Voda a vodníci v Jihomoravském kraji

Dne 2.4.2024 se žáci 2.,3. a 4. třídy vypravili do místní sokolovny, kde si pro ně paní knihovnice připravily bádání na stanovištích zaměřené na vodu a vodní svět. Děti se vystřídaly na jednotlivých stanovištích, hledaly informace v textu, luštily tajenky, hrály si s vodními citoslovci, bojovaly s drakem, skládaly papírové lodičky, doplňovaly rýmy a celou akci si pak společně vyhodnotily. Na závěr si připomněly důležitost vody a paní knihovnice žáky požádala, aby k již dříve vyrobenému vodníkovi vytvořily poutavý příběh. Celá akce se žákům líbila a hned si začali plánovat, jaký příběh budou tvořit. R.Př.