Dopravní hřiště Blansko

Dne 30.5.2024 se žáci 4. třídy zúčastnili závěrečné výuky dopravní výchovy v Blansku. První návštěvu naši žáci absolvovali již 20. října, kde si během teoretické části zopakovali jaké mají znalosti z dopravní výchovy a odnesli si i několik nových informací.  Pak následovala praktická část, kde se žáci seznámili s místním dopravním hřištěm.

Během naší květnové návštěvy žáci prokazovali, zda mají znalosti a dovednosti na to, aby obdrželi cyklistický průkaz. Den byl opět rozdělen na dvě části. Nejdříve žáky čekaly jízdy na dopravním hřišti, zda ovládají jízdu a pravidla v silničním provozu. Následně jsme se přesunuli do učebny, kde si žáci zopakovali své znalosti a prokázali je v závěrečném testu. Odměnou pak bylo získání průkazu cyklisty. Věřím, že si žáci výuku na DH užili a všem cyklistům gratuluji k získání průkazu cyklisty. JF foto 

Projekt 4. třídy Naše obec

S žáky 4. ročníku jsme v rámci učiva ČJS o krajích ČR vytvořili projekt Naše obec. Učivo jsme propojili i s ostatními předměty, jako je český jazyk, matematika, člověk a jeho svět a nakonec pracovní činnosti a výtvarná výchova. Žáci byli rozděleni do 3 skupin podle obce, v které žijí (Suchý, Ludíkov a Žďárná). Během práce na projektu používali i tablety, aby mohli najít všechny potřebné informace. V pracovních činnostech a výtvarné výchově žáci tvořili prostorové modely dané obce, které se jim moc povedly. Na závěr třídu navštívil pan starosta Hanák z obce Žďárná, který žákům zodpověděl předem připravené otázky. Za návštěvu ještě jednou velmi děkujeme. Žáky práce bavila a podařilo se jim vytvořit opravdu krásné modely, které si můžete prohlédnout na obecním úřadě ve Žďárné. Žákům děkuji za jejich práci! JFfoto

Motýli v Boskovicích

V pátek 22.3. navštívila 4. třída Polytechnické centrum v Boskovicích, kde si pro nás paní učitelky připravily program o motýlech. Děti se rozdělily do dvou skupin. První skupina měla teoretickou výuku, během které se dozvěděla nejen základní informace o motýlech, ale i několik zajímavostí. Například, že motýl Monarcha stěhovavý dokáže uletět několik tisíc kilometrů a přeletět i Atlantský oceán. Navíc žáci mohli nahlédnout do mikroskopů a naučili se několik nových anglických slovíček. Druhá skupinka si při praktické výuce vyrobila krmítko pro motýly a několik zápichů ve tvaru motýla do květináče. Žákům se program velmi líbil a užili si příjemné dopoledne. Ještě jednou děkujeme. JF foto

Knihovna Boskovice

Ve čtvrtek dne 22.2.2024 navštívili žáci 4. ročníku knihovnu Boskovice, kde pro ně bylo připraveno několik zajímavostí s názvem Astrid Lindgrenová – nestárnoucí klasika. Žáci se dozvěděli zajímavé informace nejen o životě autorky, ale i o jejich dílech. Na závěr žáky čekal mini testík a prohlídka knihovny. Z vyplněných testů se losoval jeden výherce, který vyhrál roční členství do knihovny. Ještě jednou děkujeme za pěknou návštěvu. JF

Ochrana přírody ve 4. třídě

V předmětu ČJS jsme se zabývali tématem Ochrana přírody. Vzhledem k tomu, že se na tohle téma dá vymyslet mnoho nápadů, tak žáci vytvořili projekty. Projekty se zabývají ochranou přírody nebo ekologickou tématikou. Myslím si, že se žákům podařilo vystihnout problémy, s nimiž se v současné době setkáváme. V pracovních činnostech pak žáci tvořili z použitých plastů.