 4. místo – 4. třída, 5. místo – 5. třída
 2. stupeň: 1. místo – 7. třída, 2. místo – 6. + 8. třída, 3. místo – 9. třída

Také mateřská škola se sběru zúčastnila a celkem přinesli 450,5 kg papíru. Všem zúčastněným děkujeme.foto Musilová

Foto – vyhlášení výsledků

Historická exkurze Terezín-Lidice

Žáci II. stupně spolu s několika absolventy naší školy navštívili dne 21. 4. 2017 pevnostní město Terezín, kde jsme se zúčastnili prohlídky Malé pevnosti, která sloužila za II. světové války jako věznice a sídlo gestapa. Poté vedly naše kroky do Velké pevnosti, jak je nazýváno samotné město Terezín. Zde jsme zamířili do muzea holocaustu a prošli s průvodcem celé město až k budově krematoria. Druhým cílem naší cesty byla vesnice Lidice. Tam jsme viděli sbírku moderního umění a výstavu fotografií se slavnými muzikanty. Exkurzi jsme zakončili na louce, kde stojí základy bývalých Lidic a prošli jsme se v růžovém sadu, který symbolizuje sympatie celého světa s tímto památným místem. Fotografie k vidění zde MP

Jezinky a bezinky – Městské divadlo Brno

V úterý 7.3. se žáci i učitelé odpoledne převlékli do společenských šatů a společně vyrazili do MD v Brně. Zhlédli představení o dvou starých dámách, které svérázným způsobem konají dobré skutky a tráví osamělé muže bezinkovým vínem s jedem. Městské divadlo opět nezklamalo a všichni si večer užili a odjížděli domů spokojeni. RO

Zážitkové učení – středověk

Dne 28. 2. 2017 se žáci 7. třídy ocitli v kůži středověkého člověka. Formou zážitkového učení jsme si přiblížili dobu středověku. Každý žák si vybral postavu, která ve středověku žila, připravil si kostým a krátké povídání o jejím životním příběhu. Navštívili nás například Karel IV. se svými manželkami, rolník, svatá Anežka, morový lékař, mnich, Eliška Přemyslovna a rytíř řádu templářů. Všichni žáci vzali svůj úkol zodpovědně a přišli pěkně připraveni. foto zde MP

Masopustní karneval

V pátek 24. 2. 2017 jsme si ve třídách uspořádali karneval. Hned ráno po příchodu do školy jsem si oblékli masky, abychom si zpříjemnili tradiční vyučování. Poslední hodinu jsme si společně zatancovali, zamlsali a  zasoutěžili ve sportovní hale. Byla to super zábava!!! foto Polívková

Městské divadlo v Prostějově

Dne 20.2.2017 navštívili žáci 3.-5. ročníku ZŠ a MŠ Žďárné Městské divadlo v Prostějově, kde zhlédli divadelní představení Listování – Lichožrouti. Toto představení vycházelo ze stejnojmenné knihy o ztracených ponožkách – z každého páru se většinou ztrácí pouze jedna ponožka. Herci přímo na jevišti listovali v knize, předčítali a současně hráli vybrané části děje. Snažili se pobavit dětské diváky, ale také prohloubit jejich zájem o četbu knih. Grmelová

Divadlo – Tři bratři

Ve středu 15. 2. 2017 navštívili žáci 1. a 2. ročníku v Zámeckém skleníku v Boskovicích pohádkové přestavení Tři bratři. Toto divadlo sehráli studenti VOŠ ekonomické, zdravotnické a SŠ Boskovice. Pohádka byla velice pěkná, s krásnými písničkami, které si děti spolu s herci zazpívaly. Všem se líbila a děti odměnily herce velkým potleskem.VK foto

