Právní odpovědnost žáků na ZŠ – beseda s odborníkem

      Dne 3.3. navštívila naši školu paní Mgr. Vendula Bryxová , která přišla našim žákům šesté a sedmé třídy povykládat o základech práva a o právní zodpovědnosti nezletilých dětí. Besedu zahájila diskuzí s dětmi, jak často používají větu – Na to nemáte právo.

            Poté pokračovala vysvětlením pojmu právník a co musí žák udělat, aby se jím mohl stát.  Přiblížila žákům historii vzniku práva a upozornila je, že právní systém vznikl už velmi dávno. Diskuzí pak vyvodili situace, které jsou dětem blízké a kde všude už vstupují do právního světa. Připomněli si společně, co následuje při nedodržení dohodnutých pravidel a seznámila je s činností výchovných ústavů.

          Na závěr pak připomněla, že uzavřením jakékoliv smlouvy vznikají práva a povinnosti. Vysvětlila pojem svéprávnost a jak je to s věkovou hranicí. Žákům se beseda líbila a doplnili ji spoustou otázek. Paní Bryxové patří velký dík. Radka Přibylová

Bezpečnost nejmladších žáků – beseda s policií

          Dne 1.3.2023 nás opět, díky úspěšné spolupráci, navštívila por. Mgr. Lenka Petrželková. Tentokrát navštívila naše nejmladší žáky, aby si společně popovídali o pravidlech bezpečnosti.

         Nejdříve žáky seznámila s rozdělením policie, prošli si různé činnosti policie a podrobně dětem vysvětlila svoji pozici tiskového mluvčího a preventisty. Poté se zaměřila na základní pravidla bezpečnosti a s dětmi si zdůraznili zamykání vchodových dveří, vypínání spotřebičů, volání na tísňové linky, nekomunikování s cizími lidmi, bezpečné přecházení, využívání reflexních prvků a mnoho dalšího. V druhé části se zaměřila na rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou a na zásady bezpečného internetu.

          Dětem se beseda velmi líbila, po celou dobu měly spoustu dotazů, které se p. Petrželková snažila zodpovědět, za což jí velmi děkujeme. Radka Přibylová

Kyberšikana a kyberkriminalita – 2.stupeň ZŠ

            V pátek 24.2. 2023 opět navštívila naši školu por. Mgr. Lenka Petrželková, aby věnovala besedu žákům 2.stupně na téma Kyberšikana a kyberkriminilita.

           Žáky nejprve seznámila s pojmy kyberšikana a kyberkriminalita a společně si určili rozdíly mezi pojmy. Pak už se věnovala prevenci aktivit v kyberprostředí. Stanovili si společně zásady bezpečného internetu, prošli způsoby zabezpečení, jak si ověřit přátele na síti, jak nahlásit závadový obsah a co vše je trestný čin. Nedílnou součástí pak byly příklady z praxe policie ČR a upozornění na aktuální problémy jako je posílání intimních fotek, nebezpečí internetových výzev nebo nahrávání osob či publikování fotek na internetu.

             Na závěr besedy si pak vysvětlili pojem nomofobie = závislost na mobilu a společně se vyzvali k tomu, aby zkusili vydržet jeden den bez mobilu. Beseda se vydařila a byla v mnoha ohledech přínosem pro všechny zúčastněné. Radka Přibylová

Vyhodnocení WOCABEE za 1. pololetí

V letošním školním roce se žáci 3. až 6. třídy zapojili do soutěžení s aplikací Wocabee. Tato aplikace byla vyvinuta na Slovensku a dnes ji využívá téměř celá Evropa. Jejím úkolem je výrazně pomoci žákům naučit se jakákoliv slovíčka cizího jazyka rychle, jednoduše a efektivně. Žáci se tak mohou doma zábavnou formou učit slovní zásobu.

