Výlet 6. třída

Žáci šesté třídy si vyjeli na školní výlet dne 6.6. 2023. Nejprve se chtěli trochu bát, tak vyrazili do strašidelného zámku Draxmoore v Dolní Rožínce. Poté se vydali hledat poklad plný stříbrných mincí v Nedvědicích a svoje putování zakončili jako mladí panoši na středověkém hradě Pernštejn, kde zasypali pana průvodce řadou otázek. Za organizaci výletu děkujeme paní učitelce Přibylové. A žákům děkuji za parádní atmosféru a skvělé chování. fotoEK