Matematický klokan

Dne 20. 3. 2023 se žáci 4. – 9. ročníku utkali s matematickými úlohami ve školním kole soutěže KLOKAN. Řešili 24 úloh převážně logického charakteru. Někteří žáci se s řešením úloh vypořádali lépe, jiní měli trochu potíže, ale všichni se velmi snažili a poctivě pracovali. Mezi účastníky soutěže ovšem zářila žákyně 5. ročníku Kateřina Grycová, která neudělala ani jednu chybu a získala plný počet bodů a první místo v kategorii Klokánek. Patří ji za to velká pochvala a ocenění, ale také poděkování za vynikající reprezentaci školy.

V kategorii Klokánek se na druhém místě umístil Jakub Mazánek ze 4. třídy a na třetím místě byl Michal Paděra z 5. třídy.

V kategorii Benjamín se na první místě umístila Adéla Martinková, na druhém místě skončila Anna Mezníková a na třetím místě byla Šárka Zbořilová. Všechny žákyně navštěvují 7. třídu.

V nejtěžší kategorii Kadet všechna tři čelní místa obsadili žáci 8.třídy, a to Pavel Dostálek, Michal Písařík a Tomáš Kočvara.

Za předvedené výkony všem žákům blahopřejeme.

Mgr. Musilová Ludmila

Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou

V úterý 7. 3. 2023 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili v knihovně ve Žďárné besedy se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou. Paní spisovatelka seznámila žáky s knihami, které napsala pro děti. Představila je velice poutavou a pro děti srozumitelnou formou, takže žáky plně zaujala. Jelikož se v jejich knihách objevují zvířátka, přidala i zajímavé příběhy, které zažila se svým pejskem a zařadila je do těchto příběhů. Knížky si mohli žáci prohlédnout a také se zeptat na to, co je zajímalo a vyprávět, co oni zažili se zvířátky. Beseda byla zdařilá, přínosná a určitě ji využijeme v hodinách literární výchovy. Ku

Projektová výuka v Boskovicích

Dne 11. 11. 2022 se žáci 9. třídy zúčastnili projektové výuky na SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích v rámci spolupráce s touto školou, která je zapojena do projektu“ Implementace KAP JMKII v rámci OP VVV. Naši žáci byli rozděleni do tří skupin a během dne absolvovali tři bloky výuky, a to informační a výpočetní technika, dopravní výchova a manuální práce ve školní dílně. V dílnách si žáci sami pod vedením mistra odborného výcviku vyrobili hlavolam z drátu. V učebně výpočetní techniky si rozšiřovali znalosti a dovednosti v oblasti využití Wordu. Nejvíce se jim líbila dopravní výchova, kde si mimo jiné mohli na trenažéru vyzkoušet svoji reakční rychlost při brždění nebo jízdu autem. Tato spolupráce je pro naši školu přínosná. Musilová L.

Halloweenská bojovka

V pátek 4.11. 2022 si straší děti ze školní družiny nachystaly halloweenskou bojovku pro své mladší spolužáky, na sportovních stanovištích jim pomohly žákyně osmé třídy. Celkem měli žáci splnit jedenáct úkolů, některé byly zaměřeny na postřeh, jako třeba hledání rozdílů, na dalším předvedli svoji kreativitu, kdy měli domalovat strašidelného panáka. Na dalších stanovištích skládali čarodějnické puzzle. Z pohybových aktivit si mohli vyzkoušet hod míčkem na dýni, lovení pavouků, či přeskakování obručí. Za odměnu byly pro děti nachystány medaile, sladkosti a popcorn.Korcová

Tvoření z přírodnin v ŠD

V úterý před podzimními prázdninami jsme pro žáky z první třídy a školní družiny nachystaly zábavné podzimní tvoření. Prostor jsme rozdělili na jednotlivá stanoviště, kde si mohly děti vyrobit různorodé podzimní dekorace. Na prvním byl ježeček ze skořápek od ořechů, na dalším dýně ze dřeva, následovala sovička z borovicové šišky a na posledním stanovišti samozřejmě nemohly chybět halloweenské lucerničky.Myslím, že se akce povedla a každé z dětí si domů odneslo krásnou podzimní dekoraci.Polívková, Korcová foto zde

Návštěva polytechnického centra v Boskovicích

Dne 21. 10. 2020 navštívili žáci 5. ročníku Polytechnické centrum v Boskovicích. Vyrobili si zde pěkného ježka. Museli ho obkreslit podle šablony a potom přesně vyřezat pilkou, natřít barvou, připevnit čumáček, nožky a bodliny (hřebíky) s barevnými proužky papíru. Všichni zadanou práci zvládli a měli radost z vlastnoručně vyrobeného ježka. V další části se žáci přesunuli do učebny, kde plnili pracovní listy – poznávání ptáků podle obrázků a řešení přesmyček jejich názvů. Dále ve skupinách prováděli jednoduché pokusy s listy a s křídou. Vždy zkoumali, kolik barev v sobě ukrývají. Měli také možnost zkoumat list s larvami pod mikroskopem. Celé dopoledne bylo velmi zábavné a poučné. Žáci odcházeli plni příjemných zážitků a dojmů. Šárka Grmelová, třídní učitelka

Dopravní výchova Blansko

Dne 20. 10. 2022 se žáci 4. ročníku zúčastnili podzimní výuky dopravní výchovy v Blansku. Nejprve je čekala teoretická část, ve které si nejen zopakovali znalosti z dopravní výchovy, ale osvojili si i nové informace, které musí jako budoucí cyklisté velmi dobře znát. Své znalosti a pozornost při výuce si ověřili pomocí her na interaktivní tabuli.

Druhá část byla pro všechny jistě záživnější. Přesunuli jsme se společně na místní dopravní hřiště, kde na žáky čekala již připravená jízdní kola. Během praktického výcviku si žáci nejprve prošli dopravní hřiště a společně s paní instruktorkou si vysvětlili jednotlivé dopravní značky a způsob chování cyklisty na pozemní komunikaci. Následně si každý vybral vhodné jízdní kolo, nasadil si ochranou přilbu a samostatně trénoval jízdu po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Nejzáživnější částí dopravního hřiště byl pro žáky železniční přejezd se světelným signálem, na kterém se často tvořili dlouhé kolony.

Žáci si dopravní hřiště velice užili a již teď se těší na jarní návštěvu. Tam už však budou muset dokázat, že rozumí všem pravidlům silničního provozu a mohou tak získat průkaz cyklisty. ZŠ