Společně se všemi třídami jsme si vyhodnotili, jak se nám dařilo v prvním pololetí a ocenili stupně vítězů. Ve třetí třídě se na 1. místě umístila Sára Klimčáková, na 2. místě Karolínka Slaná a 3. pozici obsadila Maruška Hanáková. Ve čtvrté třídě vyhrála s drtivou převahou Julie Hejduková, 2. místo obsadil Antonín Hanák a 3. místo Tadeáš Tomášek. V páté třídě probíhal do posledních chvil velký souboj o druhou a třetí pozici, nakonec ale získal první místo Jakub Maciejewski, 2. Sabinka Filoušová a 3. Markétka Hebelková. V 6. třídě pak první pozici obsadila Adélka Sehnalová, stříbrný byl Lukáš Bárek a na třetím místě se umístil Daniel Přikryl.

Všem výhercům gratulujeme a přejeme hodně štěstí do 2.pololetí.

                                                                             Radka Přibylová

 

Kulturní akce: Návštěva kina v Boskovicích

Dne 31.1.2023 se žáci 2.třídy vypravili do Boskovic, aby zde za odměnu za svoji půlroční práci zhlédli film Kocour v botách.

Příběh vyprávěl o kocourovi, kterému zbýval poslední život, a tak hledal hvězdu, která by mu splnila přání a vrátila mu jeho životy. Spletitá cesta plná nástrah nakonec dovedla kocourka k uvědomění si, že společně s kočičí slečnou ho čeká velmi příjemný zbytek posledního života. A na touhu po navrácení jeho kočičích životů nakonec úplně zapomněl.

Dětem se návštěva kina velmi líbila, procvičily si nejenom chování během kulturní akce, ale také pravidla bezpečnosti v dopravě. Už teď se děti těší na příští návštěvu kina v Boskovicích.

Kyberkriminalita – bezpečně na internetu

       Dne 24.1.2023 naši školu navštívila policie ČR s preventivním programem určeným pro žáky 3. až 5. ročníku s názvem KYBERKRIMINALITA – BEZPEČNĚ NA INTERNETU.

          Paní policistka seznámila žáky se základním rozdělením policie, zopakovala důležitá telefonní čísla a provedla poučení žáků v základních pravidlech bezpečného chování. Zdůraznila především pohyb po silnicích a ulicích, důležitost zamknutí dveří, nekomunikování s cizími lidmi, nenechat si vnutit cigaretu ani jinou drogu a zajímavými příklady společně vyvodili s dětmi další rizikové situace.

                Poté přišla na řadu kyberkriminalita, kdy dětem vysvětlila význam tohoto slova a uvedla mnoho důležitých bodů pro vlastní ochranu – chraň své heslo, vybírej si přátele, nechoď na schůzky s cizími lidmi, nepřeposílej zprávy, neklikej na odkazy, nezkoušej plnit výzvy, neposílej nevhodné fotky a mnoho dalšího. Žáci velmi pěkně spolupracovali, pokládali dotazy a odpovídali na otázky. Sami uvedli svoje zkušenosti v kyberprostoru a dokázali přiznat, kdy se chovali ne úplně vhodně. Beseda byla velkým přínosem pro všechny zúčastněné a už se těšíme na další preventivní besedy. Radka Přibylová

Druháci na návštěvě – knihovna Žďárná

Dne 8. 12. jsme navštívili místní knihovnu, kde pro nás měli připraveno povídání „Jak se Kucapajko dostal do Afriky“. Děti si stihly prohlédnout celou knihovnu, seznámit se s jejím řádem, a pak už se zaposlouchaly do poutavého příběhu.

Příběh totiž vyprávěl o skřítkovi Kucapajkovi, který žil v Norsku a rád nechával téct kohoutky s vodou. Víla Hydromila jej odnesla do Afriky, aby poznal, proč je potřeba šetřit vodou. Kucapajko vše rychle pochopil a když se potom vrátil domů, všechny kohoutky poctivě zavíral.

