8. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Kateřina Trnečková

Konzultační hodiny

Pondělí 8:20–9:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Zeměpis Tělesná výchova dívky
Německý jazyk Anglický jazyk
Úterý Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Fyzika Tělesná výchova chlapci
Německý jazyk Anglický jazyk
Středa Chemie Matematika Informatika Český jazyk Přírodopis Výchova ke zdraví
Český jazyk Informatika
Čtvrtek Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Hudební výchova Český jazyk Matematika
Německý jazyk Anglický jazyk
Pátek Chemie Zeměpis Pracovní činnosti Matematika Výtvarná výchova Fyzika
Matematika Pracovní činnosti

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Německý jazyk

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14907

Anglický jazyk

Slovíčka – my family

 

Online procvičování na opakování učiva 7. ročníku

Slovíčka vesmír  https://wordwall.net/play/29664/844/802

https://wordwall.net/cs/resource/1580264

https://wordwall.net/cs/resource/1580264

Transport https://wordwall.net/cs/resource/11245179

Útvary v krajině https://wordwall.net/cs/resource/27192298

Will * going to https://wordwall.net/cs/resource/675014

Family members https://wordwall.net/cs/resource/28024419

Názvy států https://wordwall.net/cs/resource/8776415

https://wordwall.net/cs/resource/3206816

 

Informatika

Návody pro práci s robotickou stavebnicí VEX GO

Naše odměna za sběr papíru foto

Chutné pracovní činnosti foto

Naše práce ve výtvarné výchově foto

 

Projekt – Česká republika