Vyhodnocení soutěže WOCABEE

        I v druhém pololetí se žáci 3. až 6. třídy účastnili soutěže s aplikací WOCABEE, která slouží k procvičování slovní zásoby.

        Soutěžili pouze dobrovolní zájemci, ale přesto byl boj o první místa nelítostný. Ve třetí třídě se umístila na třetím místě Karolínka Slaná, na 2. místě Maruška Hanáková a absolutní vítězkou se stala Dianka Černochová. Ve čtvrté třídě bodovala na 3.místě Julie Hejduková, na druhém místě se umístil Šimon Bárek a první příčku vybojoval Antonín Hanák. V páté třídě se na 3. místě umístila Sabinka Filoušová, na 2. místě Jarda Chlup a absolutní vítězkou na počet bodů ve všech třídách se stala Markétka Hebelková. V šesté třídě pak na třetím místě bodoval Daniel Přikryl, 2. místo obsadil Lukáš Bárek a první místo patřilo Adélce Sehnalové.

         Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně sil do dalších soutěží. Radka Přibylová

Afrika pohledem dobrovolných lékařů

    Dne 28.6.2023 navštívil pátou a šestou třídu záchranář Filip Chládek, který přijel popovídat o svých zážitcích z pobytu v Africe.

          Na začátku debaty si šestá třída zopakovala znalosti ze zeměpisu a společně si připomněli, kde leží Keňa, kde probíhal pobyt pana záchranáře. Poté zhlédli poutavý film sestříhaný s pořízených videí. Žáci se dozvěděli podrobnosti z pobytu českých dobrovolníků, seznámili se s životem domorodců, místním školstvím a zdravotnictvím.  Zdravotníci ale také zavítali do rezervací, kde se potkali s mnoha africkými zvířaty, takže se dozvěděli mnoho zajímavostí o africké fauně. Na závěr debaty pak pan záchranář představil suvenýry, které si v Africe pořídil.

           Debata byla velmi poutavá díky video a foto dokumentaci, která byla doplněna vtipným a podrobným komentářem, který měl u dětí úspěch. Radka Přibylová

Bowling Boskovice

         Dne 26.6.2023 zamířili žáci 6. ročníku na návštěvu Boskovic, kterou měli slíbenou jako odměnu za celoroční práci.

         Jako první je čekal dvouhodinový turnaj v bowlingu, kde si většina vedla velmi statečně a jen tak se nenechali zahanbit. Napětí a soutěživost byla cítit ze všech zúčastněných a touha porazit ostatní se jen stěží ovládala. Po napínavé bitvě jsme vyrazili na náměstí ochutnat místní zmrzlinu a utratit veškeré kapesné a následně jsme se přesunuli na poslední společný oběd v jedné z místních restaurací.

       Výlet jsme završili napínavou cestou autobusem, kdy jsme se museli scvrknout, aby autobus pobral množství lidí čekajících na zastávce. R. Přibylová

Zpracování odpadních surovin

V pátek 23.6.2023 se žáci druhé třídy vypravili do Skalice nad Svitavou. Prvním velkým překvapením byla pro druháčky cesta vlakem, protože mnozí jeli poprvé.

          Ve firmě Bambas, kam zamířily naše kroky, nás provedli částí provozu-viděli jsme pytlování hoblin, řezání dřeva, hoblování, vyřezávání a gravírování. Proklepli zde i naše znalosti jednotlivých kusů nářadí. Víc kusů poznala děvčata, chlapci slíbili, že se to doučí. Nakonec jsme si mohli vybarvit obrázky na dřevě a vyzdobit dřevěné domečky.

         Návštěva firmy se dětem velmi líbila a už teď se těšíme na další, protože máme slíbeno elektro. K. Adamčíková

 

Školní výlet – 1., 2. a 3. třída – Brno a Svět Šmoulů

Dne 21.6. 2023 se žáci 1., 2. a 3. třídy vypravili na školní výlet do Brna.

          První zastávkou bylo Brno – Bystrc, odkud jsme lodí pokračovali ke hradu Veveří, kde na nás čekal náš autobus. Zpočátku jsme byli nedůvěřivý, trošku jsme se i báli, ale v průběhu plavby z nás všechno spadlo a my se procházeli po palubě jako zkušení námořníci.

          Autobusem jsme pak pokračovali na Výstaviště, kde se na nějakou dobu usídlili Šmoulové a vytvořili si tam svůj magický svět kouzel a čar, Šmoulové nás pozvali do svých houbových domečků, společně jsme utekli vzteklému kocourovi Azraelovi a zvítězili jsme nad zlým Gargamelem. Poté jsme se ocitli v herní zóně, kde jsme vyzkoušeli skákací hrad, lego kostky, motokáry a malování.