Lyžařský výcvikový kurz očima žáků

Dne 12.2.2017 se ve Stříbrnicích uskutečnil lyžařský kurz pro 2. stupeň a některé žáky z 1. stupně.  Všichni si tento týden užili. Zájezdu se zúčastnilo 27 žáků, z toho 22 žáků jelo na lyžích a 5 žáků na snowboardu.  Na lyžích se učilo 7 začátečníků, kteří pochytili základy a hned po pár hodinách byli schopni jezdit bez problémů na vleku.  Na konci výcviku proběhl slalom, ve kterém soutěžili jak lyžaři tak i snowboarďáci. Na prvním místě ve snowboardu se umístila Natálie Sychrová, na lyžích z kluků vyhrál Adam Janků a z dívek  Agáta Dudková. Každý večer jsme měli nachystaný program, který všechny bavil jako například kvíz nebo Partička. Poslední den jsme po snídani odjeli se slzami v očích domů. Celý týden byl velmi zábavný, přálo nám počasí a sníh byl také mimořádně kvalitní. Jsme rádi, že jsme se tohoto kurzu mohli zúčastnit a většina z nás na něj bude vzpomínat hodně dlouho. Viz fotogalerie 1, 2, 3. Silvie Sychrová, Ludmila Marková

Vzdělávací program o holocaustu – Nezapomeneme

Žáci 8. a 9. třídy se dne 9. 2. 2017 zúčastnili v Brně v Muzeu romské kultury vzdělávacího programu o holocaustu s názvem Nezapomeneme. V rámci programu prohloubili své znalosti o dění během druhé světové války, měli možnost pracovat v týmech, zabývat se dobovými fotografiemi, pracovat s úryvky z deníků židovských a romských obětí, simulovat situace před transportem, vyzkoušeli si balení kufrů do koncentračního tábora. Vrcholem celého vzdělávacího programu byla beseda s pamětníkem. Měli jsme tu čest mluvit s paní, která přežila válku v ghettu v Terezíně. Celý program se nesl v duchu prevence proti rasové nesnášenlivosti a diskriminaci menšin. MP foto

Projektový den 5. třída – Džungle

V rámci celoroční pirátské hry se žáci tentokráte seznámili s životem v džungli. Aby se dostali na druhou stranu džungle, museli prokázat své znalosti z matematiky, češtiny a angličtiny. Orientaci v prostoru prokázali při  práci s atlasem. Kromě jiného si mohli vyzkoušet filtraci vody, přivonět si k různým druhům koření a ochutnat vybrané tropické plody.V neposlední řadě si také vyzkoušeli vyrobit sádrový odlitek tlapy šelmy z džungle. Jak žáci pilně pracovali se můžete podívat ve fotogalerii. Ježková

Svačinový den

Dne 7. 2. 2017 jsme v rámci projektu CO2 ligy uspořádali Svačinový den pro žáky druhého stupně naší školy. Úkolem žáků bylo vytvořit co nejkreativnější, originální a zdravou svačinu. Hlavní podmínkou bylo využití co největšího množství lokálních surovin (produkty z našeho regionu). Žáci druhého stupně vytvořili týmy, každá skupina si vymyslela a během 45 minut zrealizovala speciální svačinu. Kromě vytvoření svačiny museli žáci znát původ potravin, které použili. Jedním z cílů soutěže bylo, aby suroviny, které se objeví ve svačině, nacestovaly co nejméně kilometrů. S tímto úkolem si žáci poradili bravurně. Osmi z deseti skupin se podařilo připravit takovou svačinu, která nacestovala méně jak 100 km! Porota, která se skládala z paní ředitelky, p. uč. Rouchalové a členů ekologického kroužku, hodnotila 3 základní aspekty: kreativitu, originalitu a počet nacestovaných kilometrů. Vyhlášena byla 3 první místa. S ,,Křepelčí pochoutkou,, se na třetím místě  umístili žáci 6. třídy – Karolína Starová, Tereza Hebelková, Jan Jablunka, Radim Souček a Jaroslav Staněk, kteří si odnesli koš plný zeleniny. Na druhém místě se umístili žáci 9. třídy – Pavel Šindelka, Miroslav Urban a Petr Špidlík, kteří získali koš plný ovoce za jejich ,,Chlebovou loď,,. A konečně na  prvním místě se s ,,Jablečnými sovami,,  umístila Tereza Zedníková a Natálie Jelínková, které si mohly pochutnat na mrkvovém dortu.  Na jejich výrobky a na svačinky ostatních skupin se můžete podívat zde.

