Pěšky do školy 2022

         Naše škola se ve dnech 16.9. až 22.9.2022 zapojila spolu s více než 300 školami z celé České republiky do celorepublikového projektu Pěšky do školy. Cílem této výzvy bylo zvýšit počet dětí, které se budou dopravovat do školy pěšky a zmenšit počet aut před školou, aby tam bylo pro děti více bezpečno. Letošní projekt probíhal v rámci evropského týdne mobility.

           Každá třída si během pěti dní zapisovala, jakým způsobem dorazili jednotliví žáci do školy. Děti se navzájem motivovaly a před školou se téměř neobjevovala auta rodičů. Během projektu se v jednotlivých třídách připomínala dopravní výchova. Žáci si opakovali základní výbavu kola, pravidla silničního provozu, dopravní značky a procvičovali různé situace v dopravním provozu.

           Žáci se do akce zapojili s nadšením a určitě si akci rádi znovu zopakujeme. RP

CESTA ZA POZNÁNÍM – Výlet 1.,2. a 5. třída – Olomouc

Dne 31.5.2022 se žáci prvního, druhého a pátého ročníku vypravili na společnou výpravu za poznáním do Olomouce.

           Počasí nám přálo a ranní špička na silnici nás nezaskočila, takže jsme mohli navštívit svíčkárnu Soyca v Olomouci. Přestože se jedná o menší budovu, všichni jsme se tam vešli a měli jsme možnost vytvořit si svoje dárkové balíčky. Každá třída měla balíček odpovídající svému věku, a tak jsme tvořili lahvičky s koupelnovou solí, mýdla a nádherné svíčky v různých tvarech. Děti projevovaly nadšení, a nejen že si ozdobily svoje balíčky, ale s radostí přikupovaly další a další svíčky a zdobily různými technikami. Ze svíčkárny pak odcházely s plnými taškami, které sotva mohly unést.

           Prošli jsme krásná zákoutí Olomouce a po odvedené práci jsme se usadili v útulné restauraci, kde nás čekal vynikající oběd. Na závěr našeho výletu jsme zamířili do Pevnosti poznání, kde jsme se rozdělili opět podle tříd na skupinky a vydali se na výukové programy. První a druhá třída se zabývala zábavnou matematikou a tvořila podle pokynů obrázky z geometrických tvarů. Pátá třída se pak proměnila v pevnosti na žoldáky Marie Terezie a cvičila se v nabíjení děla, plnění vojenských pokynů či odhalování vojenského zrádce.

         Výlet se velmi vydařil a děti se shodly na tom, že by se na tato místa rády brzy vrátily.

Škola vaření v Praze – finále soutěže ZDRAVÁ 5

          V pátek 27.5.2022 jsme měli možnost, díky podpoře rodičů, známých a kamarádů při online hlasování v krajském kole soutěže ZDRAVÁ 5, zúčastnit se vaření v republikovém kole v Praze.

           Přestože jsme vstávali v brzkých ranních hodinách, nálada mezi účastnicemi byla výborná. Poté co jsme dorazili na Školu vaření do Holešovic, soutěžili jsme ve zdobení muffinů, z ovoce a zeleniny jsme skládali zvířátko a na závěr jsme řešili znalostní kvíz.

          I když jsme nevyhráli zlatou medaili, skončili jsme na krásném třetím místě a odměnou jsme získali zážitkové poukazy a tašky plné dárečků. Celým program provázela známá herečka Míša Tomešová, která nám na závěr soutěže zazpívala písničky.

Ponožkový den

 V pondělí 21.3.2022 jsme si s žáky 1.stupně připomněli PONOŽKOVÝ DEN.

Tento den je symbolicky určen jako Světový den Downova syndromu, což je vrozená vada, se kterou se ročně narodí v ČR průměrně 50 dětí. Ponožky jako symbol byly zvoleny proto, že pokud se dají patami k sobě, vytvoří dohromady písmeno X, připomínající příčinu tohoto onemocnění. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s Downovým syndromem od těch zdravých.

S dětmi jsme si povídali o syndromu a jeho příčinách, jak tyto osoby poznáme, o jejich životě, o lékaři, který tento syndrom jako první popsal, ale především jsme si zdůraznili význam tolerance a ohleduplnosti. Děti se velmi bavily pozorováním různých ponožek u svých spolužáků a celý den porovnávaly, kdo má nejlepší kombinaci.

Planetárium Brno – 1.třída

V pondělí 21.3.2022 jsme s žáky první třídy navštívili planetárium v Brně.

