Záložka do knihy spojuje školy

Žáci 1. až 5. třídy se s radostí zapojili do projektu a s chutí vytvořili celou řadu moc pěkných záložek do knihy. Naše škola se do projektu výměny záložek s názvem ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY zapojuje už několikátým rokem.

Úkolem bylo vytvořit záložku s literární postavou. Děti využily poznatky z literatury, kterou čtou v hodinách českého jazyka, ale mnozí se nechaly inspirovat knihou, kterou čtou v domácím prostředí. Záložky vyráběly v hodinách pracovních činností či hodinách čtení. A už teď se velmi těší na záložky od svých slovenských kamarádů.

Uspávání broučků

V úterý 26.10.2021 se žáci 1. a 2. třídy vypravili do lesa uspat před zimou broučky. Pro broučky postavili na paloučku chaloupky, které zabezpečili proti sněhu a větru. Na závěr obě třídy zazpívaly broučkům ukolébavky, aby se jim celou zimu dobře spalo. Počasí nám přálo, akce se podařila a všem dětem se moc líbila.

 

Halloween v 5.třídě

       Dne 26.10. si žáci během vyučování připomněli význam amerického svátku Halloween. Hlavní částí mini projektu bylo čtení s porozuměním, kde ve skupinách hledali odpovědi na otázky spojené s rozdíly mezi svátkem Halloween a Dušičkami. V další části si pak prošli slovní zásobu spojenou s Halloweenem v anglickém jazyce a nová slovíčka si mohli ověřit při pexesu a halloweenské stolní hře. V závěru jsme si pro radost vytvořili halloweenské lucerničky, které si mohli všichni odnést domů na výzdobu. Některé děti přišly i strašidelně vystrojené, protože se na halloweenský den velmi těšily.

Knihovna Boskovice – 5.třída

Dne 14.10.2021 se žáci 5.třídy vypravili na návštěvu knihovny v Boskovicích. Téma, detektivní žánr v literatuře, bylo vybráno dle zájmů dětí. A děti se na besedu velmi těšily.

Už po příchodu do knihovny bylo patrné překvapení dětí z prostoru knihovny a především bylo jasně vidět, že děti knihovnu neznají a nevyužívají. Detektivní žánr jim paní knihovnice popsala velmi poutavým způsobem, povídání proložila video ukázkou lego detektivky, seznámila děti se základními pojmy detektivního žánru, představila světové i české autory detektivek a předvedla dětem aktuálně nejčtenější detektivní příběhy.

Celou dobu děti velmi pozorně poslouchaly a vřele uvítaly praktické úkoly v druhé části, kdy měly na základě detektivního komiksu odhalit pachatele jednotlivých případů. Na závěr měly za úkol vybrat si nabídnuté detektivní příběhy a začíst se do jejich obsahů, poté pak měli žáci svým spolužákům popsat přečtený úsek a seznámit ostatní s vybranou knihou.

Dětem se beseda velmi líbila a shodly se na tom, že by se rády do knihovny ještě v letošním školním roce podívaly.

Záložka do knihy spojuje školy

            I v letošním roce se žáci 1. stupně základní školy zapojili do československého projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tento projekt vyhlašuje každoročně pedagogická knihovna v Bratislavě a knihovna Jiřího Mahena v Brně. Úkolem projektu je navázání spolupráce mezi školami a podpora čtenářské gramotnosti prostřednictví tvorby záložek.

              Tentokrát bylo úkolem vyrobit záložku na téma: Radost ze čtení ukrytá ve verších a v próze. Všichni žáci prvního stupně vyrobili záložku pro svého slovenského kamaráda a i přes epidemiologická opatření jsme záložky včas odeslali. Od slovenských kamarádů záložky dorazily v době, kdy už byly děti na distanční výuce, a tak každého žáka bude čekat záložka ve škole po návratu na prezenční výuku.  Děti pracovaly s nadšením a už při výrobě záložek se těšily na ty, které dostanou.

LADOVÁNKY

Dne 30.1.2020 si druhá a třetí třída zpříjemnila povídáním o národním umělci Josefu Ladovi. Děti nejprve zhlédly životopisné video, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života tohoto autora, pak následoval kvíz ze znalostí, které se dozvěděly z poslechu. Dalším úkolem bylo napodobit grafické umění Josefa Lady a zkusit načrtnout logo časopisu Mateřídouška, jehož je Lada autorem.

