Za záhadami s Arnoštem Vašíčkem

Žáci 8. a 9. ročníku se v úterý 10. října setkali s českým spisovatelem, scénáristou, cestovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Pan Vašíček má za sebou řadu knih, scénářů a dokumentů, ve kterých se věnuje různým záhadám. Žáky seznámil například s tajemstvím Ďáblovy bible, věnoval se Golemovi, popovídal o hledání hrobu vládce Hunů Atilly nebo zmínil i tajemstvími opředený hrad Svojanov. Beseda byla velice zajímavá a žáci zjistili, že se spoustou záhad se mohou setkat i v blízkém okolí. Celá beseda proběhla díky paní Sychrové (knihovnici) a OÚ ve Žďárné. Tímto jim ještě jednou děkujeme. Pop

Arnošt Vašíček