7. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Bc. Pavla Ekslerová

Konzultační hodiny

Úterý 11:05–11:50

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Anglický jazyk Matematika Dějepis Český jazyk Výchova k občanství Tělesná výchova chlapci
Úterý Německý jazyk Matematika Přírodopis Zeměpis Informatika Výtvarná výchova
Středa Matematika Český jazyk Fyzika Dějepis Anglický jazyk Pracovní činnosti Tělesná výchova dívky
Čtvrtek Anglický jazyk Zeměpis Matematika Český jazyk Německý jazyk Tělesná výchova chlapci
Pátek Český jazyk Fyzika Matematika Hudební výchova Přírodopis

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Německý jazyk

nicht – kein

kein/nicht – Quiz (wordwall.net)

Nicht, kein, keine – Group sort (wordwall.net)

nicht, kein – Unjumble (wordwall.net)

Anglický jazyk

Procvičování

Cvičení some/any/a/an https://wordwall.net/play/2912/821/6106 

Some/any https://wordwall.net/play/15279/811/951 

Kontejnery https://wordwall.net/play/15290/788/396 

Počitatelnost https://wordwall.net/play/16226/867/4011 

Počitatelnost hra https://wordwall.net/play/6943/446/831 

How much/how many hra https://wordwall.net/play/12850/367/3275 

 

VO7

Civilní ochrana

https://www.prvnipomoczive.cz/jak-spravne-volat-na-tisnovou-linku/

https://www.hzscr.cz/clanek/video-den-112-jak-spravne-volat-na-tisnovou-linku.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=0TV0EZ5SfW8

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pozary/jak-se-chovat-pri-pozaru.html

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5021

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5250

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5253

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5252

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5091

https://padlet.com/pavca_musilova/bucket-list-9mhyye75xsubhphx

https://www.citimseskvele.cz/email/

Dějepis

Karel IV.

https://www.liveworksheets.com/node/2972329

https://www.liveworksheets.com/node/6479990

Přemyslovci

https://www.liveworksheets.com/node/5555166

Aplikace Book Creator

https://app.bookcreator.com/l/-NjT5grnvPCrlqHFQm3R?c=BS2QT6D

Křížové výpravy

https://www.liveworksheets.com/node/5241041

Velká Morava

https://www.liveworksheets.com/w/cs/dejepis/719467

https://www.liveworksheets.com/w/cs/history/810702

Sámova říše

https://www.liveworksheets.com/w/cs/dejepis/1589797

https://www.liveworksheets.com/w/cs/dejepis/718175

Byzantská říše

https://www.liveworksheets.com/w/cs/dejepis/481485

Vikingové

https://www.youtube.com/watch?v=602hieVPzVc

https://www.liveworksheets.com/w/cs/dejepis/2195898

Bójové

https://www.youtube.com/watch?v=-v5GGw5ov8o

Karel Veliký

https://www.youtube.com/watch?v=dl1jZO3LQYg

 

Zeměpis

Asie-procvičení

JZ Asie

 

https://www.liveworksheets.com/w/cs/zemepis/894742

https://www.liveworksheets.com/w/cs/zemepis/912075

https://www.liveworksheets.com/w/cs/zemepis/2180466

https://www.liveworksheets.com/w/cs/zemepis/946801

JZ Asie

https://www.liveworksheets.com/node/4610295

https://www.liveworksheets.com/w/cs/zemepis/89688

Asie-státy

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-asie-staty-2-uroven/4028

Test

http://data.2zsnapajedla.cz/testy/asieobecny/asieobecny.htm

Asie-učivo

asie obyvatelstvo PPT

Asie-cvičení

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-asie-reky-2-uroven/4013

https://www.umimefakta.cz/cviceni-asie

Slepá mapa JA

https://wordwall.net/cs/resource/9881607

Slepá mapa USA -státy

https://www.umimefakta.cz/cviceni-usa-staty

https://www.purposegames.com/game/jizni-amerika-povrch-a-vodstvo

https://www.umimefakta.cz/cviceni-severni-amerika-reky

Český jazyk:

