Výuka dopravní výchovy na DDH

Dne 21. 5. 2019 se žáci 4. ročníku ZŠ Žďárná zúčastnili výuky dopravní výchovy na DDH v Blansku. Nejprve si zopakovali teoreticky v učebně znalosti z podzimního cyklu dopravní výchovy, které byly následně ověřeny testem. Všechny znalosti potom prakticky procvičovali při jízdě na kole na dopravním hřišti. Nakonec byly žákům předány „Průkazy cyklisty“. Grmelová foto