svačinový den

Den bez mobilu

Na vysvědčení dne 31. 1. 2017 jsme na škole zorganizovali pyžamový den, jehož smyslem bylo udělat recesi a nebrat se až příliš vážně. A protože většina pyžam nemá kapsy, tak jsme tento den také pojali jako prevenci proti závislosti na mobilních telefonech, které někteří žáci neumí o přestávkách odložit z rukou. Žáci se celý den velmi drželi a opravdu nechali povětšinou telefony doma nebo zavřené v aktovkách, čímž prokázali, že se bez mobilu v pohodě obejdou. MP

Pro vysvědčení v pyžamu

Poslední lednový den si žáci i učitelé oblékli pyžama a strávili v nich celý školní den. Někteří si přinesli i svoje oblíbené plyšáky, bačkory či polštářky. Mezi modely se objevily noční košilky, overaly i flanelová pyžama. V pyžamu se rozdávalo dokonce i vysvědčení. Občas není od věci trochu si výuku zpestřit netradičním způsobem a jsme rádi, že nikdo nezklamal.více v galerii 

Vánoční besídka pro veřejnost

22. 12. 2016 proběhla v Kulturním domě ve Žďárné školní vánoční besídka. Program si připravily děti všech tříd, od první až po devátou, pod vedením svých vyučujících. Široká veřejnost měla možnost zhlédnout pásma básniček, písniček, čertovský rej, pásmo o zimě, autorské básničky, anglickou pohádku, ale i několik velmi vtipných a povedených divadelních scének, ve kterých se hlavně starší žáci vyloženě vyžívali. Ve vánočně vyzdobeném sále kulturního domu odpolední program ukončilo hudební uskupení LUDÍKOVSKÁ SCHOLA několika vánočními koledami. Patří jim oprávněný dík nejen za hudební produkci, ale i za ozvučení celého programu. Vánoční besídka byla milým a příjemným zpestřením v předvánočním shonu a doufám, že přispěla k vytvoření příjemné vánoční atmosféry.foto zde Musilová L.

Divadlo – Hradec Králové

V pátek 16. 12. 2016 děti MŠ, 1. – 4. třídy shlédly pohádku Dobrodružství veverky Zrzečky. Veverka s pomocí kamarádů zajíčka, ježka a jezevce pomáhala najít hajnému hodinky, které mu ukradla straka. Zvířátka také pomohla chytit zlého člověka, který nosil do lesa odpadky.Pohádka byla veselá, plná napínavých situací a dětem se líbila. Také žáci 5. – 9. třídy shlédli divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové s názvem „ Divadelní cestopis, aneb Evropou od renesance po realismus“. Humornou formou herci seznámili svoje diváky s několika představiteli českého a světového divadla. Obě jejich představení měla u dětí a žáků velký úspěch. Kovaříková

Bruslení

V pondělí 12.12.2016 jsme se žáky v rámci tělesné výchovy strávili odpoledne na zimním stadionu v Boskovicích. Bruslení všechny bavilo a tak si je určitě ještě během zimy zopakujeme. Fotky zde

Vánoční besídka

vanocni-besidka

Vánoční sbírka pro opuštěná zvířátka

Jako každý rok i letos je naše škola zapojena do pomoci pro opuštěná zvířátka ze záchytné stanice v Boskovicích. Naši žáci mohou tento projekt také podpořit a to tak, že přinesou do školy hmotné dary v podobě krmiva pro kočky a psy, pamlsky, deky, pelíšky, hračky, vodítka, obojky, stelivo, misky. Nově je pomoc nabízena i opuštěným starým koním. Donesené věci mohou děti předat třídním učitelkám nebo žákům deváté třídy. Sbírka na naší škole potrvá do 9. 12. 2016, poté budou dary předány na infocentrum v Boskovicích. Slavnostní předání celého výtěžku sbírky proběhne v Boskovicích dne 15. 12. 2016 v 15 hodin na náměstí před radnicí. Za vyslovenou podporu děkujeme. MP

vanocni-sbirka-pro-zvirata

Mikuláš 2016

Navštívil nás Mikuláš zde

Vánoční výstava

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 žáci ZŠ a MŠ Žďárná připravili již druhou prodejní výstavu tentokrát s vánoční tematikou. Děti vyráběly vánoční svícny, adventní věnečky, sněhuláky, ozdoby, zápichy do květináčů a další dekorace. Výstavu navštívilo 110 osob a získaný výtěžek věnujeme na zakoupení výtvarných potřeb pro práci v hodinách výtvarných výchov a pracovních činností. ML

