3D promítání na 1. stupni

Dne 28.2.2024 proběhlo na prvním stupni naší školy 3D promítání. Pro první a druhou třídu bylo určeno téma OCEÁN – děti se seznámily se spoustou živočichů a rostlin v podmořském světě, měly možnost vidět útoky větších živočichů na menší a jejich život pod hladinou. Nejvíce ocenily detailní přiblížení a možnost pozorovat živočichy tak, jak by je jinak neviděly. Pro žáky třetí, čtvrté a páté třídy bylo připraveno promítání o vesmíru, které jim přiblížilo téma probírané na hodinách. Děti se na akci těšily a ocenily nově získané poznatky. R.Přibylová