Pěšky do školy 2022

Naše škola se ve dnech 16.9. až 22.9.2022 zapojila spolu s více než 300 školami z celé České republiky do celorepublikového projektu Pěšky do školy. Cílem této výzvy bylo zvýšit počet dětí, které se budou dopravovat do školy pěšky a zmenšit počet aut před školou, aby tam bylo pro děti více bezpečno. Letošní projekt probíhal v rámci evropského týdne mobility. Každá třída si během pěti dní zapisovala, jakým způsobem dorazili jednotliví žáci do školy. Děti se navzájem motivovaly a před školou se téměř neobjevovala auta rodičů. Během projektu se v jednotlivých třídách připomínala dopravní výchova. Žáci si opakovali základní výbavu kola, pravidla silničního provozu, dopravní značky a procvičovali různé situace v dopravním provozu. Žáci se do akce zapojili s nadšením a určitě si akci rádi znovu zopakujeme. RP