Halloween v 5.třídě

       Dne 26.10. si žáci během vyučování připomněli význam amerického svátku Halloween. Hlavní částí mini projektu bylo čtení s porozuměním, kde ve skupinách hledali odpovědi na otázky spojené s rozdíly mezi svátkem Halloween a Dušičkami. V další části si pak prošli slovní zásobu spojenou s Halloweenem v anglickém jazyce a nová slovíčka si mohli ověřit při pexesu a halloweenské stolní hře. V závěru jsme si pro radost vytvořili halloweenské lucerničky, které si mohli všichni odnést domů na výzdobu. Některé děti přišly i strašidelně vystrojené, protože se na halloweenský den velmi těšily.