9. třída ukončeno 2023

Třídní učitel(ka)

Mgr. Anna Popelová

Konzultační hodiny

Čtvrtek 10:15–11:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Anglický jazyk Český jazyk Matematika Chemie Německý jazyk Fyzika Tělesná výchova dívky
Úterý Německý jazyk Dějepis Matematika Český jazyk Zeměpis Anglický jazyk Tělesná výchova chlapci
Středa Matematika Fyzika Přírodopis Chemie Konverzace v anglickém jazyce Český jazyk
Čtvrtek Český jazyk Výtvarná výchova Anglický jazyk Matematika Dějepis Německý jazyk
Pátek Matematika Přírodopis Informatika Výchova k občanství Český jazyk Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Český jazyk

https://wordwall – vrstvy jazyka

vedlejší věty

čtení s porozuměním – UK

čtení s porozuměním – UK

LV – ECO

věta jednoduchá a souvětí

zvláštnosti v. stavby

literární pojmy

druhy zájmen

pravopis s, z, vz 1

pravopis s, z, vz 2

pravopis s, z, vz 3

podstatná jména

přídavná jména

https://www.liveworksheets.com/mt2716181es – čtení s porozuměním Lodě

https://www.liveworksheets.com/eg2695977fb – čtení s porozuměním Harry Potter

https://www.liveworksheets.com/ev3218824jp – opakování učiva

Anglický jazyk

Účelový infinitiv – cvičení

  1. spoj, aby věty dávaly smysl 
  2. dokonči větu s použitím účelového infinitivu a opiš do sešitu

Aktivita navíc pro nejrychlejší žáky 

 

Unit 1

Materials

https://wordwall.net/cs/resource/7594847

Unit1A + materials – spojovačka https://wordwall.net/cs/resource/22774815

Unit 1 C clothes  https://wordwall.net/cs/resource/24829412

Minulý čas prostý https://wordwall.net/cs/resource/10679360/past-simple-quiz

Kolo minulý průběhový

https://wordwall.net/cs/resource/2877935

https://wordwall.net/cs/resource/689733/past-continuous

JOBS

Slovní zásoba – karty

Match name and definition 

Match picture and name of the job

Czech and English name

 

Materiály – slovní zásoba flashcards

Opakování učiva 8. ročníku

Město, navigace https://wordwall.net/play/11270/230/676

Členy s názvy https://wordwall.net/cs/resource/13100315

Will * going to https://wordwall.net/cs/resource/675014

Nemoci https://wordwall.net/cs/resource/15813855

Nemoci – náročnější slovní zásoba https://wordwall.net/cs/resource/23164012  

 

Konverzace v anglickém jazyce

Moje rodina – opakování slovní zásoby (karty)

 

Informatika

Návody pro práci s robotickou stavebnicí VEX GO

Vozítko s očním senzorem a elektromagnetem – návod

Německý jazyk

Berufe

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3417

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

PROCVIČOVÁNÍ VĚT -LEKCE 1-3

MNOŽNÉ ČÍSLO DÚ-ZADÁNÍ

Slovíčka z učebnice Prima

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14918

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14907

https://wordwall.net/play/33545/343/408

Příprava na pololetní písemnou práci

pololetní písemná práce Klasse 9

MODÁLNÍ SLOVESA

https://www.liveworksheets.com/oy3094971jv

https://www.liveworksheets.com/tk3013413pc

ZVRATNÁ SLOVESA

https://wordwall.net/cs/resource/10823308

https://wordwall.net/cs/resource/30513072

Zeměpis

https://wordwall.net/cs/resource/9697877

https://www.historylab.cz/cviceni/co-ovlivnuje-nas-pohled-na-migraci?lms_hash=27A9BB8B&lang=cs

Zemědělství

https://wordwall.net/cs/resource/28082405

Globální problémy

https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=glob%C3%A1ln%C3%AD%20probl%C3%A9my%20lidstva

Pokyny pro prezentaci-Globální problémy lidstva

Matematika

Vzorce https://wordwall.net/cs/resource/26636299

Užití vzorců https://wordwall.net/cs/resource/12881007

Jednočlen, Mnohočlen https://wordwall.net/cs/resource/10274948

Rozklad na součin https://wordwall.net/cs/resource/12168433

Podmínky lomených výrazůhttps://wordwall.net/cs/resource/27614841

 

Projekt – Vesmír foto