8. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Kateřina Trnečková

Konzultační hodiny

Pondělí 8:20–9:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Zeměpis Tělesná výchova dívky
Německý jazyk Anglický jazyk
Úterý Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Fyzika Tělesná výchova chlapci
Německý jazyk Anglický jazyk
Středa Chemie Matematika Informatika Český jazyk Přírodopis Výchova ke zdraví
Český jazyk Informatika
Čtvrtek Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Hudební výchova Český jazyk Matematika
Německý jazyk Anglický jazyk
Pátek Chemie Zeměpis Pracovní činnosti Matematika Výtvarná výchova Fyzika
Matematika Pracovní činnosti

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Český jazyk

Věty vedlejší

Ječmínek

poměry – větné členy

poměry – hlavní věty

Německý jazyk

NJ Překlad vět -mussen, durfen, konnen

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14908

Předložky se 3. pádem

https://wordwall.net

https://wordwall.net

Časování sloves-nepravidelné

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Konjugation_der_Verben/Konjugierung_der_Verben_-_unregelm%C3%A4%C3%9Fige_Verben_yl1408929ts

Jídlo

https://www.flippity.net/mg.php?k=1pykIHCV-uciA36Quva-USeaN0mBsK_YQUnJc03MWtbc

https://wordwall.net/cs/resource/13781137

UNTERRICHT

https://www.liveworksheets.com/pr3231823jv

https://www.liveworksheets.com/mz1997624sl

Anglický jazyk

Sports

 

London

London 2

 

 

 

 

Informatika

Návody pro práci s robotickou stavebnicí VEX GO

Naše odměna za sběr papíru foto

Chutné pracovní činnosti foto

Naše práce ve výtvarné výchově foto

 

Projekt – Česká republika