Evropský den jazyků

Dne 26.9.2022 se v celé Evropě slavil Evropský den jazyků. Žáci druhé až páté třídy si Evropský den jazyků připomněli v hodinách angličtiny hravou formou pomocí ukázek různých evropských jazyků. Následující den pak žáci druhého stupně strávili první tři hodiny přípravou projektu na vylosovaný evropský stát. Děti byly rozděleny do skupin a prezentaci státu si mohly předem připravit. Následně pak prezentaci žáci dokončili a připravili si svůj stánek. Poté pak předvedli spolužákům z prvního stupně vše, co se o daném státě dozvěděli.Součástí povedených prezentací byly prezentace na počítači nebo na papírovém plakátu, které obsahovaly informace o vlajce, platidle, typickém jídle, základní jazykové fráze, významné osobnosti a nejznámější památky. Velkým úspěchem byly především ochutnávky typických jídel a nápojů.  Všem žákům se akce velmi líbila a už teď se těší, až si tuto akci zopakují.   RP