Zeměpis- terénní výuka

Žáci 8. třídy se vydali dne 22. 6. 2017 na terénní výuku v rámci výuky zeměpisu. Jejich kroky směřovaly k meteorologickému radaru Skalky. Na trase plnili řadu úkolů týkajících se orientace v terénu, náčrtů krajiny, hodnocení přírodních jevů. Během terénní výuky se propojovaly prvky fyzickogeografického zeměpisu a socioekonomické sféry. S úkoly se žáci vypořádali dobře a odnesli si řadu nových poznatků ze zeměpisu, které mohou využít v běžném životě. MP