Turistická procházka dětí z MŠ na Suchý

Dne 26.4. 2019 jsme s dětmi z mateřské školy podnikli turistickou procházku do sousední obce Suchý.
Děti jsme seznámili se dvěma možnostmi cesty – a to přírodou (lesem) nebo po silnici. Před vycházkou jsme děti poučili o vhodném a bezpečném chování během naší cesty. Děti měly za úkol si pohlídat svoji finanční částku na nanuka, který byl odměnou za náročnou cestu a zodpovědný přístup – splnění úkolu.
Na OÚ jsme se občerstvili a následně jsme si užili pirátského hřiště u rybníka. Foto zde