Projektová výuka v Boskovicích

Dne 11. 11. 2022 se žáci 9. třídy zúčastnili projektové výuky na SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích v rámci spolupráce s touto školou, která je zapojena do projektu“ Implementace KAP JMKII v rámci OP VVV. Naši žáci byli rozděleni do tří skupin a během dne absolvovali tři bloky výuky, a to informační a výpočetní technika, dopravní výchova a manuální práce ve školní dílně. V dílnách si žáci sami pod vedením mistra odborného výcviku vyrobili hlavolam z drátu. V učebně výpočetní techniky si rozšiřovali znalosti a dovednosti v oblasti využití Wordu. Nejvíce se jim líbila dopravní výchova, kde si mimo jiné mohli na trenažéru vyzkoušet svoji reakční rychlost při brždění nebo jízdu autem. Tato spolupráce je pro naši školu přínosná. Musilová L.