Polytechnické centrum Boskovice

V pátek 24.11.2023 navštívila druhá třída Polytechnické centrum v Boskovicích. Protože to pro děti nebyla první návštěva v tomto centru, velmi se těšily, jelikož věděly, že je čeká zajímavá praktická výuka – tentokrát na téma Plody podzimu.

Nejprve se seznámily se všemi živočichy v místních akváriích a teráriích. Následně pak zkoumaly méně známé plody stromů a keřů. Součástí výzkumu byla i praktická část, kdy děti sledovaly pohyb plodů či jejich semínek v letu.

V druhé části si pak pod odborným vedením vyrobily krásnou podzimní dekoraci z podzimních plodů a dalších přírodních materiálů.Akce se všem dětem velmi líbila a domů si odvezly zdařilé podzimní ozdoby. R. Př.

Tonda Obal na cestách

Dne 3.11.2023 navštívil naši školu Tonda Obal na cestách. Jedná se o interaktivní besedu na téma třídění odpadu a recyklace.

 Během jedné vyučovací hodiny jsme se dozvěděli, proč je důležité třídit odpad, kam se odváží a co se s ním po tom děje. Nejvíce zajímavé pak bylo samotné třídění, kdy úkolem žáků bylo zařadit do správné popelnice vyobrazený produkt na kartičce. Během besedy se žáci dozvěděli spoustu nových informací, překvapení byli z faktu, že nemáme jen žlutou, modrou a hnědou popelnici. A ne vždy si věděli rady s produktem, který chtěli vyhodit do některé z popelnic.

Beseda byla velmi zajímavá a děti už se těší na další. Zapsala: R.Př.

Halloween na 1. stupni

Dne 31.10.2023 se třídy prvního stupně proměnily v místa plná strašidel a kostlivců. Tento den totiž žáci 1. stupně ve Žďárné slavili angloamerický svátek Halloween.

Halloween si děti připomínaly především na hodinách angličtiny, ale v rámci výuky děti čekalo i čtení, počítání, malování, tancování či zpívání. V rámci svých tříd pak plnily napínavé úkoly a vytvářely halloweenskou atmosféru. V anglickém jazyce si žáci objasnili podstatu svátku, jeho rozdíly s českým svátkem a typické symboly pro oba svátky. Prakticky si pak vyzkoušeli, jak děti v anglicky mluvících státech chodí na halloweenskou koledu.

Halloweenský den se velmi povedl, masky byly opravdu strašidelné a zážitkové učení splnilo svůj účel. Zapsala: R. Př.

Exkurze: Dům přírody v Moravském krasu

Dne 30.10.2023 se žáci 1.,2. a 3. třídy vydali společně na exkurzi do Domu přírody v Moravském krasu. Téma PODZIM, kterému se věnují všechny děti v hodinách předmětu Člověk a jeho svět, si tu procvičily a symbolicky ho uzavřely před nástupem zimy.

Program byl velmi rozmanitý, děti si zopakovaly symboly podzimu, naladily se pohádkou Broučci, zopakovaly si známé živočichy a připomněly si, jak přežívají zimu. Také si vyrobily přírodní krmítka pro ptáčky ze šišek, zahrály si ve venkovních prostorech několik zábavných her a celý program pak uzavřely nákupem jedinečných suvenýrů.

Žákům se akce líbila a určitě se sem vrátí, ať už s rodiči či se školou prozkoumat další možná témata. R.Př.

Uspávání broučků

Dne 24.10. 2023 se žáci 1., 2, a 3. třídy vypravili na již tradiční akci Uspávání broučků. Smyslem akce je rozloučit se s podzimem a uložit broučky k zimnímu spánku.

Na cestu se s dětmi vydali nejrůznější broučci vyrobení z různorodých materiálů, především přírodních. Cestou jsme se zastavili u lesní tabule, kterou vyrobili žáci 7. ročníku a vyzkoušeli si nově postavený altánek, kde jsme si chvilku odpočinuli. Pak už jsme se přesunuli na místo, kde děti v týmech stavěly různorodá obydlí, která jsme zdokumentovali a na závěr jsme broučků společně zazpívali ukolébavku.

Dětem se akce velmi líbila a všechny broučky se jim podařilo zodpovědně uspat. R.Př.

