9. třída ukončeno 2018

Třídní učitel(ka)

Mgr. Bohumil Hlaváček

Konzultační hodiny

Pátek 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Německý jazyk Matematika Přírodopis Zeměpis Fyzika Tělesná výchova
chlapci
Úterý Český jazyk Dějepis Matematika Chemie Anglický jazyk Hudební výchova Tělesná výchova
dívky
Středa Anglický jazyk Přírodopis Německý jazyk Český jazyk Matematika Výtvarná výchova
Čtvrtek Český jazyk Matematika Výchova k občanství Chemie Fyzika Konverzace v anglickém jazyce
Pátek Německý jazyk Dějepis Český jazyk Matematika Anglický jazyk Výchova k občanství

Rozvrh ke stažení

sam_2919

Studijní materiály

Referát o knize – literární výchova

Deutsch –DIE KLEIDUNG

 

Přijímací zkoušky

aktuální informace k přijímacímu řízení

prijimaci-rizeni-2017-18

Prihlaska_SS_2017_denni

Absolventské práce

Pokyny k absolvenské práci

Témata absolventských prací