9. třída ukončeno 2019

Třídní učitel(ka)

Mgr. Anna Rouchalová

Konzultační hodiny

Úterý 10:15–11:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Německý jazyk Český jazyk Matematika Zeměpis Dějepis Výtvarná výchova Tělesná výchova
chlapci
Úterý Přírodopis Anglický jazyk Matematika Konverzace v anglickém jazyce Český jazyk Fyzika Tělesná výchova
dívky
Středa Anglický jazyk Chemie Český jazyk Německý jazyk Matematika Výchova k občanství
Čtvrtek Německý jazyk Dějepis Český jazyk Matematika Přírodopis Fyzika
Pátek Český jazyk Matematika Výchova k občanství Chemie Anglický jazyk Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Užitečné odkazy – přijímací zkoušky

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/

https://www.cermat.cz/testova-zadani-k-procviceni-1404035402.html

Studijní materiály

Pokyny k absolvenské práci

Témata absolventských prací ve školním roce 2018-2019

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Referát o knize – literární výchova

Výchova k občanství

Angličtina – online procvičování, anglické hry

DEUTSCH DER BERUF

PŘEHLED CHEMIE 8. ROČNÍKU Přehled chemie

Témata dějepisné olympiády

Aktuální informace