https://wordwall.net – pomnožná, hromadná

wordwall – shoda přísudku s podmětem

slovesné tvary

číslovky1

číslovky2 – krtek

číslovky 3 – krtek

podstatná jména1 části těla

podstatná jména2 rod mužský

podstatná jména3 rod ženský a střední

s, z, vz 1

s, z, vz 2

ČJ – doučování

slovní druhy1

slovní druhy2

větné členy

slovesný rod

pravopis0

pravopis1

Anglický jazyk:

https://wordwall.net/cs/resource/13776494/past-simple2

https://wordwall.net/cs/resource/16950019/irregular-verbs-infinitives

https://wordwall.net/cs/resource/36932346/angli%c4%8dtina/irregular-verbs-mix-flip-to-see-the-3-verb-forms

 

Německý jazyk:

NJ-září 2023

https://www.umimenemecky.cz/doplnovacka-zajmena-privlastnovaci-1-uroven/1912

Procvičování slovní zásoby podle učebnice

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14907

Čísla

https://wordwall.net/

https://wordwall.net

https://wordwall.net/

Barvy

https://wordwall.net/

https://wordwall.net/

https://wordwall.net

Časování sloves

https://wordwall.net/play/13662/544/7976

https://wordwall.net/cs/resource/28629651/ciz%c3%ad-jazyk/nj7-%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

https://wordwall.net/cs/resource/32936065/n%c4%9bm%c4%8dina/5-lekce-v%c4%9bty-s-%c4%8dasov%c3%a1n%c3%ad-sloves

PRÁSKNI KRTKA- SPRÁVNÉ TVARY

https://wordwall.net/cs/resource/28629651

TŘÍDÍCÍ TABULKA

https://wordwall.net/cs/resource/39131268

Příprava na pololetní písemnou práci

příprava na pololetní písemku

ŘEŠENÍ priprava-na-pololetni-pisemku

MEINE FAMILIE

https://www.liveworksheets.com/vn1468571yu

DÚ -JARNÍ PRÁZDNINY

NJ-ukol jarní prázdniny

NJ- ÚKOL NA PŘIVLASTŇOVÁNÍ

NJ 6 úkol-PŘÍPRAVA NA TEST 28.3. 2023

NJ 6 úkol- řešení

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ- ODEVZDAT DO PONDĚLÍ 12.6.

WIEDERHOLUNGSTEST LEKTION 0-3

 

INFORMATIKA

Kódování  a šifrování – RGB barvy

Bobřík informatiky – test 2021, kategorie Benjamin

 

 

 

VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM

Dne 31.5.2022 se žáci prvního, druhého a pátého ročníku vypravili na společnou výpravu za poznáním do Olomouce.

           Počasí nám přálo a ranní špička na silnici nás nezaskočila, takže jsme mohli navštívit svíčkárnu Soyca v Olomouci. Přestože se jedná o menší budovu, všichni jsme se tam vešli a měli jsme možnost vytvořit si svoje dárkové balíčky. Každá třída měla balíček odpovídající svému věku, a tak jsme tvořili lahvičky s koupelnovou solí, mýdla a nádherné svíčky v různých tvarech. Děti projevovaly nadšení, a nejen že si ozdobily svoje balíčky, ale s radostí přikupovaly další a další svíčky a zdobily různými technikami. Ze svíčkárny pak odcházely s plnými taškami, které sotva mohly unést.

           Prošli jsme krásná zákoutí Olomouce a po odvedené práci jsme se usadili v útulné restauraci, kde nás čekal vynikající oběd. Na závěr našeho výletu jsme zamířili do Pevnosti poznání, kde jsme se rozdělili opět podle tříd na skupinky a vydali se na výukové programy. První a druhá třída se zabývala zábavnou matematikou a tvořila podle pokynů obrázky z geometrických tvarů. Pátá třída se pak proměnila v pevnosti na žoldáky Marie Terezie a cvičila se v nabíjení děla, plnění vojenských pokynů či odhalování vojenského zrádce.

