8. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Kateřina Trnečková

Konzultační hodiny

Pondělí 8:20–9:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Zeměpis Tělesná výchova dívky
Německý jazyk Anglický jazyk
Úterý Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Fyzika Tělesná výchova chlapci
Německý jazyk Anglický jazyk
Středa Chemie Matematika Informatika Český jazyk Přírodopis Výchova ke zdraví
Český jazyk Informatika
Čtvrtek Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Hudební výchova Český jazyk Matematika
Německý jazyk Anglický jazyk
Pátek Chemie Zeměpis Pracovní činnosti Matematika Výtvarná výchova Fyzika
Matematika Pracovní činnosti

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Anglický jazyk

Will x going to cvičení 1 – udělej v hodině

Will x going to – cvičení 2 – náročnější

Otázky k procvičování

 

Výchova k občanství

Práce s Ústavou ČR

Tabulka s dělením moci – po doplnění překresli do sešitu 

Kvízová soutěž

Dějepis

TGM dětství a život PL pro 8. tř

Tomáš Garrigue Masaryk-zápis

PL Bachuv absolutismus-řešení

Průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce 2 https://wordwall.net/cs/resource/55978992

Průmyslová revoluce srovnání https://wordwall.net/play/54558/045/965

Český jazyk

zvláštnosti větné stavby

Věty vedlejší

Ječmínek

poměry – větné členy

poměry – hlavní věty

Německý jazyk

Stupňování přídavných jmen

https://www.liveworksheets.com/xx1129381px

Perfektum

https://www.liveworksheets.com/ib1708346mx

Horetest

https://www.liveworksheets.com/dp3321183gl

Odpovídejte -L7

Odpovidejte-L7 TEST

https://www.liveworksheets.com/qg3038122qh

NJ Překlad vět -mussen, durfen, konnen

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14908

Předložky se 3. pádem

https://wordwall.net

https://wordwall.net

Časování sloves-nepravidelné

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Konjugation_der_Verben/Konjugierung_der_Verben_-_unregelm%C3%A4%C3%9Fige_Verben_yl1408929ts

Jídlo

https://www.flippity.net/mg.php?k=1pykIHCV-uciA36Quva-USeaN0mBsK_YQUnJc03MWtbc

https://wordwall.net/cs/resource/13781137

UNTERRICHT

https://www.liveworksheets.com/pr3231823jv

https://www.liveworksheets.com/mz1997624sl

Korperteile

https://wordwall.net/cs/resource/28900820

https://wordwall.net/cs/resource/38567088

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2620

Slovesa

https://wordwall.net/cs/resource/25227022

https://wordwall.net/cs/resource/38475638

https://wordwall.net/cs/resource/38760008

Anglický jazyk

Sports

 

London

London 2

 

 

 

 

Informatika

Návody pro práci s robotickou stavebnicí VEX GO

Naše odměna za sběr papíru foto

Chutné pracovní činnosti foto

Naše práce ve výtvarné výchově foto

 

Projekt – Česká republika