Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Žďárná. Paní učitelky připravily pro naše nové budoucí prvňáčky stanoviště s úkoly, na kterých orientačně posuzovaly připravenost dětí do první třídy základní školy. Obrázky, pomůckami a malováním na interaktivní tabuli chtěly děti spíše motivovat pro příjemný vstup do školy, než zjišťovat jejich vědomosti a dovednosti. Děti byly ale velmi šikovné, na zápis se těšily, a tak vše probíhalo v klidné a pohodové atmosféře. S dárečkem, který každé dítě dostalo, odcházely děti spokojeny domů. Rodiče dvou dětí požádali o odklad povinné školní docházky. V první třídě se tedy sejdeme v září se 13 novými žáky. ML