1. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Renata Polívková

Konzultační hodiny

Pondělí 11:05–11:50

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Český jazyk
Úterý Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Výtvarná výchova
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti
Čtvrtek Český jazyk Člověk a jeho svět Český jazyk Hudební výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace