Voda a vodníci v Jihomoravském kraji

Dne 2.4.2024 se žáci 2.,3. a 4. třídy vypravili do místní sokolovny, kde si pro ně paní knihovnice připravily bádání na stanovištích zaměřené na vodu a vodní svět. Děti se vystřídaly na jednotlivých stanovištích, hledaly informace v textu, luštily tajenky, hrály si s vodními citoslovci, bojovaly s drakem, skládaly papírové lodičky, doplňovaly rýmy a celou akci si pak společně vyhodnotily. Na závěr si připomněly důležitost vody a paní knihovnice žáky požádala, aby k již dříve vyrobenému vodníkovi vytvořily poutavý příběh. Celá akce se žákům líbila a hned si začali plánovat, jaký příběh budou tvořit. R.Př.

Ponožkový den

Dne 21.3.2024 se naše škola připojila k celosvětovému dni lidí s Downovým syndromem. Symbolikou tohoto dne je nazout na každou nožku jinou ponožku a tím vyjádřit podporu lidem, kteří se narodili s tímto syndromem. Žáci napříč celou školou se zapojili a vzorně si doma připravili na každou nožku jinou ponožku. Protože nám tento den vyšel i do Barevného týdne vyhlášeného školním parlamentem, ponožky zábavně doplnily žlutý den. Společně s dětmi jsme si připomněli, co to je Downův syndrom, jak k němu dochází a co vše způsobuje. Zdůraznili jsme si potřebu respektu k sobě navzájem a nutnost tolerování odlišností různého původu. R.Př.

Divadlo Blansko – Krysáci a zamilovaný Eda

Dne 20.3.2024 se žáci první, druhé a třetí třídy společně vypravili na návštěvu kina v Blansku. Zde pro ně byla připraveno divadelní vystoupení Divadla ZA2 Praha. Příběh popisuje nerozlučné přátelství krysáků Huberta, Hodana, Edy a sádrového trpaslíka. Tentokrát se potýkají s velkým problém, protože jejich kamarád Eda se nešťastně zamiluje a jeho kamarádi hledají možnosti, jak mu pomoci. Celé vystoupení bylo proloženo rytmickými písněmi s tanečními kreacemi, které rozhýbaly i naše malé diváky.

Dětem se příběh velmi líbil, hlavním hrdinům celou dobu zaujatě fandily a na závěr je odměnily velkým potleskem. R.Př.

3D promítání na 1. stupni

Dne 28.2.2024 proběhlo na prvním stupni naší školy 3D promítání. Pro první a druhou třídu bylo určeno téma OCEÁN – děti se seznámily se spoustou živočichů a rostlin v podmořském světě, měly možnost vidět útoky větších živočichů na menší a jejich život pod hladinou. Nejvíce ocenily detailní přiblížení a možnost pozorovat živočichy tak, jak by je jinak neviděly. Pro žáky třetí, čtvrté a páté třídy bylo připraveno promítání o vesmíru, které jim přiblížilo téma probírané na hodinách. Děti se na akci těšily a ocenily nově získané poznatky. R.Přibylová

 

Recitační soutěž – školní kolo

Dne 27.2.2024 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků první, druhé a třetí třídy. Všechny děti se na recitaci pilně připravovaly a výběr básní nenechaly náhodě. Během školního kola jsme slyšeli mnoho krásných básní. Porota nakonec vybrala nejúspěšnější recitátory, kteří byli oceněni drobnými cenami. V první třídě se na třetím místě umístila Ella Hebelková, na druhém místě Tomáš Přibyl a zvítězila Anička Veselá. Ve druhé třídě pak třetí příčku obsadila Markétka Hudcová, druhé místo patřilo Valince Konečné a první místo Aličce Procházkové. Ve třetí třídě pak na třetím místě skončila Isabella Chlupová, na druhém místě Nikol Paděrová a první místo obsadila Agáta Polívková.

