Výsledky sběru papíru

Ve školním roce 2017/2018 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. O hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 12 790 kg netříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

                 1.St:                                                                     2.st:

  1. místo – 4. třída                                                 1. místo – 8. třída
  2. místo – 3. třída                                                 2. místo – 9. třída
  3. místo – 1. třída                                                  3. místo – 7. třída
  4. místo – 5. třída                                                  4. místo – 6. třída
  5. místo – 2 třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.foto