5. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Šárka Grmelová

Konzultační hodiny

Pondělí 10:15–11:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Matematika Anglický jazyk Český jazyk Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Anglický jazyk Matematika
Úterý Informatika Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova
Český jazyk Informatika
Středa Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Pracovní činnosti Anglický jazyk
Čtvrtek Český jazyk Matematika Anglický jazyk Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Český jazyk Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Anglický jazyk

What´s the time? – VLAK   – https://wordwall.net/cs/resource/56934146/anglick%c3%bd-jazyk/time

Určování času (lehké) – online Rozhodovačka (umimeanglicky.cz)

What´s the time? – Spojte odpovídající (wordwall.net)

Člověk a jeho svět

2.sv.válka

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5848#

TGM

https://wordwall.net/resource/23959245

První sv. válka -výbava vojáka

https://edu.ceskatelevize.cz/video/15923-vybava-vojaka-v-prvni-svetove-valce

Národní obrození

https://www.google.com/search?q=vlastiv%C4%9Bda+narodn%C3%AD+obrozen%C3%AD&rlz=1C1YTUH_csCZ1006CZ1006&oq=vlastiv%C4%9Bda+narodn%C3%AD+obrozen%C3%AD&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCggCEAAYgAQYogQyCggDEAAYgAQYogQyCggEEAAYgAQYogQyCggFEAAYogQYiQXSAQg2MjUyajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:2299c242,vid:80E6-2MyGo0,st:0

Test Osvícenství, M.T., JII.

https://brumlik.estranky.cz/file/834/opakovani.htm

Marie Terezie

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6648

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6647

Opakování

https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/od-bile-hory-1620-po-vladu-josefa-ii.–konec-18.-stol..html

J.A. Komenský

https://historie.lusa.cz/habsburkove/jan-amos-komensky/

Rudolf II.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6655

Karel IV. cv

https://www.liveworksheets.com/w/cs/dejepis/7340377

https://www.liveworksheets.com/w/cs/dejepis/2170438

Lucemburkové

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/cesky-stat-za-vlady-lucemburku/prezentace.html

První Přemyslovci

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/opakovani-1/prirazovani.html

pověsti cv.

https://www.liveworksheets.com/node/5002415

Pověsti -poslech

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e218553110070001

Slované

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prichod-slovanu/opakovani/prirazovani.html

Slovensko

https://wordwall.net/cs/resource/12668856/slovensko

Polsko

https://wordwall.net/cs/resource/13152756/polsko

https://wordwall.net/cs/resource/7174054/polsko

Německo

https://wordwall.net/cs/resource/53341269

Rakousko

https://wordwall.net/cs/resource/54066549

Rakousko-testík

https://wordwall.net/cs/resource/29932265

https://www.mladsi.tonda-obal.cz/

Bezpečně do školy

https://edu.ceskatelevize.cz/namet/bezpecne-do-skoly

Závislost na PC hrách

https://www.youtube.com/watch?v=pcMqJRq7q2A

Lidské tělo

https://wordwall.net/play/14186/337/433

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

https://www.youtube.com/watch?v=34iSralulXg

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

https://wordwall.net/cs/resource/12060752/smysly

https://wordwall.net/cs/resource/13010693/smysly

https://wordwall.net/cs/resource/7565251

https://wordwall.net/cs/resource/11034715/lidsk%C3%A9-t%C4%9Blo-soustavy

https://wordwall.net/cs/resource/14385686/%C4%8Dlov%C4%9Bk-soustavy-p%C5%99i%C5%99azen%C3%AD-5ro%C4%8D

Povodně

Jak se připravit na povodně

https://www.google.com/search?q=zachranny+kruh+povodne&rlz=1C1YTUH_csCZ1006CZ1006&oq=zachranny+kruh+povodne&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB7SAQg1ODI3ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:4d865850,vid:hHoPRnBlw7g,st:0

Co dělat, když…

https://www.google.com/search?q=zachranny+kruh+povodne&rlz=1C1YTUH_csCZ1006CZ1006&oq=zachranny+kruh+povodne&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB7SAQg1ODI3ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:23b9eeb4,vid:OjbCEcnfcXk,st:0

Jak se chovat…

https://www.google.com/search?q=zachranny+kruh+povodne&rlz=1C1YTUH_csCZ1006CZ1006&oq=zachranny+kruh+povodne&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB7SAQg1ODI3ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:ae6a9c8a,vid:SHsPyGiiXBQ,st:0

Protože povodeň roku 1342 zničila starší Juditin most

MRAVENEČNÍK ČTYŘPRSTÝ– vzor pro vytváření listů do encyklopedie

Dne 10.11. 2023 pojedeme v rámci předmětu ČJS do ZOO Olomouc. Probíráme učivo přírodních krajin světa a jejich zvířeny a rostlinstva. Výstupem z tohoto výletu bude Encyklopedie ze ZOO. Děti budou mít za úkol během pobytu v ZOO si vybrat jedno zvíře, o kterém zpracují referát na A4 např. dle informací, které si vyfotí na informační tabuli před výběhem daného zvířátka nebo na základě knih či internetu. Na vypracování bude čas do konce listopadu. Zpracování může být ve Wordu nebo písemně na papír dle chuti žáků. Tisk obrázků nebo potřebného textu ráda zajistím. EK

 

