Nabídka zaměstnání

Hledáme kvalifikovaného učitele 1. stupně ZŠ. Nástup možný ihned.

Musilová

Rafty 2022

V úterý 21. 6. 2022 se spousta žáků základní školy vydala do Českého Krumlova na vodu. Doprovod nám dělala paní ředitelka, paní učitelka Polívková a Popelová, Jan Polívka, Mirek Popela, Pavel Musil, Lukáš a Kamil Polívkovi. Po pohodové cestě autobusem, kterou nám zajistil pan Staněk ze Suchého, jsme dorazili do Českého Krumlova, kde jsme poté strávili krásné odpoledne, i když nás trápilo teplo. Když jsme dorazili do kempu, čekal nás nácvik na raftech, který jsme všichni úspěšně zvládli a byli jsme připraveni na následující den strávený na raftech. Čekalo nás pár jezů, ze kterých jsme byli trošku vyděšeni, ale pak jsme za ně byli rádi. Během dne nám sice trošku pršelo, ale my i v dešti jeli dál a nenechali jsme se zastrašit. Odpoledne jsme dorazili do kempu Zlatá Koruna, kde jsme byli ubytovaní v chatkách a v hostelu. Téměř celé odpoledne propršelo, ale my jsme si dokázali najít zábavu. Ve čtvrtek dopoledne jsme se opět nalodili a vyrazili směr Boršov nad Vltavou. Během jízdy jsme se slunili, koupali a užívali si poslední chvíle na vodě. V Boršově jsme odevzdali rafty, převlékli se do suchého oblečení a opět nastoupili do autobusu, neboť na nás již pan Staněk čekal. Po večeři na Včelné jsme vyrazili domů. Ve Žďárné si nás u školy vyzvedli rodiče a my jsme s úsměvem a plni zážitků vyrazili domů.Foto

Žáci ZŠ a MŠ Žďárná

Vyhodnocení sběru papíru

V květnu školního roku 2021/2022 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého netříděného papíru. Práce s přijímáním papíru je vždy náročná, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců z 9. třídy, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru jsme spolupracovali s firmou REMAT Letovice, která nám přistavila prázdný kontejner a plný odvezla. Celkem firma odvezla 5 068 kg papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

 1. st:                                                                  2. st:
 1. místo – 1. třída                                                  1. místo – 7. třída
 2. místo – 4. třída                                                  2. místo – 8. třída
 3. místo – 5. třída                                                  3. místo – 6. třída
 4. místo – 3. třída                                                  4. místo – 9. třída
 5. místo – 2. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.foto zde

 

Výsledky sběru papíru

V září školního roku 2021/2022 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého netříděného papíru.. Práce s přijímáním papíru je vždy náročná, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru jsme spolupracovali s firmou REMAT Letovice, která nám přistavila prázdný kontejner a plný odvezla. Celkem firma odvezla 5 380 kg papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

 1. st:                                                                         2. st:
 1. místo – 5. třída                                                 1. místo – 7. třída
 2. místo – 2. třída                                                   2. místo – 9. třída
 3. místo – 1. třída                                                   3. místo – 8. třída
 4. místo – 4. třída                                                   4. místo – 6. třída
 5. místo – 3. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme. FOTO ZDE

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nařízením vlády se od 1. 3. 2021 uzavírá Základní škola  a Mateřská škola Žďárná. Žáci 3. až 9. třídy budou pokračovat v distanční výuce podle rozvrhu. Žáci 1. a 2. třídy se začnou distančně vzdělávat od 2. 3. 2021 podle rozvrhu a pokynů, které rodiče obdrží prostřednictvím EDUPAGE nebo jinými komunikačními kanály od třídních učitelek.

Jarní prázdniny

V termínu od 22.2. do 26. 2. 2021 budou na okrese Blansko probíhat jarní prázdniny. O prázdninách neprobíhá distanční výuka. Zahájení distanční výuky bude 1. 3. 2021 podle stávajícího režimu.

Provoz škol od 15. 2. 2021

Dle informací ministra školství pokračuje od 15. 2. 2021 ve školách stávající režim.

V případě, že se změní podmínky k docházce žáků do škol, budete na stránkách školy o těchto změnách informováni.

Organizace výuky v týdnu od 25. 1. 2021

V týdnu od 25. 1. 2021 bude pokračovat organizace výuky podle stávajícího režinu. V následujícím týdnu vláda rozhodne o změně docházky žáků do škol. O těchto změnách budeme rodiče  informovat na našich stránkách a žáky při distanční výuce.

Výpis z vysvědčení za první pololetí žáci obdrží po jejich návratu do škol. Žáci 1. a 2. třídy budou dostávat výpis v vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021.

29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny a v tento den nebude probíhat  distanční výuka ani prezenční výuka žáků 1. a 2. třídy.