Alternátor – Třebíč – Dukovany

V úterý 29. 11. 2016 se žáci 2. stupně ZŠ a MŠ ve Žďárné zúčastnili exkurze do Dukovan, ekotechnického centra Alternátor v Třebíči a Židovského města v Třebíči. V jaderné elektrárně Dukovany se žáci na modelech jednotlivých částí elektrárny seznámili s principy výroby elektrické energie. Výklad byl přizpůsoben věku žáků tak, aby i mladší děti získaly alespoň představu o výrobě elektřiny. Další zastávkou bylo ekotechnické centrum Alternátor vybudované v bývalé továrně na výrobu obuvi. Toto centrum připravuje programy pro děti všech věkových kategorií s tematikou vědy, techniky, vynálezů, výroby a spotřeby energie. Žáci se po expozici mohli pohybovat samostatně, prohlédnout si exponáty, vyzkoušet lezeckou stěnu, nebo pomocí šlapání na kole nabít baterie k pohonu elektromobilu či zhlédnout program o planetě Zemi promítaný na kouli o průměru 3 metry. V Třebíči žáci ještě navštívili židovskou čtvrť, která je zapsaná v seznamu světového dědictví UNESCO jako jedna z nejzachovalejších židovských čtvrtí v Evropě. Prohlédli si synagogu, vyslechli výklad o životě židů, seznámili se se způsoby života židů, s náboženskými svátky, s konzumovaným jídlem a s dalšími zajímavostmi z této židovské čtvrti. Exkurze byla bohatá na množství nových informací, ale pro žáky byla určitě přínosná. ML foto zde

Pevnost Boyard – den vědců

18. listopadu se naše škola připojila k Týdnu vědy, který každý rok pořádá AV ČR, a uspořádali jsme projektový den vědy. A protože věda je velké dobrodružství, pojali jsme dobrodružně také celý den. Škola se změnila v Pevnost Boyard.  Žáci 7.,8. a 9. ročníku připravili  11 soutěžních stanovišť s vědeckou, ale i sportovní a zábavnou tématikou. Jejich spolužáci z 1. až 6. třídy byli rozděleni do 10 soutěžních týmů. Za úkol měli získat klíč od pevnosti a co nejvíc nápověd, z nichž potom hádali heslo. Pro získání klíče museli všichni z týmu proběhnout v časovém limitu překážkovou dráhu v hale.  Kvůli nápovědám soutěžící stříleli z kuše na plechovky, nořili ruce do sklenic se slizem nebo hledali nápovědu se zavázanýma očima na konci bludiště, vedeni jen radami svých kamarádů. 8. třída se změnila v temnou jeskyni, soutěžící také museli sestavit správně kosti na kostře, zvážit a porovnat na rovnoramenných vahách tři předměty. Většina si poradila s hádáním výsledků chemických pokusů. Díky spolupráci s rodiči mohl chodbu ozdobit i rybníček s rybičkami. Lovení rybek vzbuzovalo u soutěžících velké nadšení.  A nesměl chybět ani otec Fura a jeho hádanky. Nakonec jsme se všichni shromáždili v hale. Ať už soutěžící získali všechny nápovědy nebo jen některé, heslo uhodli úplně všichni. Odměnou jim byly nejen čokoládové zlaťáky, ale především zážitky z netradičního a napínavého dne ve škole.

