Školní družina

Třídní učitel(ka)

Korcová Michaela, DiS.

Konzultační hodiny

Pondělí 10:30–11:00

Naše družina (tel: 774 178 511)

Školní družina má i letos naplněnou kapacitu 25 dětí. Každý den mohou děti dle svého zájmu tvořit něco nového, kreslit, malovat, hrát divadélko nebo stolní hry. Chodíme hrát míčové hry do haly, učíme se základy PC ve školní počítačové učebně, a pokud počasí dovolí, rádi chodíme na hřiště před školou.

Snažíme se o to, aby se děti uměly vzájemně domlouvat, vedeme je ke kamarádství, povídáme si a hrajeme kolektivní hry, které mají děti v oblibě.

Děkujeme rodičům za poskytnuté materiály k našemu vyrábění a také p. Milanu Ošlejškovi ze Suchého za sponzorský dar.

Přihláška do školní družiny

Některé výrobky dětí z družiny můžete vidět foto

Halloween foto

Další naše foto

Konec zimy, masopust, začátek jara foto

Noc s pohádkou 2017 foto

Naše jarní foto

Naše poslední fotky foto

Podzim 2017 v družině foto

Předvánoční čas v družině foto

p1090395