         Výlet se velmi vydařil a děti se shodly na tom, že by se na tato místa rády brzy vrátily.

 

 

 

 

Informatika

Ovládání počítače 

  • na této webové stránce můžete procvičovat psaní na klávesnici, úpravu textu a další

VEX GO – VOZÍTKO

Dne 26.10. si žáci během vyučování připomněli význam amerického svátku Halloween. Hlavní částí mini projektu bylo čtení s porozuměním, kde ve skupinách hledali odpovědi na otázky spojené s rozdíly mezi svátkem Halloween a Dušičkami. V další části si pak prošli slovní zásobu spojenou s Halloweenem v anglickém jazyce a nová slovíčka si mohli ověřit při pexesu a halloweenské stolní hře. V závěru jsme si pro radost vytvořili halloweenské lucerničky, které si mohli všichni odnést domů na výzdobu. Některé děti přišly i strašidelně vystrojené, protože se na halloweenský den velmi těšily.

 

 

Dne 14.10.2021 se žáci 5.třídy vypravili na návštěvu knihovny v Boskovicích. Téma, detektivní žánr v literatuře, bylo vybráno dle zájmů dětí. A děti se na besedu velmi těšily.
Už po příchodu do knihovny bylo patrné překvapení dětí z prostoru knihovny a především bylo jasně vidět, že děti knihovnu neznají a nevyužívají. Detektivní žánr jim paní knihovnice popsala velmi poutavým způsobem, povídání proložila video ukázkou lego detektivky, seznámila děti se základními pojmy detektivního žánru, představila světové i české autory detektivek a předvedla dětem aktuálně nejčtenější detektivní příběhy.
Celou dobu děti velmi pozorně poslouchaly a vřele uvítaly praktické úkoly v druhé části, kdy měly na základě detektivního komiksu odhalit pachatele jednotlivých případů. Na závěr měly za úkol vybrat si nabídnuté detektivní příběhy a začíst se do jejich obsahů, poté pak měli žáci svým spolužákům popsat přečtený úsek a seznámit ostatní s vybranou knihou.
Dětem se beseda velmi líbila a shodly se na tom, že by se rádi do knihovny ještě v letošním školním roce rádi podívali.

Návštěva dopravního hřiště v Blansku – 8. 10. 2020

Ve čtvrtek 8. 10. 2020 se žáci 4. třídy vydali na teoretickou a praktickou výchovu dopravní výchovy do Blanska. Odjížděli plni očekávání a napětí z neznámého.

Po příjezdu se žáci přesunuli do budovy místní školy, kde absolvovali dvě hodiny teoretické výuky a poté s velkým očekáváním už mohli konečně na dopravní hřiště, kam se všichni těšili. Počasí nám přálo, tak mohly děti nasadit helmy, závodní čísla a vybrat vhodné kolo. Nejprve si ale celé hřiště prošly pěšky a seznámily se s dopravními značkami a problematickými místy. Někteří přistupovali ke kolům velmi opatrně a přiznali, že na kole dlouho neseděli. Jiní měli potíže uvědomit si, že jezdí na zmenšeném modelu silnic a těžko krotili svoji lásku k cyklistice. Nejprve si vyzkoušeli jezdit podle dopravních značek a později už podle semaforů. Největší oblibu si získal železniční přejezd s imaginárním vlakem.

Počáteční rozpaky brzo vystřídala sebevědomá jízda a při kontrole paní instruktorky si uvědomovali, kde dělají chybu a co mají vylepšit do jarní návštěvy, kdy budou skládat zkoušky, aby získali průkaz cyklisty. Už při odchodu z hřiště se všichni těšili na jarní návštěvu.

