Matematický klokan

Dne 20. 3. 2023 se žáci 4. – 9. ročníku utkali s matematickými úlohami ve školním kole soutěže KLOKAN. Řešili 24 úloh převážně logického charakteru. Někteří žáci se s řešením úloh vypořádali lépe, jiní měli trochu potíže, ale všichni se velmi snažili a poctivě pracovali. Mezi účastníky soutěže ovšem zářila žákyně 5. ročníku Kateřina Grycová, která neudělala ani jednu chybu a získala plný počet bodů a první místo v kategorii Klokánek. Patří ji za to velká pochvala a ocenění, ale také poděkování za vynikající reprezentaci školy.

V kategorii Klokánek se na druhém místě umístil Jakub Mazánek ze 4. třídy a na třetím místě byl Michal Paděra z 5. třídy.

V kategorii Benjamín se na první místě umístila Adéla Martinková, na druhém místě skončila Anna Mezníková a na třetím místě byla Šárka Zbořilová. Všechny žákyně navštěvují 7. třídu.

V nejtěžší kategorii Kadet všechna tři čelní místa obsadili žáci 8.třídy, a to Pavel Dostálek, Michal Písařík a Tomáš Kočvara.

Za předvedené výkony všem žákům blahopřejeme.

Mgr. Musilová Ludmila