        Na závěr jsme vyzkoušeli let na čápovi a utratili všechny peníze za suvenýry. Všem zúčastněným se výlet velmi líbil a kromě suvenýrů si dovezli spoustu zážitků. K. Adamčíková

Polytechnické centrum – 2.třída

Dne 15.6.2023 jsme s druhou třídou naposledy navštívili polytechnické centrum na základní škole v Boskovicích.

Tentokrát jsme měli všeobecně technický program zaměřený v první části na praktické navlékání korálků na drátek a následné vyrobení kytičky. Navlékání korálků se jevilo jako velmi obtížné, ale nakonec se nám všem kytička podařila vyrobit.

V druhé části jsme měli poznat bylinky na obrázcích. To bylo na nás velmi obtížné a my to zvládli jen s dopomocí a museli jsme slíbit, že se bylinky doučíme.

Na závěr jsme opekli párky a už teď se těšíme na další zajímavý program, který nás v příštím roce bude čekat.    K.Adamčíková

 

ŠKOLA RYTMU pro 1. stupeň ZŠ

         Dne 9. 5. 2023 navštívil naši školu MgA. Pavel Bříza s preventivním programem zaměřujícím se na neformální a kouzelné zavedení dětí do světa rytmu a bicích nástrojů.

         Program byl určen pro žáky 1. stupně, a i přestože trval pouze hodinu, stihl pobavit a zaujmout úplně všechny. Žáci se do výchovného koncertu po celou dobu aktivně zapojovali. Jednotlivé části vystoupení seznamovaly žáky s historií bicích nástrojů a jejich využitím zejména v moderní hudbě. Současně si procvičili základy teorie a tvorby rytmů na bicí nástroje. Měli možnost se u bicích prostřídat a vše si vyzkoušet, po skupinkách pak zkoušeli společně jednoduché rytmy. Na závěr mohli předvést své taneční kreace v rytmu moderních písniček.

        Akce se vydařila, děti se aktivně zapojovaly a jen nerady se s programem loučily. Radka Přibylová

 

Trestní odpovědnost u žáků ZŠ

Dne 28.4.2023 navštívila žáky 8. a 9. třídy paní policistka Petrželková, která nás v rámci prevence navštívila letos již poněkolikáté. Tentokrát žáky čekal velmi zajímavý program věnovaný trestní odpovědnosti.

         Během celé besedy si společně zopakovali důležité pojmy jako je hranice trestní odpovědnosti, kdo je mladiství, co je to spoluúčast a také jaký je rozdíl mezi trestným činem a přestupkem. Poté žákům vysvětlila, jak je trestaný mladistvý a představila výchovné ústavy v ČR. Díky poutavému vyprávění se dozvěděli, jak to v ústavem vypadá, jak vypadají a jaký režim tam chovanci mají. V závěru debaty pak byly zmíněny důležité protiprávní přestupky, kterých se mladiství často dopustí, a ne vždy si uvědomí, že je to protiprávní.

         Beseda byla velmi poučná, žáci pečlivě naslouchali a určitě si zapamatovali, za co už teď mohou být trestně zodpovědní a jaké tresty se jich pak mohou týkat. R. Přibylová

Soutěž ZDRAVÁ PĚTKA

I v letošním roce se žáci druhé třídy rozhodli připojit do soutěže Zdravá pětka. Protože si z loňského roku odvezli velmi pěkné umístění a spoustu zážitků z celorepublikového kola v Praze, všichni už se těšili, až soutěž odstartuje.

          Letos nás ale sponzorující firma Albert překvapila tím, že přesně zadala, z čeho se bude kuchtit. Na věkovou kategorii druhé třídy připadly luštěniny, a tak jsme si i mohli zopakovat, co to jsou luštěniny a co vše do nich patří. Dlouho jsme váhali a netrpělivě se radili, co budeme vařit. Nakonec se nám podařilo připravit zajímavé pokrmy.

           Tým Kuchtíků připravil čočkovou pomazánku, kterou podával s bagetkou. Tým Masteršéfek zhotovil čočkový salát, tým Šikulek se pustil do těstovinového salátu s luštěninami a v neposlední řadě pak tým Mlsounů vytvořil kouzelné Rýžové překvapení. O všechny naše dobroty jsme se podělili, jak s pedagogy, tak se spolužáky a všem moc chutnalo. V květnu nás čeká hlasování o postup do finále. Každý hlas se počítá, takže budeme velmi rádi za Vaši podporu. Hlasování začne již 5.5.2023, těšíme se na Vaše hlasy. KA