Ráda bych tímto poděkovala všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celého dne, žákům 7. až 9. třídy, kteří s velkým nasazením připravovali svoje stanoviště, rodičům, kteří jim pomáhali a samozřejmě všem učitelům za pomoc s organizací a zajištěním bezpečnosti soutěžících.   Fotky zde.    JV

Vánoční výstava

plakat

Halloween

Děti navštěvující kroužek angličtiny a školní družinu slavily party v halloweenském stylu v pondělí 31.10. Maminky a tatínci se postarali o výborné občerstvení, nechyběl kouzelný lektvar, zábava, tanec, vydlabávání dýní a vyrábění masek či čarodějnického klobouku. Děti v kostýmech procházely školou se slovy TRICK OR TREAT, navštívily p. kuchařky, zašly do haly i do ředitelny, a vykoledovaly si nějaké dobroty. Naše party se vydařila, děti si ji užily a tak chceme také poděkovat všem, kteří nám pomohli s občerstvením či organizací. Fotky z této akce naleznete zde. Blahová

Výstava – Barevný podzim

24. 10. 2016 uspořádala ZŠ a MŠ Žďárná prodejní výstavu výrobků z přírodnin nazvanou Barevný podzim. Děti měly za úkol nasbírat plody stromů, větvičky, šišky a jiné přírodní materiály a z nich vyrobit nějakou dekoraci či výrobek. Mnohým dětem pomáhali rodiče, s některými dětmi pracovaly paní učitelky ve škole a výsledkem byly velmi zdařilé věnečky, svícny, obrázky a jiné dekorace. Všechny děti byly za své práce ohodnoceny známkou z pracovních činností nebo výtvarné výchovy.
Výstavka byla nainstalována v Kulturním domě ve Žďárné, který škole pro tuto akci zapůjčila obec Žďárná, a pro veřejnost byla otevřena celé odpoledne. K vidění a ke koupi byla opravdu velmi zajímavá a pěkná díla od drobných výrobků až po velmi náročné projektové práce, které zobrazovaly např. statek nebo lesní zvířátka. Návštěvnost této výstavky byla velmi dobrá a podle ohlasů občanů se jim velmi líbila. Přibližně 150 občanů si přišlo nakoupit podzimní dekorace. Výtěžek je věnován na koupi výtvarných potřeb pro MŠ, ŠD i pro žáky ZŠ. Část financí věnuje škola na zakoupení potřeb pro výrobu vánočních ozdob a dekorací. Pro velký zájem občanů bude probíhat prodejní výstava s adventní a vánoční tématikou 24. 11. 2016.
Všem rodičům, prarodičům a sourozencům dětí chodících do základní školy děkujeme za pomoc při výrobě a také za bohatou účast na výstavě. zde

Anglický projektový den Animals

Dne 17. 10. 2016 proběhl ve 3. – 5. třídě anglický projektový den věnovaný zvířatům. Žáci pracovali v malých skupinách (4- 5 žáků), do kterých byli zařazeni žáci z různých tříd. Každá skupinka měla určeno, kterým zvířatům se bude věnovat (domácí zvířata, ptáci, hmyz, zvířata z lesa, zvířata v džungli, atd.). Jejich úkolem bylo vytvořit plakát s obrázky a popisky zvířat v anglickém jazyce. Na závěr je ještě čekal úkol pro ně nejtěžší – svoji práci před ostatními spolužáky prezentovat. Projektový den se velké většině žáků líbil a už teď se těší na další, který proběhne v prosinci. Foto zde. Trnečková

Sběr ovocné kůry

I letos se můžete zapojit do sběru ovocné kůry.  Sběr bude probíhat od října do konce ledna. Dobře vysušenou kůru skladujte v papírovém pytlíku. Prosíme o roztřídění citronové kůry od mandarinkové a pomerančové. Ježková

Týdenní projekt – Vesnice

V týdnu od 17. do 21. října žáci sedmého ročníku v rámci hodin dějepisu, zeměpisu a českého jazyka zpracovávali projet o vesnici, ve které bydlí. Cílem projektu bylo poznat historii a současnost vesnice. Hodiny dějepisu žáci věnovali zachycení historie obce, přinesli historické fotografie a zpracovávali pověst o obci. Pověst dokončovali i v hodinách českého jazyka a také se blíže seznámili s nářečím, které je pro jejich obce typické. Občanskou vybavenost v obcích hodnotili v hodinách zeměpisu, zamysleli se i nad tím, co by chtěli v obcích změnit nebo zlepšit a vyzdvihli některá zajímavá místa. Veškeré získané informace zpracovali do nástěnných map. Celý týden završila návštěva výstavy Proměna vesnice ve fotografii, která se nachází ve sklepení boskovického muzea. Zde si žáci prohlédli historické fotografie z jejich i okolních vesnic. Nejlépe byla ostatními žáky ohodnocena práce dětí z Ludíkova. Ludíkovští se svého úkolu zhostili na výbornou i přesto, že jich bylo ve skupině nejméně. Foto Týdenní projekt- Vesnice

