Výtvarná soutěž Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat

Dne 25. 4. jsme odeslali jednu výtvarnou práci od Michala Sedláka z 9. třídy na téma ochrana soukromí. Soutěž je vyhlášena Úřadem pro ochranu osobních údajů. Michal znázornil rytíře s erbem zámku jako symbol ochrany. Za účast v soutěži patří Michalovi pochvala. Mp