Sběr starého papíru

V říjnu školního roku 2023/2024 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého netříděného papíru. Práce s přijímáním papíru je vždy náročná, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců z 9. třídy, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru jsme spolupracovali s firmou REMAT Letovice, která nám přistavila prázdný kontejner a plný odvezla. Celkem firma odvezla 6 812 kg papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

  1. stupeň                                                2. stupeň
  1. místo – 5. třída                                   1. místo – 7. třída
  2. místo – 3. třída                                   2. místo – 6. třída
  3. místo – 4. třída                                   3. místo – 9. tříd
  4. místo – 2. třída                                   4. místo – 8. třída
  5. místo – 1. třída

Foto zde.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme. Mu