Projektový den – Krkonošský národní park

Žáci 7.–9. třídy se v pátek 30. 9. 2016 zúčastnili projektového dne na téma Krkonošský národní park. Děti byly rozděleny do skupin, přičemž každá skupiny měla za úkol zpracovat určité téma týkající s KRNAPu jako například základní pravidla chování, turistické cíle, krkonošské čumáčky a zobáčky či téma krkonošských rašelinišť. Práci bylo třeba náležitě si rozdělit a rozvrhnout mezi jednotlivé členy skupiny tak, aby se do společné činnosti zapojili všichni žáci a výsledek jejich práce byl efektivní. Projekt byl zaměřen na rozvoj komunikačních kompetencí a kooperativního učení. Mpsam_2362

 

Pirátský rok v 5. třídě

Letos  nás provází celoroční hra v pirátském duchu. Žáci mají za úkol sbírat zlaťáky. Za 5 získaných mincí, které obdrží za speciální úkoly, se posouvají v herním poli. Cílem jejich cesty je nalezení pokladu. Cesta nebude úplně jednoduchá, během ní se ocitnou na různých místech, která budou muset prozkoumat, aby  se posunuli blíže k cíli.

Během září jsme již navštívili první ostrov, kde nás přivítali domorodci. Jen jedno políčko nás dělí od dalšího dobrodružství na Sopečných ostrovech. Ježková
img_4157

 

Sběr plastových víček pro Elišku

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme se rozhodli pomáhat sběrem plastových víček nemocnému dítěti z našeho okolí. Letos jsme vybrali Elišku z Velkých Opatovic, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Eliška musí denně cvičit a k jejímu rozvoji jí mimo jiné pomáhá absolvovat rehabilitační pobyty v lázních.

Peníze za nasbíraná víčka budou použity k uhrazení intenzivního rehabilitačního pobytu v lázních v Klimkovicích, který nehradí zdravotní pojišťovna. Bližší informace o druzích plastových víček, které můžete sbírat zde. Trnečková

 

Sběr starého papíru

Ve čtvrtek a pátek 15. a 16. 9. 2016 zorganizovala ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého papíru formou soutěže mezi třídami. Od rána, kdy byl přistaven kontejner, přinášely děti a přiváželi jejich rodiče i prarodiče starý papír, kartony, letáky a noviny. Dalo by se říci, že sběr papíru se proměnil v akci „sbírá celá rodina“. Během dopoledne byl kontejner plný a firma NAJA servis s r. o., se kterou jsme letos spolupracovali, nám přistavila další prázdný kontejner. Takto jsme naplnili celkem čtyři kontejnery a bylo odvezeno 13 460 kg papíru, což je veliký úspěch a všem, kteří se na tomto sběru podíleli, mnohokrát děkujeme.

Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru proběhlo v pátek 23. 9. 2015. Vyhodnotili jsme zvlášť I. a II. stupeň základní školy. Na II. stupni se nejúspěšnější třídou stala 7. třída s průměrem 110 kg na žáka a na I. stupni 4. třída s průměrem 164 kg na žáka. Obě vítězné třídy získaly poukaz na bowling. Také ostatní žáci za svůj výkon dostali drobnou odměnu. Letos se sběru papíru zúčastnily i děti z mateřské školy, které prostřednictvím svých rodičů donesli celkem 511 kg papíru a byly také odměněny drobnou sladkostí. foto

Touto cestou děkujeme všem dětem, ale i rodičům a příbuzným, kteří se na sběru papíru podíleli.