Výsledky sběru papíru

V září školního roku 2021/2022 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého netříděného papíru.. Práce s přijímáním papíru je vždy náročná, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru jsme spolupracovali s firmou REMAT Letovice, která nám přistavila prázdný kontejner a plný odvezla. Celkem firma odvezla 5 380 kg papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

  1. st:                                                                         2. st:
  1. místo – 5. třída                                                 1. místo – 7. třída
  2. místo – 2. třída                                                   2. místo – 9. třída
  3. místo – 1. třída                                                   3. místo – 8. třída
  4. místo – 4. třída                                                   4. místo – 6. třída
  5. místo – 3. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme. FOTO ZDE