Třídní výlet Sloup a okolí – 8. ročník

Letos si žáci osmého ročníku užívali třídní výlet ve Sloupě a v jeho okolí. První den si postavili stany v kempu Relaxa ve Sloupě a po vydatném obědě se plni sil vydali do lanového centra Velká Dohoda. Vyzkoušeli si lanový park a proletěli se 50 km rychlostí 30 metrů nad zemí. Večer se osvěžili v potoce, opekli párky a vyčerpaní zalezli do stanů. Druhý den jsme vyjeli lanovkou nad propast Macocha a navštívili jsme krásné Punkevní jeskyně, jejichž prohlídka byla zakončena plavbou po lodičkách. Na závěr si vyšlápli pořádný kopec od jeskyní k Novým Dvorům, kde všichni ukázali, jakých výkonů jsou schopni dosáhnout. Děkuji dětem za skvělé zážitky s nimi a paní učitelce Trnečkové za milý doprovod. RO foto