Po úvodním seznámení s planetáriem, jsme zhlédli pohádku, kde krtek, zajíc a ježek šli zjistit, jak je to s šípy, které létají do oblak. Cestou potkali myšáka, který jim vše vysvětlil. Děti se díky pohádce seznámily jednoduše s planetami, které potkáváme na obloze.

Žákům první třídy se výlet velmi líbil, učili se vhodnému chování při pohybu na veřejnosti i při představení. Většina z nich navštívila planetárium poprvé a podle slov mnohých určitě ne naposledy.

Záložka do knihy spojuje školy

Žáci 1. až 5. třídy se s radostí zapojili do projektu a s chutí vytvořili celou řadu moc pěkných záložek do knihy. Naše škola se do projektu výměny záložek s názvem ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY zapojuje už několikátým rokem.

Úkolem bylo vytvořit záložku s literární postavou. Děti využily poznatky z literatury, kterou čtou v hodinách českého jazyka, ale mnozí se nechaly inspirovat knihou, kterou čtou v domácím prostředí. Záložky vyráběly v hodinách pracovních činností či hodinách čtení. A už teď se velmi těší na záložky od svých slovenských kamarádů.

Uspávání broučků

V úterý 26.10.2021 se žáci 1. a 2. třídy vypravili do lesa uspat před zimou broučky. Pro broučky postavili na paloučku chaloupky, které zabezpečili proti sněhu a větru. Na závěr obě třídy zazpívaly broučkům ukolébavky, aby se jim celou zimu dobře spalo. Počasí nám přálo, akce se podařila a všem dětem se moc líbila.

 

Halloween v 5.třídě

       Dne 26.10. si žáci během vyučování připomněli význam amerického svátku Halloween. Hlavní částí mini projektu bylo čtení s porozuměním, kde ve skupinách hledali odpovědi na otázky spojené s rozdíly mezi svátkem Halloween a Dušičkami. V další části si pak prošli slovní zásobu spojenou s Halloweenem v anglickém jazyce a nová slovíčka si mohli ověřit při pexesu a halloweenské stolní hře. V závěru jsme si pro radost vytvořili halloweenské lucerničky, které si mohli všichni odnést domů na výzdobu. Některé děti přišly i strašidelně vystrojené, protože se na halloweenský den velmi těšily.

Knihovna Boskovice – 5.třída

Dne 14.10.2021 se žáci 5.třídy vypravili na návštěvu knihovny v Boskovicích. Téma, detektivní žánr v literatuře, bylo vybráno dle zájmů dětí. A děti se na besedu velmi těšily.

Už po příchodu do knihovny bylo patrné překvapení dětí z prostoru knihovny a především bylo jasně vidět, že děti knihovnu neznají a nevyužívají. Detektivní žánr jim paní knihovnice popsala velmi poutavým způsobem, povídání proložila video ukázkou lego detektivky, seznámila děti se základními pojmy detektivního žánru, představila světové i české autory detektivek a předvedla dětem aktuálně nejčtenější detektivní příběhy.

Celou dobu děti velmi pozorně poslouchaly a vřele uvítaly praktické úkoly v druhé části, kdy měly na základě detektivního komiksu odhalit pachatele jednotlivých případů. Na závěr měly za úkol vybrat si nabídnuté detektivní příběhy a začíst se do jejich obsahů, poté pak měli žáci svým spolužákům popsat přečtený úsek a seznámit ostatní s vybranou knihou.

Dětem se beseda velmi líbila a shodly se na tom, že by se rády do knihovny ještě v letošním školním roce podívaly.

Záložka do knihy spojuje školy

            I v letošním roce se žáci 1. stupně základní školy zapojili do československého projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tento projekt vyhlašuje každoročně pedagogická knihovna v Bratislavě a knihovna Jiřího Mahena v Brně. Úkolem projektu je navázání spolupráce mezi školami a podpora čtenářské gramotnosti prostřednictví tvorby záložek.

              Tentokrát bylo úkolem vyrobit záložku na téma: Radost ze čtení ukrytá ve verších a v próze. Všichni žáci prvního stupně vyrobili záložku pro svého slovenského kamaráda a i přes epidemiologická opatření jsme záložky včas odeslali. Od slovenských kamarádů záložky dorazily v době, kdy už byly děti na distanční výuce, a tak každého žáka bude čekat záložka ve škole po návratu na prezenční výuku.  Děti pracovaly s nadšením a už při výrobě záložek se těšily na ty, které dostanou.