Ukliďme Česko, ukliďme svět

V pátek 26. dubna jsme se připojili k oslavám Dne Země a také k celorepublikové akci Ukliďme Česko, ukliďme svět. Žáci se vydali do okolí Žďárné a uklízeli odpadky. Nasbírali jsme několik pytlů odpadků a dokonce dvě pneumatiky.  Přičinili jsme se tak o to, aby byl svět zase o něco hezčí. Děkujeme nadaci Ukliďme Česko za věnování pytlů na odpadky a pracovní rukavice a všem žákům za pracovní nasazení! Foto zde. JV