Dokumenty

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o odklad PŠD

Přihláška ke stravování na školní rok 2022-2023

Informace o zpracování osobních údajů

Směrnice GDPR

Snímek školy 2017–2018

Způsob úhrady, odhlašování a ceny stravného

Školní vzdělávací program pro školní družinu – Barevné korálky

Školní vzdělávací program MŠ – Je nám dobře na světě

Školní vzdělávací program – Škola s dveřmi dokořán

Výroční zpráva 2021-2022

Školní řád Základní školy Žďárná

Školní řád Mateřské školy Žďárná

Vnitřní směrnice o stanovení úplaty MŠ

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2023-2024

Vnitřní směrnice k vyřizování stížností

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do ŠD

Vnitřní směrnice ke stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do 1. třídy ZŠ

Rozpočet školy na rok 2022

Návrh rozpočtu pro rok 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025