Svatý Václav – 4. třída

Dne 29.9.2020 si žáci 4. ročníku připomněli během vyučování, kdo to byl svatý Václav, a proč 28.9. slavíme státní svátek. Zahájili jsme povídání videem s názvem Udatné dějiny národa českého – svatý Václav a povídali si o tom, co si pamatujeme z loňského roku. Děti pak doplňovaly správné i/y v textu o svatém Václavovi a odpovídaly na otázky z historických souvislostí.

Ve dvojicích pak vytvořili projekt, ve kterém shrnuli vše, co se o svatém Václavovi dozvěděli. Projektový den jsme zakončili výrobou svatováclavské  koruny, kterou nechal vyrobit Karel IV. na počest svatého Václava.

 

Webové stránky pro domácí procvičování:

www.onlinecviceni.cz

www.skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz

 

Pracovní činnosti v prosinci a lednu
V prosinci jsme s žáky vyráběli lžičky z hmoty Fimo, které pak žáci věnovali svým nejbližším. Celý leden žáci vytvářeli modely ze stavebnice Merkur. Fotky zde. Ve druhém pololetí budeme potřebovat do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností barevné fixy. Pokud žáci již nemají ve škole, prosím o dodání do boxu s výtvarnými potřebami. Děkuji KT

 

LADOVÁNKY

Dne 30.1.2020 si třetí třída zpříjemnila povídáním o národním umělci Josefu Ladovi. Děti nejprve zhlédly životopisné video, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života tohoto autora, pak následoval kvíz ze znalostí, které se dozvěděly z poslechu. Dalším úkolem bylo napodobit grafické umění Josefa Lady a zkusit načrtnout logo časopisu Mateřídouška, jehož je Lada autorem.

Žáci také pátrali v domácích knihovnách a přinesli do školy díla Josefa Lady, která doma objevili. Ostatním dětem pak knihu popsali a ukázali oblíbené obrázky. Celé povídání jsme ukončili četbou knihy O kocouru Mikešovi, kterou jsme doplnili o poutavé ilustrace zobrazující Mikešovu cestu světem. Za odměnu jsme pak společně zhlédly zfilmovanou podobu Mikešových příběhů.

Dětem se LADOVÁNKY líbily a samy uvažovaly nad tím, o kom bychom si mohli povídat příště.

 

Exkurze Blansko

Dne 29.1.2020 se žáci vypravili na exkurzi do Blanska. Po příjezdu do města zamířili k místnímu muzeu, které sídlí v budově zámku. Zde už na děti čekaly usměvavé průvodkyně, které si děti rozdělily do dvou skupin a vydaly se na prohlídku aktuální výstavy – Vlaky, vláčky, koleje: Historie železnice na Blanensku od modelů po skutečnost. Děti se poutavým povídáním seznámily s historickými mašinkami až po dnešní modely, prohlídly si uniformy drážních zaměstnanců, důležité pomůcky pro jejich práci a mnoho historických fotografií. Mohly sledovat modely mašinek, jak projíždí vymodelovanou krajinou. Vyzkoušely si projít tunelem, tak jako jím projíždí mašinky a zhlédly film, kde jely mašinky přímo proti nim. Celou dobu nadšeně poslouchaly výklad, a tak mohly bez problémů odpovídat na všetečné otázky paní průvodkyně.

Po prohlídce se pak vyměnily s druhou skupinou a měly možnost projít si zámecké pokoje s poutavou prezentací na téma Život na zámku. Čekala je zkrácená verze prohlídky, kdy se děti seznámily s historií života na zdejším zámku, prohlédly si vybavení jednotlivých pokojů a vyslechly strašidelný příběh o místním strašidle.

Povedený den jsme pak zakončili v místní restauraci, kde na děti čekal výborný oběd. Během něj si děti připomněly, jaká pravidla platí pro chování v restauraci. Pak už jsme vyrazili zpět, cestu autobusem si děti krátily povídáním o povedeném dni.

