9. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Kateřina Trnečková

Konzultační hodiny

Pondělí 8:20–9:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Přírodopis Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Matematika Fyzika Tělesná výchova dívky
Anglický jazyk Německý jazyk
Úterý Matematika Dějepis Konverzace v anglickém jazyce Výchova k občanství Chemie Český jazyk
Výchova k občanství Konverzace v anglickém jazyce
Středa Český jazyk Matematika Německý jazyk Anglický jazyk Zeměpis Výtvarná výchova
Anglický jazyk Německý jazyk
Čtvrtek Dějepis Chemie Informatika Matematika Český jazyk Fyzika Tělesná výchova chlapci
Matematika Informatika
Pátek Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Přírodopis Český jazyk Hudební výchova
Německý jazyk Anglický jazyk

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Projekt pěšky do školy – vyplnění formuláře zde

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tu4C4sytiUmAuzoZ30nmw7Z33vxAshA&ll=49.7641611261584%2C15.472961500000018&z=7

 

Anglický jazyk 9. třída

Opakování učiva 8. ročníku

Gramatika:

Přítomné časy – vyber správný tvar 

Fundraising day – přiřaď sloveso

Slovní zásoba:

Seznam slovní zásoby JOBS zde

Jobs – vyber správné slovo

doplň název do textu

Opakuj tvary nepravidelných sloves – možno zde

Will x going to cvičení 1 – udělej v hodině

Will x going to – cvičení 2 – náročnější

Otázky k procvičování

Výchova k občanství

Práce s Ústavou ČR

Tabulka s dělením moci – po doplnění překresli do sešitu 

Kvízová soutěž

 

Český jazyk

zvláštnosti větné stavby

Věty vedlejší

Ječmínek

poměry – větné členy

poměry – hlavní věty

Německý jazyk

DIE FRAGEN ZUM TEXT IN DEN FERIEN

Příprava na závěrečný test

PŘÍPRAVA NA ZÁVĚREČNÝ TEST NJ 8

Stupňování přídavných jmen

https://www.liveworksheets.com/xx1129381px

Perfektum

https://www.liveworksheets.com/ib1708346mx

Horetest

https://www.liveworksheets.com/dp3321183gl

Odpovídejte -L7

Odpovidejte-L7 TEST

https://www.liveworksheets.com/qg3038122qh

NJ Překlad vět -mussen, durfen, konnen

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14908

Předložky se 3. pádem

https://wordwall.net

https://wordwall.net

Časování sloves-nepravidelné

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Konjugation_der_Verben/Konjugierung_der_Verben_-_unregelm%C3%A4%C3%9Fige_Verben_yl1408929ts

Jídlo

https://www.flippity.net/mg.php?k=1pykIHCV-uciA36Quva-USeaN0mBsK_YQUnJc03MWtbc

https://wordwall.net/cs/resource/13781137

UNTERRICHT

https://www.liveworksheets.com/pr3231823jv

https://www.liveworksheets.com/mz1997624sl

Korperteile

https://wordwall.net/cs/resource/28900820

https://wordwall.net/cs/resource/38567088

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2620

Slovesa

https://wordwall.net/cs/resource/25227022

https://wordwall.net/cs/resource/38475638

https://wordwall.net/cs/resource/38760008

Anglický jazyk

Sports

London

London 2

Informatika

Návody pro práci s robotickou stavebnicí VEX GO

Naše odměna za sběr papíru foto

Chutné pracovní činnosti foto

Naše práce ve výtvarné výchově foto

Projekt – Česká republika