Vánoční jarmark

Dne 30. listopadu 2019 jsme se zapojili do obecního vánočního jarmarku, kde žáci a učitelé naší školy prodávali výrobky, které jsme celý podzim ve škole vyráběli. Co jsme neprodali ve Žďárné, jsme vystavovali ještě na jarmarku v obci Suchý dne 1. prosince 2019. Všem zapojeným žákům, učitelům a dalším pomocníkům vřele děkujeme. EK