Dokumenty

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o odklad PŠD

Přihláška ke stravování na školní rok 2023-2024

Způsob odhlašování a úhrady obědů, cena stravného na školní rok 2023-2024

Informace o zpracování osobních údajů

Směrnice GDPR

Snímek školy 2017–2018

Školní vzdělávací program pro školní družinu – Barevné korálky

Školní vzdělávací program MŠ – Je nám dobře na světě

Školní vzdělávací program – Škola s dveřmi dokořán

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Žďárná 2022-2023

Školní řád Základní školy Žďárná

Školní řád Mateřské školy Žďárná

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024-2025

Vnitřní směrnice k vyřizování stížností

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do ŠD

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do 1. třídy ZŠ

Stanovení výše úplaty školného MŠ a ŠD zřizovatelem od 1. 9. 2024

Rozpočet školy pro rok 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2026

Inspekční zpráva ZŠ a MŠ Žďárná

Protokol o kontrole ZŠ a MŠ Žďárná