 

Divadelní představení ZLATOVLÁSKA

Dne 20.11.2019 se žáci 2. a 3. třídy vydali na výlet do našeho krajského města, kde navštívili divadlo Radost. Všichni se na vystoupení těšili, nejenom proto, že se blíží Vánoce a pohádky k nim patří, ale také proto, že pohádky mají všichni rádi.

Všechny děti očekávaly klasickou pohádku Zlatovláska, kterou znají z vyprávění nebo televize. Jaké bylo jejich překvapení, když měly možnost zhlédnout vystoupení, které bylo velmi originální a neotřelé. V pohádce se sice objevily všechny typické znaky – začarovaný had, zlý král, Jiřík, mluvící zvířátka i Zlatovláska, ale celý děj byl předveden zábavnou formou plnou písniček, tanců a říkanek. Děti celou dobu bez dechu sledovaly a cesta domů byla v duchu dojmů z vystoupení.

Už teď se všichni těší na Vánoce a především na čas pohádek.

 

Hallowenská škola v 2.a 3. třídě

Dne 31. 10. si žáci 2. a 3. třídy připomněli anglosaský svátek Halloween. V rámci českého jazyka a matematiky vypracovávaly děti úkoly s tématikou Halloweenu, svátek jsme si představili a vysvětlili rozdíl s naším svátkem DUŠIČKY.

V rámci hodiny anglického jazyka se pak věnovali žáci slovní zásobě, typickým zvykům a prakticky si zkoušeli koledovat. Děti se naučily říkanky a vyrobily monstra, která tento svátek symbolizují. Žáci měli také možnost vyřezat si vlastní dýni, které byly použity k výzdobě školy. Celý den pak zakončili žáci rejem masek v tělocvičně, kde plnili úkoly, za které byli na závěr odměněni.

Dětem se den velmi líbil a už teď se těší, že si ho zase někdy zopakují.

 

BESEDA – NAŠE OBEC

Dne 8. 10. 2019 se žáci 3. ročníku vypravili na návštěvu místního obecního úřadu, aby se seznámili s prostředím obecního úřadu a popovídali si s panem starostou Janem Hanákem.

Beseda tak navázala na zářijové téma NAŠE OBEC v hodinách předmětu Člověk a jeho svět. Pan starosta děti uvítal a usadil do obřadní síně, která také slouží jako zasedací místnost pro zastupitelstvo. S dětmi si velmi poutavě vyprávěl o historii obce, symbolech obce, činnosti obce a povinnostech pana starosty. Děti si mohly prohlédnout vlajku obce i řetěz pana starosty, který používá při slavnostních obřadech, kdy zastupuje stát. Na závěr dostaly děti dárkem pohlednici Žďárné, na které pak společně hledali významná místa obce.

Žáci zahrnuli pana starostu mnoha dotazy a vyzkoušeli si tak, jak funguje zasedání zastupitelstva. Beseda se dětem velmi líbila a na závěr požádaly pana starostu o památeční fotografii.

PROJEKT – SVATÝ VÁCLAV

Dne 30. 9. 2019 se žáci třetího ročníku v dvouhodinovém bloku seznámili s osobností svatého Václava, aby si vysvětlili původ státního svátku, který slavíme na svátek Václava 28. září. Společně jsme se nejprve vrátili do historie četbou o Václavovi a jeho životě. Poté jsme shlédli video ukázku z cyklu Udatné dějiny národa českého, která děti velmi zaujala, a z které si také zapamatovaly mnoho informací o dalších osobnostech – jeho bratrovi Boleslavovi, matce Drahomíře a babičce Ludmile. Pak jsme nově získané poznatky přenesli na papír, děti si vymalovaly portrét Václava a doplnily ilustraci o pranostiky pojící se se svátkem Václava. Poté, co děti během svojí prezentace objasnily význam jednotlivých pranostik, jsme toto téma uzavřeli četbou komiksového ztvárnění Václavova života.


Projektový den: Slavíme výročí naší republiky foto

Tvoříme z přírodnin skřítka podzimníčka foto