        Všem zúčastněným gratulujeme a držíme pěsti všem, kteří pojedou reprezentovat školu do okresního kola v Lysicích. R.Přibylová

Komiks v dětské literatuře

V pondělí 12.2. navštívila třetí třída muzeum Boskovice, kde pro ně byl připraven program – Komiks v dětských časopisech. Děti se seznámily s prvním dětským časopisem Včelka a během výkladu poznaly všechny postavičky tohoto komiksu. Ve skupinách řešily detektivní příběh a na závěr si za odměnu zahrály připravené hry. Akce se nám všem velmi líbila. K. Adamčíková

Šampionát WOCABEE – 1. pololetí

Ve čtvrtek 1.2.2024 jsme ve škole vyhodnotili soutěž v aplikaci WOCABEE – tato aplikace umožňuje zábavnou formou procvičovat slovíčka probíraná na hodinách angličtiny. Žáci tak soutěží ve třídě mezi sebou, soutěž je dobrovolná a hodnotné výhry mají možnost získat během pololetí v aplikaci samotné. Na konci každého pololetí pak vyhodnocujeme vítězné příčky podle získaných bodů. Ve třetí třídě přesvědčivě vyhrál Adam Richter, druhou příčku obsadila Isabella Chlupová a na třetím místě se umístil Richard Písařík. Ve čtvrté třídě skončila na prvním místě Maruška Hanáková, druhé místo obdržela Veronika Veselá a na třetím místě se umístil Jan Veselý. V páté třídě se na prvním místě umístil Toník Hanák a na druhém místě Michalka Ošlejšková. R.Přibylová

 

Návštěva kina v Boskovicích

Dne 25.1.2024 jsme s žáky 1.,2.,3. a 4. třídy navštívili boskovické kino, abychom zhlédli film MAVKA: Strážkyně lesa. Návštěva kina byla odměnou za půlroční práci a děti se na film velmi těšily.

Příběh vypráví o posvátné lesní říši a bytostech v ní žijících. Víla Mavka je zvolena novou strážkyní lesa a musí chránit les a jeho obyvatele před jakýmkoliv zlem. Do cesty jí ale vstoupí milý vesnický kluk Lucas a bezcitná Kylina.

Děti tak přihlížely boji dobra a zla, lásky a nenávisti a na příkladu zničeného lesa a vystrašených obyvatel dobře viděly, kam až může zajít lidská hamižnost a neohleduplnost.

Dětem se návštěva velmi líbila a už teď se těší na další. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit v druhém pololetí. R.Přibylová

Polytechnické centrum Boskovice

V pátek 24.11.2023 navštívila druhá třída Polytechnické centrum v Boskovicích. Protože to pro děti nebyla první návštěva v tomto centru, velmi se těšily, jelikož věděly, že je čeká zajímavá praktická výuka – tentokrát na téma Plody podzimu.

Nejprve se seznámily se všemi živočichy v místních akváriích a teráriích. Následně pak zkoumaly méně známé plody stromů a keřů. Součástí výzkumu byla i praktická část, kdy děti sledovaly pohyb plodů či jejich semínek v letu.

V druhé části si pak pod odborným vedením vyrobily krásnou podzimní dekoraci z podzimních plodů a dalších přírodních materiálů.Akce se všem dětem velmi líbila a domů si odvezly zdařilé podzimní ozdoby. R. Př.

Tonda Obal na cestách

Dne 3.11.2023 navštívil naši školu Tonda Obal na cestách. Jedná se o interaktivní besedu na téma třídění odpadu a recyklace.

 Během jedné vyučovací hodiny jsme se dozvěděli, proč je důležité třídit odpad, kam se odváží a co se s ním po tom děje. Nejvíce zajímavé pak bylo samotné třídění, kdy úkolem žáků bylo zařadit do správné popelnice vyobrazený produkt na kartičce. Během besedy se žáci dozvěděli spoustu nových informací, překvapení byli z faktu, že nemáme jen žlutou, modrou a hnědou popelnici. A ne vždy si věděli rady s produktem, který chtěli vyhodit do některé z popelnic.

Beseda byla velmi zajímavá a děti už se těší na další. Zapsala: R.Př.