9. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Anna Popelová

Konzultační hodiny

Čtvrtek 10:15–11:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Anglický jazyk Český jazyk Matematika Chemie Německý jazyk Fyzika Tělesná výchova dívky
Úterý Německý jazyk Dějepis Matematika Český jazyk Zeměpis Anglický jazyk Tělesná výchova chlapci
Středa Matematika Fyzika Přírodopis Chemie Konverzace v anglickém jazyce Český jazyk
Čtvrtek Český jazyk Výtvarná výchova Anglický jazyk Matematika Dějepis Německý jazyk
Pátek Matematika Přírodopis Informatika Výchova k občanství Český jazyk Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Anglický jazyk

JOBS

Slovní zásoba – karty

Match name and definition 

Match picture and name of the job

Czech and English name

Opakování učiva 8. ročníku

Město, navigace https://wordwall.net/play/11270/230/676

Členy s názvy https://wordwall.net/cs/resource/13100315

Will * going to https://wordwall.net/cs/resource/675014

Nemoci https://wordwall.net/cs/resource/15813855

Nemoci – náročnější slovní zásoba https://wordwall.net/cs/resource/23164012  

 

Konverzace v anglickém jazyce

Moje rodina – opakování slovní zásoby (karty)

 

Informatika

Návody pro práci s robotickou stavebnicí VEX GO

Německý jazyk

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14907

 

 

 

Projekt – Vesmír foto