Vem Zajdu na výlet, k babičce nebo jen tak ven… to je název našeho celoročního projektu. Cílem je vzít plyšáka Zajdu na výlet, k prarodičům na návštěvu nebo jen tak ven. Děti dostanou možnost vzít si jednou za čas Zajdu s sebou domů na víkend, s plyšákem se vyfotí a zpracují do našeho výletového deníku svůj zajímavě strávený čas. Fotečky mohou vytisknout, nalepit nebo namalovat obrázky a krátce popsat, kde a s kým byly, a co zajímavého tam třeba zažily. Za spolupráci děkuji. EK

 

Poznávačka RYBNÍK

Poznávačka LES

Půda

https://www.liveworksheets.com/w/cs/prvouka/857514

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3545

Voda

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4013

https://www.liveworksheets.com/w/cs/zemepis/825556

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3551

Koloběh vody

https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0&list=PLbyvawxScNbt1pg-zIxe24LqG1e0ZkbYC&index=5

Voda-přírodní katastrofy

https://www.liveworksheets.com/w/cs/zemepis/875891

Vzduch

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1697-proudeni-vzduchu-tornado

https://www.liveworksheets.com/w/cs/prvouka/979401

Mapa výletů

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1I1tjT8-bqmguWOPPQgfF2VX1L3ySp2g&usp=sharing

ONLINE CVIČENÍ

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4044 ohrožené druhy

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4033 Vlastnosti živých organismů-ve dvojici

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6803 světové strany

https://www.skolasnadhledem.cz/game/7885 ochrana přírody

 

ČESKÝ JAZYK

koncovky podstatných jmen – ženský a střední rod

koncovky podstatných jmen – mužský rod

ANGLIČTINA – 4.TŘÍDA:

Procvičování slovní zásoby – Funpark

https://wordwall.net/cs/resource/22591577/angli%c4%8dtina/months

https://wordwall.net/cs/resource/6146847/months

https://wordwall.net/cs/resource/49812429

https://wordwall.net/cs/resource/36552000

https://wordwall.net/cs/resource/38954576

https://wordwall.net/cs/resource/36552000

https://wordwall.net/cs/resource/38903914

 

NUMBERS: https://wordwall.net/cs/resource/29954130/angli%c4%8dtina/numbers-21-4

NUMBERS: https://wordwall.net/cs/resource/6189403/angli%c4%8dtina/numbers

INSTRUCTIONS:https://wordwall.net/cs/resource/22059190/ciz%c3%ad-jazyk/instructions

INFORMATIKA

Spoj s obrázkem – základní části počítače

Části počítače

Hra práskni krtka – hardware a software

Co je bezpečné na internetu – rozdělení 

 

ANGLIČTINA – PROCVIČOVÁNÍ

Předložky

 1. In, on, under
 2. Where is it?
 3. Say it!
 4. Quiz Show 
 5. Najdi dvojice
 6. Spoj dvojice

Easter time – PPT

 1. Tabulka čísla 11-20
 2. Procvičování čísel

OPAKOVÁNÍ GRAMATIKA

 1. Otázky
 2. Otázky
 3. Doplň
 4. Barvy
 5. Skládání
 6. Jídlo
 7. To be
 8. Hračky,
 9. Questions
 10. Ovoce
 11. Street

HAVE GOT – PŘEHLED

Have got – kladná věta

 1. Výběr tvaru have/has
 2. Přiřazování
 3. Výběr z možností
 4. Rozkliknutí
 5. Výběr – wrong (čti wrong) = špatně, good (čti gud)= dobře, next question (čti next kvesčn) = další otázka
 6. Výběr – next = další
 7. Napiš = write (čti wrajt), check (čti ček) = zkontrolovat
 8. Výběr – check answers (ček ansrs) = zkontrolovat odpovědi, show answers (šou ansrs) = ukázat odpovědi
 9. Výběr – done (dan) = hotovo
 10. Napiš – finish (finiš) = hotovo

Další cvičení (11-15) – kladná věta – ZDE

TO BE – ÚNIKOVÁ HRA

VÁNOČNÍ ÚNIKOVÁ HRA

 1. christmas
 2. christmas
 3. christmas
 4. christmas
 5. christmas
 6. christmas
 7. christmas

PROCVIČOVÁNÍ TO BE

Mikuláš – odkaz na online cvičení (v programu Alf)

 • nejprve vlož kód školy zszdarna1, poté vyber třídu a své jméno a nakonec heslo: zdarna

Úniková hra – English room – barvy, čísla, pokyny

Úniková hra – Camping – barvy, čísla, rozhovor, zvířata, škola

Úniková hra – barvy, čísla, rozhovor, škola

Hudební nástroje – procvičování

Cvičení 1 

Cvičení 2

Cvičení 3

Barvy

Cvičení 1

Cvičení 2

Další možnost procvičování

 1. https://wordwall.net/cs/resource/19857586
 2. https://wordwall.net/cs/resource/6004269
 3. https://wordwall.net/cs/resource/3013496
 4. https://wordwall.net/cs/resource/6069236
 5. https://wordwall.net/cs/resource/4741586
 6. https://wordwall.net/cs/resource/1068629
 7. https://wordwall.net/cs/resource/12074254 

Poročilejší –

https://wordwall.net/cs/resource/4426973

https://wordwall.net/cs/resource/21444347

Aktuální informace

Seznam školních potřeb pro 2.třídu na školní rok 2021/2022

Angličtina 20. 5. – odkazy na cvičení

hra – zvířata ze zoo

hra – zvířata z farmy

hra – fruit

 

Hrátky s angličtinou  Foto zde.

Návštěva mateřské školky v naší třídě foto

Vánoční nadílka foto

Krmení zvířátek foto

Divadlo Princové jsou na draka foto

Čertovsko andělské učení foto

Naše nelehké začátky foto

Naše třída