Výcvik na dopravním hřišti

V úterý 19. 6. 2018 se žáci 4. třídy zúčastnili II. cyklu výcviku na dopravním hřišti v Blansku. První část probíhala v učebně. Zde se žáci seznámili s pravidly pro jízdu křižovatkami. Po odborné části a zopakování důležitých pravidel z podzimního výcviku vypracoval každý samostatně test, ve kterém si znalosti ověřili. Druhá část byla zaměřena na praktický výcvik na dopravním hřišti. Při jízdě se snažili dodržovat všechna důležitá pravidla. I tato část byla v závěru hodnocena. 10 žáků získalo přímo na hřišti průkaz cyklisty. 4 žáci si vypracují opravný test ve škole. 2 žáci se pro nemoc nezúčastnili. Výcvik lze hodnotit velice dobře. Obě části byly velmi dobře připraveny a provedeny. Ku