        Žáci také pátrali v domácích knihovnách a přinesli do školy díla Josefa Lady, která doma objevili. Ostatním dětem pak knihu popsali a ukázali oblíbené obrázky. Celé povídání jsme ukončili četbou knihy O kocouru Mikešovi, kterou jsme doplnili o poutavé ilustrace zobrazující Mikešovu cestu světem. Za odměnu jsme pak společně zhlédly zfilmovanou podobu Mikešových příběhů.

    Dětem se LADOVÁNKY líbily a samy uvažovaly nad tím, o kom bychom si mohli povídat příště.

Exkurze Blansko

Dne 29.1.2020 se žáci 2.a 3.třídy vypravili na exkurzi do Blanska. Po příjezdu do města zamířili k místnímu muzeu, které sídlí v budově zámku. Zde už na děti čekaly usměvavé průvodkyně, které si děti rozdělily do dvou skupin a vydaly se na prohlídku aktuální výstavy – Vlaky, vláčky, koleje: Historie železnice na Blanensku od modelů po skutečnost. Děti se poutavým povídáním seznámily s historickými mašinkami až po dnešní modely, prohlídly si uniformy drážních zaměstnanců, důležité pomůcky pro jejich práci a mnoho historických fotografií. Mohly sledovat modely mašinek, jak projíždí vymodelovanou krajinou. Vyzkoušely si projít tunelem, tak jako jím projíždí mašinky a zhlédly film, kde jely mašinky přímo proti nim. Celou dobu nadšeně poslouchaly výklad, a tak mohly bez problémů odpovídat na všetečné otázky paní průvodkyně.

             Po prohlídce se pak vyměnily s druhou skupinou a měly možnost projít si zámecké pokoje s poutavou prezentací na téma Život na zámku. Čekala je zkrácená verze prohlídky, kdy se děti seznámily s historií života na zdejším zámku, prohlédly si vybavení jednotlivých pokojů a vyslechly strašidelný příběh o místním strašidle.

             Povedený den jsme pak zakončili v místní restauraci, kde na děti čekal výborný oběd. Během něj si děti připomněly, jaká pravidla platí pro chování v restauraci. Pak už jsme vyrazili zpět, cestu autobusem si děti krátily povídáním o tom, co právě zažily.

Divadelní představení Zlatovláska

Dne 20.11.2019 se žáci 2. a 3. třídy vydali na výlet do našeho krajského města, kde navštívili divadlo Radost. Všichni se na vystoupení těšili, nejenom proto, že se blíží Vánoce a pohádky k nim patří, ale také proto, že pohádky mají všichni rádi.

        Všechny děti očekávaly klasickou pohádku Zlatovláska, kterou znají z vyprávění nebo televize. Jaké bylo jejich překvapení, když měly možnost zhlédnout vystoupení, které bylo velmi originální a neotřelé. V pohádce se sice objevily všechny typické znaky – začarovaný had, zlý král, Jiřík, mluvící zvířátka i Zlatovláska, ale celý děj byl předveden zábavnou formou plnou písniček, tanců a říkanek. Děti celou dobu bez dechu sledovaly a cesta domů byla v duchu dojmů z vystoupení.

         Už teď se všichni těší na Vánoce a především na čas pohádek.

Projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Během měsíce října se žáci prvního stupně zapojili do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Úkolem bylo vytvořit záložku do knihy na téma LIST  ZA LISTEM BAVÍ MĚ ČÍST.

      Všichni žáci se toho se zaujetím zúčastnili a vytvořili velmi pěkné záložky, které jsme zaslali kamarádům z partnerské školy ZŠ ZÁMUTOV. Rovněž se nám podařilo navázat družbu a v obálce se záložkami pro naše děti přišlo také patnáct dopisů žákům čtvrté třídy, kterým naši žáci nadšeně odepsali a už teď se těší na další dopisy.  Nezbývá než doufat, že nově navázaná přátelství podpoří děti svými dopisy co možná nejdelší dobu.

Halloween ve 2. a 3. třídě

Dne 31.10. si žáci 2. a 3. třídy připomněli anglosaský svátek Halloween. V rámci českého jazyka a matematiky vypracovávaly děti úkoly s tématikou Halloweenu, svátek jsme si představili a vysvětlili rozdíl s naším svátkem DUŠIČKY.

         V rámci hodiny anglického jazyka se pak věnovali žáci slovní zásobě, typickým zvykům a prakticky si zkoušeli koledovat. Děti se naučily říkanky a vyrobily monstra, která tento svátek symbolizují. Žáci měli také možnost vyřezat si vlastní dýni, které byly použity k výzdobě školy. Celý den pak zakončili žáci rejem masek v tělocvičně, kde plnili úkoly, za které byli na závěr odměněni.

        Dětem se den velmi líbil a už teď se těší, že si ho zase někdy zopakují.