Projekty

Projekt MAP IV Boskovice

Naše škola se zapojila do projektu MAP IV Boskovice, který je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025. Cílem projektu je podpora spolupráce škol, zřizovatelů  a dalších aktérů vzdělávání. Více o projektu zde.

Škola pro udržitelný život

V letošním školním roce jsme se se šestou třídou zapojili do programu Škola pro udržitelný rozvoj. Jedná se o program, v rámci kterého žáci prozkoumávají svoji obec, mapují její pozitiva i problémy a poté vytváří projekt, který zlepší život v obci a prospěje jejím obyvatelům.

Škola pro udržitelný život je škola, která aktivně mění své okolí, pomáhá žákům vytvářet si vztah k místu, dává žákům slovo, připravuje je na skutečný život, je otevřená komunitě a mění svět k lepšímu. Žáci těchto škol spolu s dalšími partnery z obce přemýšlí o tom, co mohou udělat pro rozvoj své obce nebo okolí školy. Spolu pak postupně realizují navržené změny a tím mění k lepšímu místo, kde žijí a učí se (naplňují místní Agendu 21). Vše se děje s ohledem na udržitelný rozvoj místa i světa a je tak praktickým příkladem naplňování Cílů udržitelného rozvoje 2015 – 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs) a Strategického rámce České republiky 2030 na místní úrovni.

Program Škola pro udržitelný život běží pod záštitou ekologického střediska Sever a Státním fondem životního prostředí ČR.

Program HOBIT:  HOdina BIologie pro živoT

HOBIT je inovativní vzdělávací program určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií. Smyslem programu je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu. Žáci se učí reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky těchto onemocnění tak, aby byli schopni postiženému zachránit život.

Výstava Jan Opletal

Podařilo se nám pro školu získat výstavu od Národního pedagogického muzea J. A. Komenského s názvem Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939 (Nacistická perzekuce českých studentů během 2. světové války), která je k vidění pro žáky druhého stupně na nástěnce ve druhém patře naší školy. EK

Projekt Záložka do knihy spojuje školy

Během měsíce října se žáci prvního stupně zapojili do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Úkolem bylo vytvořit záložku do knihy na téma LIST  ZA LISTEM BAVÍ MĚ ČÍST. Všichni žáci se toho se zaujetím zúčastnili a vytvořili velmi pěkné záložky, které jsme zaslali kamarádům z partnerské školy ZŠ ZÁMUTOV. Rovněž se nám podařilo navázat družbu a v obálce se záložkami pro naše děti přišlo také patnáct dopisů žákům čtvrté třídy, kterým naši žáci nadšeně odepsali a už teď se těší na další dopisy.  Nezbývá než doufat, že nově navázaná přátelství podpoří děti svými dopisy co možná nejdelší dobu.

Baťůžkový projekt

Na naší škole jsme se v průběhu měsíce dubna zapojili do doplňkové aktivity organizace Mary Meals, která poskytuje stravu dětem ve školách v chudých rozvojových zemích. Pro tyto děti jsme vybavovali školní baťůžky a aktovky se základními školními potřebami, hygienickými pomůckami a oblečením. Žáci se nejprve seznámili s činností celé organizace a poté obdrželi seznam věcí, které musí být v každém baťůžku. Celkem se nám na škole podařilo naplnit asi 60 baťohů a školních aktovek. Všem žákům a rodičům, kteří přinesli vybavené baťohy, ale také žákům, kteří pomáhali s kompletací a popisem, moc děkujeme. Více informací o organizaci Mary Meals a Baťůžkovém projektu. Trnečková

Poděkování od nadace Život dětem

Poděkování 2018/2019

Poděkování 2017/2018

Prevence pohlavních chorob

První den po jarních prázdninách se žáci 7 . až 9. ročníku věnovali problematice pohlavních chorob a vytvářeli ve skupinách společné projekty, které se týkaly nejznámějších pohlavně přenosných chorob. Zjišťovali, jak se choroby přenáší, projevují a hlavně se zabývali jejich prevencí. Rouchalová

Veselé Vánoce z Haiti

POZDRAV Z HAITI

Projekt Krokus na památku dětským obětem holocaustu

ZŠ Žďárná se zapojila do projektu na památku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během holocaustu. Podstatou projektu je zasazení sazenic krokusu, které ideálně vykvetou kolem data 27. ledna, na Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Žlutá barva krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holocaustu mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Sazenice vysázeli žáci 6. třídy na školním záhonku před okny školní družiny. Spolu s námi můžete sledovat, zda nám sazenice vysázené do tvaru Davidovy hvězdy v lednu vykvetou. EK

Nové zprávy z Haiti

Dobrý večer, milí adoptivní rodiče,

posílám Vám pozdravy z Gonaives, kam jsme se včera navrátili z Baie de Henne. Naše mise je již více jak za půlkou. V Baie de Henne jsme se potkali se všemi dětmi, předali jsme jim vzkazy a dárečky od Vás. Děti měly ohromnou radost a nám  jejich rozžářené a usměvavé tváře dodaly energii do další práce. Je to zejména i díky Vaší zásluze, že se děti mohou vždy takto radovat, a to nejen z dárků, ale i z toho, že každý den mohou chodit do školy.

Za námi je také uspěšně zvládnutý zdravotnický kemp, během kterého jsme ošetřili všechny žáky ze školy Sainte Maria Goretti v Baie de Henne. Tato vesnice je velmi chudá, prakticky bez lékaře a místní strádají nedostatkem léků. Cesta do nejbližší nemocnice trvá minimálně dvě hodiny. Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli tento kemp zorganizovat.

