Zápis do MŠ

Dne 5. 5. 2020 proběhne zápis do MŠ v době od 12,30 do 16,30  v prostorách mateřské školy. K zápisu je třeba mít vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mš, kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu. Zápis lze provést také zaslání dokumentů do datové schránky školy, emailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo poštou.

Žádost o přijetí dítěte

Čestné prohlášení k očkování