Terénní výuka přírodopisu

Ve středu 31. 5.2007  opustili šesťáci školní lavice a vydali se na kolech na výuku bezobratlých živočichů do lesa a k vodě. První zastávka byla u rybníčka U Třech Krátkých ve Skelné Huti. Na hladině jsme pozorovali chrostíky, kteří se právě vylíhli z kukel a nechávali u břehu prázdné svlečky. Kromě běžných druhů lesního hmyzu jsme v rybníčku a potůčku objevili také splešťuli blátivou, pijavici a blešivce. Další zastávkou byl nově opravený rybníček u Suchého a pak i velký rybník na Suchém. Terénní výuka doplnila právě probíhající výuku hmyzu a dalších bezobratlých a věřím, že si žáci díky osobnímu prožitku upevnili a prohloubili již získané vědomosti. JV