Kovbojové z trojky tančili

Dne 20.10.2023 proběhl v místní sokolovně večer určený pro nejstarší občany Žďárné. Žáci třetí třídy si připravili krátký zábavný program, kterým chtěli potěšit nejen všechny přítomné, ale i svoje rodiče, kteří je přišli podpořit.

Během programu zazněly nacvičené písně, které byly doprovázeny i drobnými scénkami a celé vystoupení pak uzavřeli žáci 3. třídy kovbojským tanečkem, za který sklidili nemalé ovace.

Dětem se vystoupení velmi povedlo a zaslouží si nemalou pochvalu. K.A.

Kino Boskovice – 1. a 3. třída

          Dne 2.10.2023 navštívili žáci první a třetí třídy boskovické kino, aby zhlédli filmové představení nazvané Myška Pattie na vlnách dobrodružství.

         Příběh o myšce, která toužila po dobrodružství, ale všichni se jí smáli, protože byla moc maličká. Ve chvíli, kdy nastala situace a bylo zapotřebí její odvahy, organizačních schopností a kamarádů, vyrazili na ostrov kyklopů, překonali spoustu nástrah, zjistili falešnost map, utekli z pasti, vyrobili trojzubec a se ctí se vrátili domů a tím zachránili město.

            Myška byla velmi spokojená, a tak vyrazila se svými nejbližšími na další plavbu.

        Dětem se představení velmi líbilo, díky návštěvě kina jsme si připomněli nejen kulturní pravidla, ale měli jsme možnost si i cestou připomenout dopravní značky a pravidla při přecházení silnic.  K. Adamčíková

Vyhodnocení soutěže WOCABEE

        I v druhém pololetí se žáci 3. až 6. třídy účastnili soutěže s aplikací WOCABEE, která slouží k procvičování slovní zásoby.

        Soutěžili pouze dobrovolní zájemci, ale přesto byl boj o první místa nelítostný. Ve třetí třídě se umístila na třetím místě Karolínka Slaná, na 2. místě Maruška Hanáková a absolutní vítězkou se stala Dianka Černochová. Ve čtvrté třídě bodovala na 3.místě Julie Hejduková, na druhém místě se umístil Šimon Bárek a první příčku vybojoval Antonín Hanák. V páté třídě se na 3. místě umístila Sabinka Filoušová, na 2. místě Jarda Chlup a absolutní vítězkou na počet bodů ve všech třídách se stala Markétka Hebelková. V šesté třídě pak na třetím místě bodoval Daniel Přikryl, 2. místo obsadil Lukáš Bárek a první místo patřilo Adélce Sehnalové.

         Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně sil do dalších soutěží. Radka Přibylová

Afrika pohledem dobrovolných lékařů

    Dne 28.6.2023 navštívil pátou a šestou třídu záchranář Filip Chládek, který přijel popovídat o svých zážitcích z pobytu v Africe.

          Na začátku debaty si šestá třída zopakovala znalosti ze zeměpisu a společně si připomněli, kde leží Keňa, kde probíhal pobyt pana záchranáře. Poté zhlédli poutavý film sestříhaný s pořízených videí. Žáci se dozvěděli podrobnosti z pobytu českých dobrovolníků, seznámili se s životem domorodců, místním školstvím a zdravotnictvím.  Zdravotníci ale také zavítali do rezervací, kde se potkali s mnoha africkými zvířaty, takže se dozvěděli mnoho zajímavostí o africké fauně. Na závěr debaty pak pan záchranář představil suvenýry, které si v Africe pořídil.

           Debata byla velmi poutavá díky video a foto dokumentaci, která byla doplněna vtipným a podrobným komentářem, který měl u dětí úspěch. Radka Přibylová

Bowling Boskovice

         Dne 26.6.2023 zamířili žáci 6. ročníku na návštěvu Boskovic, kterou měli slíbenou jako odměnu za celoroční práci.

         Jako první je čekal dvouhodinový turnaj v bowlingu, kde si většina vedla velmi statečně a jen tak se nenechali zahanbit. Napětí a soutěživost byla cítit ze všech zúčastněných a touha porazit ostatní se jen stěží ovládala. Po napínavé bitvě jsme vyrazili na náměstí ochutnat místní zmrzlinu a utratit veškeré kapesné a následně jsme se přesunuli na poslední společný oběd v jedné z místních restaurací.

       Výlet jsme završili napínavou cestou autobusem, kdy jsme se museli scvrknout, aby autobus pobral množství lidí čekajících na zastávce. R. Přibylová