Projekt 4. třídy Naše obec

S žáky 4. ročníku jsme v rámci učiva ČJS o krajích ČR vytvořili projekt Naše obec. Učivo jsme propojili i s ostatními předměty, jako je český jazyk, matematika, člověk a jeho svět a nakonec pracovní činnosti a výtvarná výchova. Žáci byli rozděleni do 3 skupin podle obce, v které žijí (Suchý, Ludíkov a Žďárná). Během práce na projektu používali i tablety, aby mohli najít všechny potřebné informace. V pracovních činnostech a výtvarné výchově žáci tvořili prostorové modely dané obce, které se jim moc povedly. Na závěr třídu navštívil pan starosta Hanák z obce Žďárná, který žákům zodpověděl předem připravené otázky. Za návštěvu ještě jednou velmi děkujeme. Žáky práce bavila a podařilo se jim vytvořit opravdu krásné modely, které si můžete prohlédnout na obecním úřadě ve Žďárné. Žákům děkuji za jejich práci! JFfoto