Výtvarná soutěž „Památky očima dětí“

V červnu 2016 se žáci 6., 7., 8., 9. třídy zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Muzeum regionu Boskovicka a Orel Boskovice. V rámci hodin výtvarné výchovy žáci výtvarně zpracovali památky našeho regionu, které si sami vybrali. Nejzdařilejších 12 prací jsme odeslali. Vernisáž a vyhlášení výsledků proběhlo 9. září 2016 v Muzeu v Boskovicích. Hodnotilo se zde více než 200 prací žáků z celého regionu. Žáci 6. a 7. třídy získali třetí místo za kolektivní práci „POHLEDNICE Z REGIONU“    Kudová Libuše