Dětem se příběh velmi líbil a hned porozuměly hlavní myšlence. Poté co jsme tuto problematiku prodiskutovali, zazpívali jsme si společně písničku. Návštěvu by si děti rády zopakovaly, a tak se brzy zapojíme do další akce s názvem „Putování s vodníky“. Adamčíková

Výprava do historie a vesmíru – Výstava Tutanchamon a planetárium Brno

Dne 29.11.2022 se žáci 5., 6. a někteří žáci z 8. třídy vypravili na návštěvu Brna. Den předem se seznámili se stručnou historií Tutanchamona, aby tušili, co je čeká.

První zastávka byla právě na výstavišti v Brně, kde v současnosti probíhá unikátní výstava hrobky Tutanchamona a jeho pokladů. Žáci byli rozděleni do skupin, vybaveni pracovními listy a u vstupu dostali audio průvodce, díky kterému mohli během výstavy u jednotlivých expozic poslouchat poutavé informace. Zajímavým způsobem byli vtaženi do objevitelského příběhu, audio průvodce je přenesl tisíce let v čase. A tak se mohli vžít do role objevitele a projít si krok po kroku největší archeologický objev světa, kdy před 100 lety objevil pan Howard Carter pohřební komoru a poklady samotného faraona.

Druhá zastávka pak vedla do planetária, kde nás čekal program s názvem Hvězdný cirkus. Díky tomuto představení jsme se dostali do minulosti až před vznik naší Země, prožili jsme velký třesk, první mikrosekundy a první okamžiky vzniku elektronů, protonů a neutronů. Zažili jsme explozi supernovy a zrození Sluneční soustavy a života na Zenmi.

Exkurze se všem zúčastněným velmi líbila a odvezli si spoustu nezapomenutelných zážitků.RP

První pomoc na 1.stupni ZŠ

Ve středu 23.11.2022 navštívil naši školu záchranář Filip Chládek, který pracuje u záchranné služby ve Velkých Opatovicích. Postupně navštívil všechny třídy na prvním stupni a probral s dětmi vše týkající se první pomoci. Zajímavostí, která děti velmi zaujala, byla aplikace Záchranka, kterou jim představil a vysvětlil její správné použití.

Nejprve děti seznámil s funkcí záchranné služby, její činností a popsal její aktivitu při oznámení nějaké události. Společně s dětmi pak nacvičoval volání na tísňové linky, zopakoval všechna důležitá telefonní čísla, nezapomněl ani popsat postup při dovolené v zahraničí a zábavnou formou společně s dětmi předváděl komunikaci s dispečinkem. Poté na příkladu možné zlomené ruky na chodbě školy velmi šikovně zapojil děti do spolupráce a společně stanovili postup, jak se mají žáci chovat, aby dokázali pomoci. Předvedl dětem všechny přístroje a nástroje, které odnáší ze záchranky směrem k pacientovi a společně pak cvičili záchranu plyšové housenky Agáty, kterou našli ležet v bezvědomí.

Děti byly zábavnou formou seznámeny s první pomocí, aktivně se zapojovaly do debaty a všem se beseda velmi líbila. RP

Záložka do knihy spojuje školy

V měsíci říjnu se naše škola zapojila do celorepublikového projektu Záložka do školy spojuje školy. Projekt každoročně spojuje české a slovenské školy, které si navzájem vytváří záložky do knihy na dané téma. Smyslem projektu je vzbudit v dětech zájem o literaturu a povzbudit je v chuti do čtení. Součástí bylo také seznámení s kulturními rozdíly jednotlivých států a orientace na mapě Slovenska.

V tomto školním roce se zapojila celá naše škola a vytvořila spolupráci se základní školou z Popradu. Tématem letošního ročníku bylo – Můj literární příběh čeká na tvoje přečtení. V hodinách pracovních činností žáci vytvořili krásné záložky s využitím různých výtvarných technik a velmi často se objevoval na záložkách zábavný komiks. Děti projevily svoji kreativitu a vznikly nám různorodé kousky.  Žáci se těšili na záložky ze Slovenska a zásilka z Popradu děti velmi potěšila.

Do projektu se zapojujeme každoročně a už teď se s žáky těšíme na další ročník. RP