Výlet mateřské školy do Moravského krasu

Dne 6.6 2019 děti společně se svými rodiči podnikli výlet do regionu Moravského krasu. Navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně, poté nahlédli do propasti Macocha, zdolali velký a malý můstek. Lanovkou a vláčkem se dopravili do místa Skalní mlýn, kde navštívili Moravský dům a zhlédli v 3D kině pohádky vztahující se k této oblasti (Macocha, Čertova skála, Holštějn,…).

Počasí bylo ideální a děti s rodiči i učitelkami byli velmi spokojeni. Foto zde