5. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Šárka Grmelová

Konzultační hodiny

Pondělí 10:15–11:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Matematika Anglický jazyk Český jazyk Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Anglický jazyk Matematika
Úterý Informatika Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova
Český jazyk Informatika
Středa Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Pracovní činnosti Anglický jazyk
Čtvrtek Český jazyk Matematika Anglický jazyk Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Český jazyk Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Člověk a jeho svět

Půda

https://www.liveworksheets.com/w/cs/prvouka/857514

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3545

Voda

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4013

https://www.liveworksheets.com/w/cs/zemepis/825556

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3551

Koloběh vody

https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0&list=PLbyvawxScNbt1pg-zIxe24LqG1e0ZkbYC&index=5

Voda-přírodní katastrofy

https://www.liveworksheets.com/w/cs/zemepis/875891

Vzduch

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1697-proudeni-vzduchu-tornado

https://www.liveworksheets.com/w/cs/prvouka/979401

Mapa výletů

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1I1tjT8-bqmguWOPPQgfF2VX1L3ySp2g&usp=sharing

ONLINE CVIČENÍ

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4044 ohrožené druhy

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4033 Vlastnosti živých organismů-ve dvojici

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6803 světové strany

https://www.skolasnadhledem.cz/game/7885 ochrana přírody

 

ČESKÝ JAZYK

koncovky podstatných jmen – ženský a střední rod

koncovky podstatných jmen – mužský rod

ANGLIČTINA – 4.TŘÍDA:

Procvičování slovní zásoby – Funpark

https://wordwall.net/cs/resource/22591577/angli%c4%8dtina/months

https://wordwall.net/cs/resource/6146847/months

https://wordwall.net/cs/resource/49812429

https://wordwall.net/cs/resource/36552000

https://wordwall.net/cs/resource/38954576

https://wordwall.net/cs/resource/36552000

https://wordwall.net/cs/resource/38903914

 

NUMBERS: https://wordwall.net/cs/resource/29954130/angli%c4%8dtina/numbers-21-4

NUMBERS: https://wordwall.net/cs/resource/6189403/angli%c4%8dtina/numbers

INSTRUCTIONS:https://wordwall.net/cs/resource/22059190/ciz%c3%ad-jazyk/instructions

INFORMATIKA

Spoj s obrázkem – základní části počítače

Části počítače

Hra práskni krtka – hardware a software

Co je bezpečné na internetu – rozdělení 

 

ANGLIČTINA – PROCVIČOVÁNÍ

Předložky

 1. In, on, under
 2. Where is it?
 3. Say it!
 4. Quiz Show 
 5. Najdi dvojice
 6. Spoj dvojice

Easter time – PPT

 1. Tabulka čísla 11-20
 2. Procvičování čísel

OPAKOVÁNÍ GRAMATIKA

 1. Otázky
 2. Otázky
 3. Doplň
 4. Barvy
 5. Skládání
 6. Jídlo
 7. To be
 8. Hračky,
 9. Questions
 10. Ovoce
 11. Street

HAVE GOT – PŘEHLED

Have got – kladná věta

 1. Výběr tvaru have/has
 2. Přiřazování
 3. Výběr z možností
 4. Rozkliknutí
 5. Výběr – wrong (čti wrong) = špatně, good (čti gud)= dobře, next question (čti next kvesčn) = další otázka
 6. Výběr – next = další
 7. Napiš = write (čti wrajt), check (čti ček) = zkontrolovat
 8. Výběr – check answers (ček ansrs) = zkontrolovat odpovědi, show answers (šou ansrs) = ukázat odpovědi
 9. Výběr – done (dan) = hotovo
 10. Napiš – finish (finiš) = hotovo

Další cvičení (11-15) – kladná věta – ZDE

TO BE – ÚNIKOVÁ HRA

VÁNOČNÍ ÚNIKOVÁ HRA

 1. christmas
 2. christmas
 3. christmas
 4. christmas
 5. christmas
 6. christmas
 7. christmas

PROCVIČOVÁNÍ TO BE

Mikuláš – odkaz na online cvičení (v programu Alf)

 • nejprve vlož kód školy zszdarna1, poté vyber třídu a své jméno a nakonec heslo: zdarna

Úniková hra – English room – barvy, čísla, pokyny

Úniková hra – Camping – barvy, čísla, rozhovor, zvířata, škola

Úniková hra – barvy, čísla, rozhovor, škola

Hudební nástroje – procvičování

Cvičení 1 

Cvičení 2

Cvičení 3

Barvy

Cvičení 1

Cvičení 2

Další možnost procvičování

 1. https://wordwall.net/cs/resource/19857586
 2. https://wordwall.net/cs/resource/6004269
 3. https://wordwall.net/cs/resource/3013496
 4. https://wordwall.net/cs/resource/6069236
 5. https://wordwall.net/cs/resource/4741586
 6. https://wordwall.net/cs/resource/1068629
 7. https://wordwall.net/cs/resource/12074254 

Poročilejší –

https://wordwall.net/cs/resource/4426973

https://wordwall.net/cs/resource/21444347

Aktuální informace

Seznam školních potřeb pro 2.třídu na školní rok 2021/2022

Angličtina 20. 5. – odkazy na cvičení

hra – zvířata ze zoo

hra – zvířata z farmy

hra – fruit

 

Hrátky s angličtinou  Foto zde.

Návštěva mateřské školky v naší třídě foto

Vánoční nadílka foto

Krmení zvířátek foto

Divadlo Princové jsou na draka foto

Čertovsko andělské učení foto

Naše nelehké začátky foto

Naše třída