Děkujime, že na nás vzpomínáte a neustále nás provázíte modlitbami. Také na Vás pamatujeme a všude vzkazujeme Vaše vřelé popzdravy.

Z Haiti Vás srdečně zdraví a vše dobré přeje

Klára Lőffelmannová

Koordinátorka projektů na Haiti

100 let Československa

Naše škola se tento školní rok zapojí do celorepublikového projektu 100 let Československa, jehož podstatou je si připomenout blížící se stoleté výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Žáci zapátrají v rodinné historii a pokusí se shromáždit co nejvíce zajímavých historických předmětů, které se pojí k naší stoleté historii. Z těchto zajímavostí bude na škole vytvořena výstava, která má za úkol přiblížit žákům moderní dějiny našeho státu, připomenout významné okamžiky a ukázat jak se v průběhu dějin mění kolektivní paměť národa. Projekt zaštiťuje Národní muzeum. Do projektu bude zapojen II. stupeň ZŠ. EK

etwinning obr

eTwinning – projekt Easter customs and traditions

Žáci 5. – 7. třídy se letošní školní rok poprvé zapojí do mezinárodního projektu. Společně s dalšími školami z jedenácti evropských zemí (Španělsko, Polsko, Portugalsko, Itálie, Turecko, Moldávie, Ukrajina, Litva, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko) budou pracovat na anglickém projektu s názvem Easter customs and traditions in our countries (Velikonoční zvyky a tradice našich zemí). Projekt bude probíhat v měsících březnu a dubnu. V březnu budou žáci pracovat na představení sebe, své školy a okolí bydliště. V dubnu se budou navzájem informovat o velikonočních tradicích a zvycích, které jsou pro jednotlivé země typické. Žáci si rozdělili úvodní úkoly, pracují ve skupinkách a postupně se seznamují s prostředím twinspace (místem na internetu, kde komunikují s žáky z ostatních zemí a kde uveřejňují svoje výsledky). Žáci se učí spolupráci, budou komunikovat v anglickém jazyce a také si rozšíří svoje dovednosti práce na počítači. O výsledcích jejich práce budeme průběžně informovat. Trnečková Ceritikát projektu

 Vstup do prostředí  TWINSPACE – pro zapojené žáky

Deník projektu můžete sledovat zde.

Práce našich žáků:  prezentace naší školy ke shlédnutí zde , obec Suchý, obec Ludíkov, obec Žďárná, obec Valchov

Žáci 7. třídy připravují velikonoční kuchařku – Velikonoční beránek – video

CO2 liga

V rámci ekologického kroužku jsme se s žáky 7. a 8. třídy zapojili do projektu zabývajícího se změnou klimatu na naší planetě. Celkem nás čeká 5 témat, na kterých budeme usilovně pracovat během celého školního roku. Za vypracované úkoly budeme získávat body a soutěžit s ostatními školami o vítězství. Jelikož nás zadané úkoly  v rámci CO2 ligy velice oslovily, chtěli bychom se i s vámi podělit o nově nabyté vědomosti. Na naši práci se můžete podívat v záložce CO2 liga, která je umístěna v levé liště dole. Odkaz:  https://www.zszdarna.cz/menu-o-skole/co2-liga/

co2

Nové zprávy z Haiti

Na Haiti řádil hurikán a velká část školy byla zničena. V zachovalých místnostech nyní přebývá 8 rodin, které přišly o střechu nad hlavou. Děti z našeho programu Adopce jsou v pořádku. Na obrázcích je zachycena škola, rozhovor s ředitelem a děti píšící dopisy pro své adoptivní rodiče.

ADOPCE NA DÁLKU

Již několik let je naše škola zapojena do projektu „Adopce na dálku“. Cílem je umožnit nejchudším dětem z Haity bezplatně vzdělání. Podpora zahrnuje školné, školní pomůcky, uniformu a jedno teplé jídlo denně. Roční příspěvek na dítě činí 6500 Kč. Tyto peníze naše škola získá každoročně sběrem starého papíru. V současné době podporujeme devítiletou dívku Yavemonde Samedi, která by se chtěla jednou stát policistkou. FOTO – Yavemonde

 

Postcrossing

Jak funguje?

Po zaregistrování jednotlivých tříd byly žákům přiděleny adresy, kam poslali žáci první pohlednice. Platí zásada, že za každou odeslanou pohlednici dorazí jedna také k nám do školy. Žáci již s napětím očekávají příchod prvních pohlednic. Žákům 6. třídy již dorazila první pohlednice až z daleké Austrálie. Zapojení do projektu je zdarma, žáci pouze ze společného fondu hradí pohlednice a cenu poštovného.

Proč jsme se zapojili?

Zapojením do tohoto projektu si žáci rozvíjí celou řadu dovedností. Učí se komunikaci prostřednictvím pohlednice – získávají základní znalosti, jak napsat adresu na pohlednici, kam nalepit poštovní známku. Díky krátkým zprávám na pohlednici si zdokonalují svoji angličtinu, rozšiřují si slovní zásobu a učí se fráze vhodné k použití na pohlednici. V neposlední řadě získávají rovněž poznatky ze zeměpisu. Žáci se zajímají, kam jejich pohlednice poputuje a odkud jim nová pohlednice dorazí. Výstupem tohoto projektu budou nástěnky v jednotlivých třídách s pohlednicemi a mapou světa s vyznačenými místy, odkud žáci obdrželi pohlednice.

Více informací na www.postcrossing.com (anglicky)