UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

Upozorňuji rodiče dětí a žáků MŠ a ZŠ Žďárná, kteří se stravují ve školní jídelně, aby příkazy k úhradě za stravné ukončili k 31. 5. 2019. Totéž platí i pro školné MŠ v částce 300,00 Kč. Děkuji, Čížková